Corona en het coronabeleid hebben een enorme impact op de horeca. KHN vecht al anderhalf jaar voor meer ruimte voor horecaondernemers en bij het uitblijven hiervan voor goede financiële steun. Het coronadebat is ook maatschappelijk fel. Er zijn maar weinig coronamaatregelen die zoveel commotie hebben veroorzaakt als de coronapas die afgelopen zaterdag is ingevoerd. KHN vroeg haar leden naar de verwachtingen van de coronapas. Lees de belangrijkste uitkomsten van deze enquête, hoe het eerste weekend met coronapas is verlopen en waar KHN op inzet in de lobby.

KHN-enquête over de coronamaatregelen 25 september

KHN heeft vorige week een enquête gehouden onder haar leden om in kaart te brengen hoe zij aankijken tegen de coronapas. Wij vroegen naar verwachtingen op de omzet, reactie van gasten en naar de (financiële) impact van de sluitingstijd van 00.00 uur.

De belangrijkste uitkomsten uit die enquête:

 • 80% vindt de invoering van de coronapas een slecht plan.
 • 68 % geeft aan dat zij de maatregelen die per 25/9 gelden zien als een verzwaring. Slechts 8% zien ze als een versoepeling.
 • 63% geeft aan dat de verzwaring vooral zit in de inzet van meer mensen voor de check van coronapas en ID.
 • 56% verwacht dat de omzet door de nieuwe maatregelen zal dalen en slechts 8% verwacht dat de omzet zal gaan stijgen.
 • Ondanks de negatieve verwachting met betrekking tot de effecten van de maatregelen gaf 36% aan bereid te zijn de maatregel na te leven. 41% van de ondernemers antwoordde de controles niet uit te gaan voeren omdat ze het niet hun taak vinden.
 • Een kwart geeft aan dat er naar aanleiding van de maatregelen annuleringen zijn gedaan. Dit geldt voor zowel diner/lunch als bruiloften/partijen. 16% van de respondenten geeft aan te maken hebben gehad met dreigberichten of negatieve recensies; 13% omdat ze kenbaar hadden gemaakt wel te gaan handhaven, 3% omdat ze dat niet van plan waren
 • Ruim een derde geeft aan dat de verplichte sluitingstijd gevolgen heeft voor de omzet als zij die vergelijken met de omzet in 2019 voor coronatijd. Bij de ‘natte horeca’ is dat percentage zelfs 57%. De helft van de ondernemers die omzetderving leidt door de sluitingstijd van 00.00u ziet een omzetdaling van meer dan 20% als gevolg van de sluitingstijd. De gemiddelde daling bedraagt 28%

Omdat de enquête heel duidelijk maakt hoe ondernemers met de invoering van de coronapasverplichting in het middelpunt komen te staan van een maatschappelijke discussie heeft KHN vorige week donderdag een persbericht naar buiten gebracht. De kerngetallen zijn ook meegegeven aan Kamerleden voor het ‘steundebat’ van woensdag 29 september, om nog maar eens duidelijk te maken waarom de financiële steun niet per 1 oktober as kan stoppen. In ieder geval niet voor de horeca.

Het eerste weekend met de coronapas

Het weekend met de coronapas is over het algemeen rustig verlopen. Er waren weinig problemen of incidenten. Wel waren er hier en daar wat discussies aan de deur met gasten, maar hier zijn ondernemers goed mee omgegaan. Het mooie weer heeft dit weekend ook geholpen. Ook waren er weinig problemen met QR-codes tot aan het einde het systeem begon te haperen en regelmatig niet werkte. Op diverse plaatsen in het land rijen stonden op dat moment rijen voor cafés, wat soms voor enige onrust zorgde. Ook blijft de testcapaciteit een uitdaging; in verschillende regio’s zijn er mensen die zich willen laten testen die moeite hebben om op tijd of dicht in de buurt een coronatest te krijgen.

KHN: ‘Laat horecaondernemers ondernemen zonder restricties’

Met de invoering van het coronatoegangsbewijs worden horecaondernemers ongevraagd het middelpunt van een maatschappelijke discussie met alle gevolgen van dien: bedreigingen, annuleringen, omzetproblemen, extra personeelskosten en – uitdagingen. Na ruim anderhalf jaar ondernemen volgens strikte regels en het stopzetten van de steun, is dit te veel gevraagd. De zorgen bij ondernemers zitten nu voornamelijk nog op de beperking van de sluitingstijd en het stopzetten van de steun. De vaccinatiegraad is hoog, de cijfers gaan de goede kant op, dus KHN roept het kabinet op ondernemers na anderhalf jaar gewoon weer volop te laten ondernemen zonder restricties.

Volgende wegingsmoment begin november

Het kabinet heeft aangegeven dat het eerstvolgende ‘wegingsmoment’ pas begin november is. De kans is groot dat het kabinet eerst het advies van het OMT wil afwachten. Het OMT wil waarschijnlijk eerst afwachten hoe de getallen (ziekenhuisopnames en IC-opnames) zich gaan ontwikkelen na de eerste weken na 25 september. KHN vindt het onacceptabel dat het kabinet geen criteria noemt die leidend zijn voor het stopzetten van alle coronamaatregelen. Horecaondernemers hebben behoefte aan perspectief en een einddatum.

Hoe nu verder?

 • Sluitingstijd
  We willen dat in ieder geval de sluitingstijd z.s.m. wordt losgelaten. Het is onlogisch dat met toepassing van coronapascontrole tot 00.00 uur eigenlijk weer alles kan, maar dat het coronavirus ineens zou toeslaan na 00.00 uur. Alsof de gasten na 00.00 uur allemaal rustig naar huis gaan en niet thuis of bij illegale party’s verder gaan. Op dit moment hebben wij hier een actieve lobby voor lopen. Gelukkig krijgen we op dit onderdeel steeds meer steun van burgemeesters en veiligheidsberaad, zij denken er precies hetzelfde over. Vandaag hebben ook de politiebond en de boa-bond laten weten dat zij achter onze oproep staan om de sluitingstijd af te schaffen. Belangrijke steun die kan helpen in de aanloop naar het eerstvolgende beslismoment. KHN is samen met deze partijen in gesprek over de beste strategie om de sluitingstijd zo snel mogelijk van tafel te krijgen in Den Haag.
 • Coronapas
  Natuurlijk willen we ook zo snel mogelijk van de coronapascontrole af. Het kabinet is deze keer heel vaag gebleven tot hoe lang deze verplichting blijft. De getallen van ziekenhuis- en IC-opnames zullen leidend zijn maar welke grenzen worden gehanteerd en hoe lang dan de getallen onder die grens moeten zitten is duister. De lobby hiertegen is een taaie. Want ook al is er een flinke discussie geweest in de Tweede Kamer over de coronapas, uiteindelijk heeft een meerderheid er ‘gewoon’ mee ingestemd. Zolang de coronapas controleverplichting blijft gelden, pleiten wij ervoor dat dan in ieder geval de randvoorwaarden zo reëel mogelijk zijn. Dat wil zeggen:
  • Als de corona check app er uit klapt, moeten ondernemers daar niet de dupe van zijn.
  • Locaties Testen voor Toegang moeten voor iedereen binnen 10 minuten bereikbaar zijn, de testcapaciteit moet meer dan voldoende zijn.
  • De capaciteit van de telefoonlijn voor mensen die geen smartphone/computer en/of digid hebben moet voldoende zijn (geen telefonische wachtrijen van een half uur of langer) en na contact moet de persoon binnen twee werkdagen zijn qr-code hebben ontvangen.
  • Menselijke handhaving lokaal.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens