Woensdag 26 januari debatteerde de Tweede Kamer over de coronamaatregelen. Op 25 januari werden er eindelijk versoepelingen aangekondigd voor de horeca. In het Kamerdebat werd vooral gesproken over coronatoegangsbewijzen. De Kamer riep het kabinet op om meer perspectief te bieden aan ondernemers over wat zij kunnen verwachten bij het volgende weegmoment over drie weken. Zo wil Kuipers in gesprek met de nachthoreca over de mogelijkheden van 1G. Ook de financiële steun voor ondernemers die niet of slechts gedeeltelijk open kunnen, kwam aan bod.

Kamer worstelt steeds meer met inzet coronapas

Een steeds groter deel van de oppositie zet vraagtekens bij de inzet van coronatoegangsbewijzen om toegang te krijgen tot horeca, cultuur, evenementen en sportwedstrijden. In het vorige coronadebat debatteerde de Kamer hier al over met minister Kuipers. Verschillende fracties, waaronder ChristenUnie, SP en SGP, vragen hoe lang het kabinet het coronatoegangsbewijs überhaupt nog in de gereedschapskist wil houden. Volgens PVV, FVD, DENK, BBB en Van Haga moet de coronapas direct worden afgeschaft. De PVV en Van Haga dienen hierover een motie in. BBB dient een motie in over het afschaffen van de coronapas op het terras. Beide moties worden door het kabinet ontraden. VVD en D66 willen nog niet van de coronapas af, omdat het nu een dempend effect heeft op het aantal besmettingen. Wel willen ook deze partijen bij elke stap van versoepelingen kritisch kijken of het coronatoegangsbewijs nog nodig is.

Kuipers wil in gesprek met nachthoreca over 1G

Minister Kuipers wil de discussie over de coronatoegangsbewijzen plaatsen in de analyse van de feiten. Het coronatoegangsbewijs helpt de verspreiding te beheersen en af te zwakken. Het gaat vooral om de praktijk van het naleven van de basisregels en de aanvullende regels en adviezen, zoals vaccinatie en toegangseisen. Kuipers geeft aan in gesprek te gaan met de nachthoreca om te kijken of ze geholpen zijn met een 1G-beleid.

Sluitingstijd voor horeca en cultuur blijft op 22 uur

Een deel van de Kamer hekelt de afwegingen van het kabinet in de versoepelingen. Zij vinden het huidige maatregelenpakket met verplichte generieke sluitingstijd om 22 uur en niet later of onbeperkt niet goed onderbouwd. Premier Rutte wil daar niet aan. Hij wijst erop dat het kabinet nu al veel verder gaat dan het OMT heeft geadviseerd en dat daarmee al flinke risico's worden genomen. Ook werd er vanuit het Veiligheidsberaad op aangedrongen dat één generieke eindtijd beter te handhaven is.

PVV en Van Haga dienen een motie in om de sluitingstijd van 22 uur in zijn geheel op te heffen of in ieder geval te verlengen naar 00.00 uur. De motie wordt door het kabinet ontraden.

Perspectief voor ondernemers

Verschillende partijen dringen er bij het kabinet op aan om duidelijk te maken welke factoren meewegen bij een volgende stap van versoepelingen. Onder welke voorwaarden kunnen horeca en cultuur straks langer openblijven? De VVD stelt daarbij de vraag hoe ondernemers kunnen laten zien dat zij in een volgende fase (verder) open kunnen en wat het kabinet meeneemt van de kennis die is opgedaan bij de fieldlabs. Premier Rutte wijst op de voorbereiding van Kamerbrieven in februari om dit uit te werken.

Financiële steun voor ondernemers

VVD, CDA en PvdA roepen het kabinet op om nog meer verbeteringen door te voeren in de financiële steunpakketten voor ondernemers. Het CDA noemt deze steun voor veel ondernemers een dode mus. Volgens de PvdA zijn ondernemers in de horeca- en cultuursector nog lang niet uit de problemen, zeker als het gaat om de nachthoreca die al zo lang dicht is. Gaat het kabinet nog meer doen voor ondernemers die te weinig hebben gehad aan de steunpakketten? Premier Rutte wijst op de brieven die er in februari komen en dat NOW en TVL over Q1 2022 doorlopen.

De PVV en Van Haga dienen een motie in waarin zij het kabinet verzoeken om in overleg te treden met het bedrijfsleven, zoals de horeca, om tot een oplossing te komen voor de gigantische problematiek die speelt over het betalen van bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden. Het kabinet geeft deze motie oordeel Kamer.

De Tweede Kamer stemt aanstaande dinsdag over de ingediende moties.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens