Tijdens de coronaperiode kon je gebruikmaken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Deze regeling van de overheid heeft veel ondernemers geholpen om deze lastige periode door te komen. Dit was echter een generieke maatregel waardoor veel ondernemers buiten de boot vielen. Bijvoorbeeld omdat hun bedrijf nieuw was, en ze dus geen referentieperiode konden opgeven. Diverse ondernemers zijn hiervoor naar de rechter gestapt en dit heeft geleid tot verschillende uitspraken.

Zat jij in een vergelijkbare situatie? Hieronder hebben we een aantal zaken verzameld waarna de ondernemer die bezwaar indiende gelijk kreeg. Op de site van RVO staat per uitspraak ook een eenvoudige uitleg. Ook staat er een lijst van zaken die het niet hebben gehaald. Lees deze op Afhandeling beroepen TVL (rvo.nl)

Let op: De TVL is tussentijds aangepast, bijvoorbeeld op referteperiode of percentage. Niet alle uitspraken zijn daarom een-op-een op jouw situatie van toepassing. Raadpleeg jouw juridisch adviseur.

Uitspraken waarna de TVL-uitvoering moest worden aangepast

Kan je nu nog bezwaar maken?

De tijd om bezwaar te maken tegen een schriftelijke TVL-beslissing door RVO is zes weken. Deze periode begint op de dag na de datum die in je beslisbrief staat. Lukt het niet om op tijd een compleet bezwaar te versturen? Verstuur dan alvast een bezwaar dat nog niet compleet is. Je krijgt daarna nog tijd om het aan te vullen. Heb je je bezwaar te laat verstuurd? Dan neemt RVO het niet in behandeling. Kortom, het is dus van belang dat je destijds bezwaar hebt gemaakt.