Horecaondernemers verkeren door de coronacrisis in zwaar weer. Dat de nood hoog is, blijkt ook uit onderzoek van KHN onder bijna 4000 horecaondernemers. 17% van de respondenten geeft aan nog hooguit buffers te hebben voor een maand. Ongeveer de helft denkt het nog maximaal 2-6 maanden te kunnen uithouden. Ondernemers zien hun omzet in 2020 halveren t.o.v. 2019. Een derde van de ondernemers is onzeker over het voortbestaan van de onderneming. Betere steunmaatregelen voor horecaondernemers zijn essentieel om te overleven. Een versobering van de steunmaatregelen is nu dan ook absoluut niet op zijn plaats. Bekijk de infographic met de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek.

>> Download hier de infographic (pdf) <<

Omzetcijfers dramatisch laag

In het onderzoek heeft KHN gevraagd hoeveel de omzet van de ondernemers bedraagt tot en met oktober 2020. Deze omzet ligt gemiddeld op 48,2% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. De omzet is dus meer dan gehalveerd. Als we dit vergelijken met wat ondernemers in augustus van dit jaar rapporteerden (63,1%), dan zien we nu, tijdens de 2e lockdown, een verdere terugval van de omzet. Over het hele jaar 2020 in vergelijking tot 2019, komt de verwachting gemiddeld uit op 49,1%.

Voortbestaan onderneming onzeker

Hoewel niemand echt kan voorspellen hoe het af zal lopen met de coronacrisis vroegen wij ondernemers naar hun verwachtingen op dit moment voor de toekomst van hun bedrijf. De onzekerheid over het voortbestaan van het bedrijf is de afgelopen maanden verder toegenomen. 34% van de ondernemers is somber gestemd over de toekomst, denkt niet te overleven of weet het nog niet.

Na drie kwartalen van minder tot geen omzet (bijv. voor discotheken en clubs) zijn de buffers van ondernemers voor het grootste deel op. Uit het onderzoek van KHN blijkt dat 69% bedrijfsreserves heeft moeten aanspreken en 53% (ook) zijn privévermogen om door de crisis heen te komen. KHN schat dat er bij elkaar inmiddels zo’n 3,5 miljard op eigen vermogen is ingeteerd.

Grote behoefte aan verbetering TVL en NOW in derde steunpakket

Als we de ondernemers vragen naar hun verwachte gebruik van de steunmaatregelen uit pakket 3 dan wordt duidelijk dat door de tweede sluiting van de horeca de behoefte aan NOW-regeling en TVL weer behoorlijk toeneemt. 74% verwacht de komende maanden gebruik te zullen maken van de TVL-regeling en 73% is van plan een beroep te doen op de NOW-regeling.

Als ondernemers wordt gevraagd welke maatregelen de komende 6 maanden niet versoberd mogen worden dan zijn dat de TVL en de NOW. Ondernemers zien graag nieuwe steunmaatregelen, zie voor een top 3 de bijgevoegde infographic.

Kwart is optimistisch

Wanneer ondernemers gevraagd wordt naar hun kijk op de toekomst, geeft 26% aan optimistisch te blijven. Deze groep denkt het wel te redden. Bijna een derde is nog gematigd optimistisch over de toekomst van het bedrijf, maar heeft ook veel twijfels. 12% ziet nauwelijks nog mogelijkheden of overweegt er zelfs helemaal te stoppen.

Merendeel staat achter lobby-aanpak KHN

In het onderzoek is ondernemers gevraagd wat volgens hen de beste strategie en tone of voice is en hoe KHN concreet moet acteren. 52% van de ondernemers vindt dat constructief onderhandelen en per onderwerp de felheid in de toon aanpassen de beste aanpak is. KHN volgt deze strategie en voelt zich hierbij gesteund door haar achterban.

KHN: Aanvullende steun cruciaal

KHN wil, zeker met de uitkomsten van dit onderzoek, dat het huidige steunpakket niet wordt versoberd. Nieuwe aanvullende steunmaatregelen zijn dringend nodig. KHN zet hier in haar lobby en berichtgeving dan ook vol op in.

Dat doen we door ons standpunt over te brengen aan het kabinet en de Tweede Kamer. Zo hebben wij afgelopen week brieven gestuurd met hier in de dringende oproep om de steunpakketten te verbeteren.

Ook vragen we publiek aandacht voor de zeer moeilijke situatie waar de horeca in verkeert. Een voorbeeld hiervan is het KHN-Sinterklaasgedicht dat we afgelopen zaterdag in het AD en De Telegraaf hebben geplaatst. Ook hebben we filmpjes geplaatst op social media waarin horecaondernemers zelf aan het woord komen en korte video’s waarin we het kabinet oproepen om met betere steunmaatregelen te komen.

KHN wil voor de horeca:

  • Zo snel mogelijk perspectief en zicht op opening
  • Betere steunpakketten

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens