Per 1 oktober 2021 is er een einde gekomen aan de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo). Ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben kunnen nog wel een beroep doen op een reguliere regeling: het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Ook in januari 2022 kun je inkomensondersteuning (Bbz) aanvragen over december 2021. Dan ontvangt je deze inkomensondersteuning – als je er recht op hebt – in 2022. De ondersteuning voor december 2021 telt dan als inkomen voor 2022. Let op! Houd hier rekening mee bij de belastingaangifte en het aanvragen van toeslagen.

Benieuwd of jij recht hebt op BBZ?

Ga naar krijgikbbz.nl en doe de check!