De wateroverlast is voorbij maar de aanpak van de schade, en alle (financiële) gevolgen die daarmee gepaard gaan, is nog in volle gang. KHN geeft op veel plekken input om jou als horecaondernemer zo goed mogelijk te helpen. Op 24 augustus had KHN overleg met EZK en MKB Limburg, LWV, Ministerie EZK, Ministerie J&V, RVO, HISWA/RECRON, VNO/NCW, Provincie Limburg. Het doel van de bijeenkomst was kennis uitwisselen tussen overheid en regio over de WTS en een mogelijk aanvullende regeling. Een samenvatting!

Tijdens het overleg van afgelopen dinsdag heeft KHN diverse punten ingebracht als het gaat om de WTS (officiële naam Regeling tegemoetkoming waterschade in Limburg en het onbedijkte gebied langs de Maas in Noord-Brabant in juli 2021). Hieronder een opsomming van de punten die zijn besproken en aangedragen.

WTS-regeling: stand van zaken

 • Inwerkingtreding pas na goedkeuring Brussel (staatssteun) dit kan nog enkele weken duren.
 • Definitief na plaatsing in Staatscourant.
 • WTS geldt voor overstromingsschade en afstromend waterschade.
 • Kaart met afgebakend gebied waterschade wordt nog toegezonden.
 • Als iets onverzekerbaar is treedt de WTS in werking. Regenval is pas recent verzekerbaar geworden voor ondernemers. Omdat regenval pas recent te verzekeren is, wordt er een uitzondering gemaakt en is de schade door regenval voor deze regeling ook als onverzekerbaar aangeduid.
 • Beredderingskosten en evacuatiekosten vallen, ook als je geen materiële schade hebt, als bedrijf onder de WTS.
 • Aanvraagformulier wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Aanvragen WTS kan nu al. Schade-experts zullen dan z.s.m. ter plaatse gaan.
 • Er is geen verschil voor het eigen risico bedrag tussen kleine en grote bedrijven.
 • Grote onduidelijkheid over vergoeding bij buitendijkse gebieden, onbedijkte gebieden en uitwaarden. De kaart met het afgebakende schade gebied geeft hier niet voldoende helderheid . Wordt opgepakt en gecommuniceerd.
 • Men spreekt constant over ruimhartigheid, mogelijk in een andere regeling maar zeker niet binnen de WTS.
 • Het gaat nog weken en misschien wel maanden duren voordat er WTS-uitkeringen plaatsvinden. Het gebrek aan schade-experts en alle officiële routes die moeten worden belopen werkt vertragend. De getroffen branches hebben aangegeven dat dit echt veel en veel sneller moet.

Aanvullende regeling voor omzetderving

De deur staat op een kier voor een aanvullende regeling. Het gaat dan om een regeling voor omzetderving. Want alleen met de WTS redden ondernemers het vaak niet. Natuurlijk is er zo iets als eigen verantwoordelijkheid maar door de snelheid waarmee deze ramp zich heeft voltrokken was er vaak geen redden aan. KHN heeft zich ook hard gemaakt voor een regeling die omzetderving moet dekken en heeft hierover een brief gestuurd aan de betrokken ministers. Het antwoord van de ministers biedt opening voor zo’n aanvullende regeling. Hoe verder?

Vanuit de betrokken brancheorganisaties is er aandacht gevraagd voor de volgende zaken :

 • Omzetderving door annuleringen (bedrijven met en maar vooral zonder materiële schade)
 • Omzetderving n.a.v. de noodverordeningen (bedrijven met maar vooral zonder materiële schade)
 • Omzetderving door ontbrekende infrastructuur (bedrijven met maar vooral zonder materiële schade)
 • Omzetderving door sluiten van een bedrijf door waterschade.
 • Wat gebeurt er met de schade in de uiterwaarden ?
 • Snelheid van uitkeren is essentieel ook voor deze mogelijke aanvullende regeling.
 • Zijn er mogelijkheden voor voorschotten voor ondernemers?
 • Dringend te kort aan materialen, aannemers en bouwvakkers. Is het mogelijk hierbij ondernemers te faciliteren/ondersteunen?

Onderzoek mogelijkheden aanvullende regeling

Robert van der Zwam heeft opdracht gekregen vanuit het ministerie om samen met de branches en de provincie te onderzoeken wat te mogelijkheden zijn voor deze aanvullende regeling. Er is geen zicht op het aantal, de omvang en de grootte van de omzetderving in het getroffen gebied.

De omzetderving moet in beeld worden gebracht per sector maar dat is eigenlijk een onmogelijke opgave. Daarnaast gaat het om snelheid van deze aanvullende regeling ( Q4 klaar) en er wordt gekeken hoe men hiermee in de aangrenzende gebieden zoals België en Duitsland omgaat.

De provincie Limburg neemt hierin nu regionaal de sturende en coördinerende rol en communiceert richting RVO en EZK. De branches zullen in samenwerking met de provincie Limburg op zeer korte termijn overleggen of het haalbaar is om met een mogelijk format of anderszins een indicatie te maken van de omzetderving.

Ook zal er een communicatiestrategie komen zodat alle ondernemers dezelfde informatie ontvangen. Dit gebeurt natuurlijk door de website van de rijksoverheid, maar mogelijk kunnen er na de publicatie in de Staatscourant ook in gezamenlijkheid informatiebijeenkomsten worden georganiseerd.

Daarnaast is de nadruk gelegd op de snelheid van het beschikbaar komen van liquide middelen anders gaat er voorlopig helemaal niets hersteld worden en is de ramp ook op langere termijn niet meer te overzien.

Aanmelden WTS-regeling

Vergeet je niet aan te melden bij de RVO voor de WTS-regeling:

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens