Op 3 november vond het Kamerdebat over de corona-ontwikkelingen en de aangekondigde maatregelen per 6 november 2021 plaats. KHN heeft de Tweede Kamer leden van input voorzien. De KHN-inzet was vooral gericht op het niet invoeren van een coronatoegangsbewijs voor het buitenterras en langer en meer steun omdat maatregelen met impact op de horeca blijven.

In het Kamerdebat lag de focus op welke parameters het kabinet precies stuurt (besmettingscijfers of met name ziekenhuis- en ic-opnames). Ook werd er stevig gediscussieerd of een coronatoegangsbewijs (CTB) geen schijnveiligheid biedt omdat het besmettingen nooit 100% kan voorkomen. En er is een brede consensus dat de naleving van de basismaatregelen van groot belang is en beter moet. Er was een oproep aan iedereen om zich vooral aan de basismaatregelen te houden (handen wassen, testen bij klachten, afstand houden en ventileren). Als we dit allemaal zouden doen, zou verdere aanscherping van de maatregelen niet nodig zijn. Maar ook de naleving en de handhaving op het CTB, met name bij sportkantines en horeca, moet volgens de Kamer beter. De minister van Justitie & Veiligheid heeft concreet aangekondigd daar via onderzoeken op te gaan monitoren

CTB op terras, geen CTB buitensporters en bezoekers

Per saldo bleek dat de maatregelen per 6 november 2021 de instemming van de Kamer hebben. Het kabinet handhaaft het CTB voor de buitenterrassen vanaf 6 november. Enige uitzondering is het CTB voor de amateur buitensporters en bezoekers. Dat wordt toch niet ingevoerd. Maar voor de sportkantine (en een eventueel terras) is dat CTB wel vereist (want horeca).

Motie buitenruimte

Een motie van de PVV voor extra steun voor de door de coronamaatregelen getroffen sectoren en de motie van de Groep Van Haga om af te zien van de invoering van de CTB voor de buitenruimte (en dus onder andere het terras) haalden het niet.

CTB op de werkvloer

Het wetsvoorstel om de CTB te verbreden naar de werksituatie wordt later ingediend. Daar volgt nog een apart debat over in de Tweede Kamer.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens