De versoepelingen die per 1 juni zijn ingegaan, boden voor veel sectoren weer enige ruimte om te ondernemen, maar voor de Clubs & Nightlife bedrijven is er nog steeds geen perspectief; zij kunnen door de beperkingen als zitplaatsen en niet dansen ook na vandaag (waarschijnlijk) voorlopig toch niet open. Voor de sector is dit een enorme tegenvaller, maar de volksgezondheid staat voor horecaondernemers ook voorop. Toch is KHN voorzichtig positief. Op maandag 31 augustus vond er eindelijk een gesprek plaats tussen een afvaardiging van ondernemers van Nachtbelang, KHN en het ministerie van Economische Zaken en Veiligheid en Justitie. In het overleg werd toegelicht dat de sluiting van Clubs & Nightlife bedrijven veel stress bij betrokkenen oplevert. Daarbij komt de frustratie dat er nog steeds geen stip op de horizon is. De afvaardiging van het ministerie erkent dat het te lang heeft geduurd voordat dit eerste gesprek plaatsvond en verontschuldigde zich hiervoor. In gezamenlijk overleg willen we kijken naar een mogelijke heropening voor het einde van het jaar.

Onzekerheid is groot

De steunmaatregelen Now, Tvl en ander fiscale zijn meer dan welkom. Maar door het ontbreken van perspectief geldt ook hier dat horecaondernemers zonder stip op de horizon geen concrete zakelijke doelen kunnen nastreven. Dat geeft onzekerheid over vaste lasten, loonkosten, krediet en (telkens minder en onzeker) eigen vermogen. Bovendien zijn we nog steeds in afwachting van een reactie van het kabinet op het ingeleverde protocol en de ingediende verzoeken van de Clubs & Nightlife bedrijven. Tijdens het gesprek werd toegelicht dat dit veel stress bij betrokkenen oplevert en het meest frustrerende is dat er nog steeds geen perspectief wordt geboden. Daar komt met dit eerste gesprek hopelijk snel verandering in.

Ongelijkheid in steun

Tijdens het overleg lag de nadruk ook op de grote ongelijkheid die Clubs & Nightlife bedrijven ervaren tussen gesubsidieerde en niet gesubsidieerde poppodia, clubs e.d. Hierbij moet men denken aan de btw-toepassing entree, extra subsidie vanuit OCW voor cultuur-poppodia, de NOW regeling die ook geldt over directiesalarissen van de gesubsidieerde instellingen, maar niet voor de DGA-salarissen van de niet gesubsidieerde Clubs & Nightlife. Opvallend is dat gesubsidieerde partijen voor investeringen subsidie ontvangen en niet-gesubsidieerde partijen niet. Dat biedt geen eerlijk speelveld en al helemaal niet bij een herstart na een moeilijke periode. Niet gesubsidieerde partijen moeten zo meer op eigen vermogen inleveren dan gesubsidieerde partijen.

Perspectief op open en minder restricties

In het gesprek is er uitgebreid ingegaan op de lopende onderzoeken vanuit de evenementenbranche met betrekking tot de effecten van druppels, aerosol en ventilatie in relatie tot algemene maatregelen. Ook worden zogenaamde FieldLabs wetenschappelijk verkend. Vanuit KHN volgt aanvullend research op de effectiviteit van de op horeca, Clubs & Nightlife gerichte maatregelen.

Dit moet een belangrijke bijdrage leveren aan een gerichte en onderbouwde aanpassing van het openingsprotocol voor Clubs & Nightlife bedrijven. Dat bijgewerkte protocol ziet KHN graag getoetst worden door het OMT om tot een heropening of openings-experiment te komen. Hierbij horen o.a. toegangscontrole, handhaving, ventilatie, maximum aantal bezoekers op x% toegestane bezoekers, mede op wetenschappelijke inzichten. In het verlengde hiervan is handhaving ook een gesprekspunt. Zo wordt gesproken over handhaven en problemen als er buiten de gecontroleerde omgeving van Clubs & Nightlife ongecontroleerde events zullen zijn (illegale feesten in gebouwen of lokale ‘keten’). Gelukkig is hier is ook aandacht voor.

Voor nu is het cruciaal dat er voor horecaondernemers een stip op de horizon komt, zodat zij kunnen nadenken over investeren, saneren, etc. De voorkeur voor de betrokken ondernemers is middels een protocol naar een heropening toe te werken en dit vervolgens uit te rollen. Hierbij kan men naast de fieldlabs ook kijken naar experimenten in Duitsland. KHN hoopt voor december duidelijkheid te krijgen over de toekomst van Clubs & Nightlife bedrijven, met aandacht voor een evenwicht van handhaving van illegale feesten. Ook voor lokale experimenten.

De afgevaardigden van de departementen tonen begrip voor de standpunten, maar geven aan dat de centrale afweging nu is om uit voorzorg de sector gesloten te houden. Toch zou het redelijker om een risicoafweging te maken, gebaseerd op de wetenschappelijke inzichten.

Afspraken

Het was een waardevol gesprek waarin de volgende afspraken zijn gemaakt:

  • Clubs & Nightlife bedrijven maken een actueel protocol en dat wordt aan het OMT voorgelegd.
  • De contacten met FieldLabs en andere onderzoeken worden gelegd en gedeeld over en weer.
  • Clubs & Nightlife bedrijven geven hun wensen en onderbouwing voor gerichtere steun door aan het ministerie EZK.
  • Overleg wordt vervolgd.

KHN is blij met deze eerste stap en kijkt uit naar een goede samenwerking met het Nachtbelang en het kabinet om tot een heropening voor Clubs & Nightlife te komen.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens