Voordat er een onderhandelingsresultaat wordt gesloten, zijn we voor én achter de schermen al een aantal maanden hard aan het werk. We nemen je graag mee in dit proces.

Het mandaat vaststellen

Allereerst is het natuurlijk belangrijk om de mening van onze achterban te inventariseren, zodat we jullie belangen zo goed mogelijk kunnen vertegenwoordigen. Dit hebben we op de volgende manier gedaan:

  • In mei/juni van hebben we een enquête uitgezet onder onze leden. De belangrijkste vragen: wil je een cao en zo ja, welke onderwerpen zijn dan belangrijk voor jou? De belangrijkste uitkomsten:
    • Een forse meerderheid van onze leden vindt een Horeca-cao belangrijk.
    • Veel werkgevers gaven de afgelopen 1,5 jaar, los van de cao, al een of meerdere loonsverhogingen aan hun medewerkers.
  • We organiseerden een aparte bijeenkomst voor CEO’s en HR-managers van ketenbedrijven, om ook hun input te verzamelen.
  • De Commissie Sociale Zaken van KHN heeft het LB een advies voor een onderhandelingsmandaat gegeven. Ook deden ze een voorstel voor de vormgeving van een onderhandelingsdelegatie.
  • In september namen we een tweede enquête af, om nog scherper te krijgen wat onze leden financieel kunnen en willen.
  • Buiten de officiële inputmomenten hebben onze leden ook hun mening, advies en input gedeeld met het Landelijk Bestuur (LB) en de medewerkers van KHN.

Het LB heeft op basis van alle informatie een mandaat geformuleerd. Dat zijn de kaders waarbinnen de onderhandelingsdelegatie kan opereren. Daarmee is de onderhandelingsdelegatie op pad gegaan. De delegatie bestaat uit vier ondernemers, waaronder KHN-voorzitter Marijke Vuik, en twee medewerkers van KHN-bedrijf.

Van mandaat naar resultaat

De onderhandelingsdelegatie kwam bij elkaar om het mandaat en de strategie te bespreken. In afstemming met de vakbonden, FNV Horeca en CNV Vakmensen, zijn vervolgens drie afspraken ingepland om de officiële onderhandelingsgesprekken te voeren. In overleg hebben we ervoor gekozen om de gesprekken te laten begeleiden door een onafhankelijk voorzitter. Goed om te weten: buiten deze gesprekken hebben we onderling ook contact met elkaar. Bijvoorbeeld omdat we elkaar tegenkomen bij de gesprekken over een nieuwe pensioenregeling. Maar we weten elkaar ook te vinden per mail of telefoon voor tussentijdse overlegmomentjes.

31 oktober: eerste gesprek

In het eerste gesprek werden de belangrijke onderwerpen voor een nieuwe cao door zowel ons als de vakbonden benoemd en toegelicht. Ook is er al uitgebreider gesproken over hoe beide partijen aankeken tegen een loonontwikkeling. Na deze meeting hebben de partijen hun concrete wensen op papier gezet en voorafgaand aan de tweede meeting gedeeld.

14 november: tweede gesprek

In het tweede gesprek hebben alle partijen hun input toegelicht en was er ruimte om elkaar vragen te stellen. Ook zijn we nog verder ingegaan op de wensen ten aanzien van de loonontwikkeling. Hier zijn van beide kanten wat eerste stapjes gezet om te proberen tot elkaar te komen. Want daar lagen de wensen op dat moment nog flink uit elkaar. Ook zijn de absolute ‘no go’s‘ door iedere partij benoemd. Er waren een aantal onbespreekbare punten, maar ook een aantal punten waar we het snel over eens waren.

28 november: tussentijdse meeting

In een tussentijdse meeting is in een kleiner comité gekeken we of we de noodzakelijke stappen om de kloof m.b.t. de loonontwikkeling te overbruggen konden versnellen. En om te bespreken hoe we dit technisch op de juiste manier kunnen toepassen, zodat er straks op een eenvoudige manier door werkgevers en werknemers in de praktijk mee te werken is.

29 november: derde gesprek

Door ons voorwerk hebben we de allerlaatste stappen op 29 november uiteindelijk relatief snel kunnen zetten. We hebben de puntjes op de i gezet in de uitwerking en rekenvoorbeelden doorgesproken om vergissingen te voorkomen.

De op 29 november gemaakte afspraken zijn uitgewerkt op 30 november in het Onderhandelingsresultaat.