Op 24 maart debatteerde de kamer over het coronabeleid. Uiteraard heeft KHN de Kamerleden vooraf voorzien van onze standpunten en eisen. Tijdens het debat was er aandacht voor het openen van terrassen, verbeteringen (van de uitvoering) van de steunpakketten en technologische innovaties. We geven je een update over de voor de horeca belangrijkste onderwerpen.

Duidelijk kwam in het debat naar voren dat de meerderheid van de Kamer het beleid van het demissionaire kabinet steunt.

Aandacht voor openen terrassen

De VVD vroeg het kabinet om flexibel te zijn als de cijfers zich goed ontwikkelen. Kunnen de terrassen dan versneld alsnog open? Enkele partijen (DENK, PVV en FvD) vroegen opnieuw aandacht voor de ratio achter het verbod op de opening van terrassen omdat het risico op besmetting buiten heel laag is. Rutte gaf aan dat het probleem de verplaatsingen zijn die daarmee gepaard gaan. Al deze verplaatsingen bij elkaar opgeteld geven een hoog risico op transmissie van het virus. Maar als de cijfers zich positief ontwikkelen, zal het kabinet snel schakelen.

Wilders: Schaf avondklok af en open horeca onmiddellijk

Wilders diende mede namens Haga moties in om de avondklok af te schaffen en horeca en winkels onmiddellijk te openen en om (als deze het niet zou halen) de horecaterrassen met Pasen open te laten gaan. Beiden haalden het niet. Een motie van Haga om onderzoek te doen naar het risico op besmetting op terrassen, haalde het evenmin. Wel aangenomen werd de motie die Van der Staaij (SGP) indiende: Hij verzocht de regering te bezien welke mogelijkheden er zijn voor zowel binnen als buiten gefaseerde opening of gedeeltelijke heropening van horeca.

Verbetering uitvoering steunmaatregelen

Verschillende partijen vragen het kabinet om adequate steun voor ondernemers. De VVD vraagt aandacht voor starters en wil weten waarom de regelingen niet sneller uitgevoerd kunnen worden. Ook benoemt de VVD de lastendruk waar ondernemers mee te maken kunnen krijgen doordat de steunmaatregelen via de verschillende loketten lopen. Kan dit niet simpeler via een loket, hoe kan het de ondernemers zo gemakkelijk mogelijk worden gemaakt? Rutte zegde de VVD toe dat hij de Driehoek van Koolmees, Hoekstra en Van 't Woud zal vragen dit mee te nemen in hun gesprekken over wat verder nog aan steun nodig is, nu en na de opening.

Nieuwe regeling voor starters

Voor starters die bij de TVL-regeling tegen belemmeringen oplopen zoals gebrek aan referentieperiode, is een nieuwe regeling in de maak die na goedkeuring van de Europese Commissie hopelijk medio mei in zal gaan.

Terugbetaling NOW

VVD, D66 en CDA komen op voor de ondernemers die NOW moeten terugbetalen. Ondernemers ervaren onredelijkheid bij de berekening van de terugbetaling en ondertussen stapelen de bezwaren zich bij het UWV op. CDA stelt concreet de vraag aan het kabinet of hier een oplossing voor te vinden is. Valt er in de generieke maatregel van de NOW iets aan te passen? En de PVV vraagt het kabinet nog een keer te kijken naar de NOW-berekening voor met name seizoensbedrijven.

Rutte stelt dat bij de TVL zoveel mogelijk wordt gekeken naar de financiële positie van ondernemers. Er zijn ruime terugbetalingsregelingen en ruimte voor maatwerk, zoals later starten met betalen of langer uitspreiden van terugbetaling. Bij de NOW is maatwerk lastiger, het UWV kan te veel maatwerk niet aan. Generieke oplossingen zijn helaas ook niet mogelijk, dit is onrechtvaardig voor anderen als de subsidievoorwaarden tijdens de looptijd van een regeling worden gewijzigd. Maar het UWV probeert wel om zoveel mogelijk in de geest van de bedoeling van de NOW te handelen.

Technologische innovaties

Verschillende partijen vragen het kabinet of er al meer bekend is over de rol van aerosolen bij de verspreiding van het virus zoals nieuwe technieken bijvoorbeeld luchtreinigers die coronadeeltjes kunnen tegenhouden? Minister Van Ark meldde dat op dit moment onderzoek plaatsvindt . Ze verwacht de Kamer hierover voor de zomer nader te kunnen informeren.

Test ventilatie en luchtreiniging

CDA, SGP en ChristenUnie willen dat het kabinet werk maakt van het stimuleren van luchtreinigers in de horeca. Deze filters zitten ook in vliegtuigen en kunnen virusdeeltjes tegenhouden. Een motie van het CDA om de combinatie van ventilatie en luchtreiniging in praktijk uit te testen en de Kamer voor de zomer te informeren, werd aangenomen. Dat gold niet voor de motie van DENK om te onderzoeken hoe door aanscherping van hygiëne- en preventiemaatregelen door horeca veilig kon worden heropend.

Moties

Van de in totaal 24 tijdens het debat ingediende moties hadden 8 moties een relatie met onze bedrijfstak. Geen van de partijen diende een motie in over uitbreiding van de steunmaatregelen in het licht van de verlenging van de lockdown.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens