Wat betekent de wetgeving allergenen voor je?

Vanaf 13 december 2014 ben je verplicht om consumenten te kunnen informeren over aanwezige allergenen in zowel verpakte en onverpakte producten als de gast hierom vraagt. KHN zet voor je op een rij hoe je dit kunt doen.

Hoe moet ik allergeneninformatie aan de consument geven?
Dit kan mondeling of schriftelijk (elektronisch). Hoe je dit doet, is aan jou.

 

20141028_KHN_schema_Allergenen

Optie 1: elektronisch of schriftelijk

  1. In uw zaak meldt u duidelijk zichtbaar op alle plekken waar u voedsel aan de consument verkoopt (bv. zowel in uw restaurant als bij de bar), waar de allergeneninformatie schriftelijk of elektronisch beschikbaar is. Hier kan staan 'allergeneninformatie elektronisch beschikbaar via onze digitale menukaart' of 'allergeneninformatie beschikbaar achterin de menukaart'.

Optie 2: mondelinge informatie

  1. In uw zaak meldt u duidelijk zichtbaar dat de consument voor allergeneninformatie zich kan wenden tot het personeel. U kunt bijvoorbeeld op de menukaart een tekst toevoegen als 'Heeft u een allergie? Meld het ons!' of 'Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot het personeel'.
  2. Deze allergeneninformatie kan ofwel direct door het personeel of via check bij de keuken aan de consument mondeling gegeven worden.
  3. Deze allergeneninformatie is schriftelijk of elektronisch beschikbaar voor het personeel én de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Wat wordt van mij verwacht door de NVWA als ik voor optie 2 kies?
Als u kiest voor het geven van mondelinge informatie over allergenen dan kunt u, afhankelijk van uw bedrijfstype en afgestemd op uw bedrijfsactiviteit, kiezen voor drie opties:

A. Etiketten bewaren
Als u veel werkt met voorverpakte producten volstaat het om de etiketten te bewaren om daarmee een eventuele vraag van de gast te kunnen beantwoorden. U kunt de informatie over allergenen dan via het etiket opzoeken.

B. Matrix (lijst) opstellen per menu-item of ingrediënt
Denk hierbij aan een matrix met op de ene as uw gerechten of ingrediënten en op de andere as de 14 allergenen. In dit schema kunt u aangeven welke van de 14 allergenen aanwezig zijn in uw gerechten of ingrediënten. Deze matrix kan u ondersteunen bij het mondeling geven van de juiste allergeneninformatie. Let op: deze lijst hoeft u dus niet te kunnen overhandigen aan de consument.

C. Certificaat halen als bewijs van kennis over allergenen en omgang met allergenen in de keuken
Via de door de NVWA geaccepteerde e-learning met bijbehorend examen kunt u uw kennis (of dat van een van uw personeelsleden) bevestigen. Uitgangspunt is hier dat uw warenkennis optimaal is, waardoor u op basis van deze kennis de juiste allergeneninformatie kan geven.

Wilt u weten welke keuze voor u de beste is? Bekijk onze suggesties per bedrijfstype.

Vragen?
Heeft u vragen? Stel ze via khnadvies@khn.nl.

Terug
Adviesdiensten
Tools