Woensdag 16 februari 2022 debatteerde de Kamer over de coronamaatregelen, dit keer alleen met minister Kuipers (VWS) en Yeşilgöz (J&V). Voorafgaand aan het Kamerdebat heeft KHN de partijen van input voorzien, ook met betrekking tot 1G. De versoepelingen per 18 en 25 februari 2022 blijven ongewijzigd. Wel zijn er door verschillende partijen kritische vragen gesteld over 1G. Het wetsvoorstel rond 2G is wel ingetrokken. Het voorstel voor een CTB op de werkvloer blijft in beraad. Dit staat vermeld in de Kamerbrief met de Coronamaatregelen. In het Kamerdebat werd verder vooral gesproken over het rapport van de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid (OVV).

Kritiek op aanpak coronacrisis

Partijen in de Tweede Kamer hebben fel gereageerd op de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de aanpak van de coronacrisis aan het begin in 2020. Ook de berichten van Nieuwsuur waarin bekend werd gemaakt dat VWS inhoudelijk zaken uit OMT adviezen heeft aangepast kregen veel aandacht van de Kamer. De oppositie was hierover zeer verbolgen. Onder andere Agema (PVV) riep de minister op om dit niet goed te praten, maar om hiervan afstand te nemen en met nieuw beleid te komen.

Kuipers gaf aan dat wijzigingen vaak een vertaling waren naar specifieke situaties of sectoren. Hij wil het rapport van de OVV eerst in het Kabinet bespreken en zal medio maart met een reactie komen. Dan zal hij ook reageren op het pleidooi voor een onafhankelijke voorzitter van het OMT. Wel past hij de adviesprocedure nu al iets aan door als kabinet eerst met een kabinetsvoornemen te komen. Dit beleidsvoornemen wil het kabinet vervolgens voorleggen aan het OMT, alvorens dit bekend te maken. Tot nu toe startte het proces met het OMT-advies.

Kamer stelt kritische vragen over 1G

D'66, CDA, GroenLinks, de Partij voor de Dieren stelden tijdens het debat kritische vragen aan het kabinet over 1G voor locaties binnen met meer dan 500 bezoekers zonder vaste zitplaats. Er werd o.a. gevraagd naar de onderbouwing van het maximale aantal van 500 personen en het oneerlijke speelveld ten opzichte van voetbalwedstrijden en carnaval. Ook werd er gesproken over de vraag of ventilatie niet belangrijker is dan 1G en hoe testen voor toegang voor iedereen laagdrempelig kan worden georganiseerd. De PVV ging nog een stap verder en is voor meteen afschaffen van 1G.

Minister was Kuipers was kort over 1G. In die situaties waar veel mensen bij elkaar komen zonder mondkapje en afstand houden, is de kans op grote uitbraken groot. In deze fase van de pandemie, waarin het aantal besmettingen nog hoog is, is deze maatregel volgens hem nog noodzakelijk. Hij gaf daarbij aan dat het feitelijke aantal besmettingen waarschijnlijk veel hoger ligt dan wat dagelijks door de GGD wordt gemeld. Ook benadrukte hij nogmaals het advies om afstand te blijven houden en een mondkapje te gebruiken, ook al is dit straks geen verplichting meer. De grens van 500 is niet wetenschappelijk bepaald; het is een inschatting van wat nog acceptabel is door het kabinet.

Ventilatierichtlijnen

Ten aanzien van ventilatie verwees hij naar een onderzoek dat op dit moment samen met EZK en Health Holland wordt uitgevoerd op voorstel van TNO. Hij zal hier in de volgende coronabrief (medio maart) op terugkomen. De PVV diende wel een motie is om de ventilatierichtlijnen voor de horeca in het Bouwbesluit te verscherpen, maar Kuipers ontraadde deze motie. Volgens het RIVM zijn de richtlijnen in het Bouwbesluit in het kader van corona voldoende en gaat het meer om het goed gebruiken en naleven van deze richtlijnen. Bij de stemmingen in de Tweede Kamer is de motie verworpen. Wel werd deze, op FVD na, door de hele oppositie gesteund.

Brede aanpak

Van Haga kwam terug op de vele moties die hij de afgelopen twee jaar heeft ingediend. Hierin vroeg hij om bij de afweging van coronamaatregelen verder te kijken dan alleen naar de directe gezondheidsgevolgen van het virus. Hij benadrukte nogmaals dat ook economische-, psychische- en indirecte gevolgen op de volksgezondheid (uitgestelde zorg) in de afweging moeten worden meegenomen. Kuipers onderschreef dit en gaf aan dat het zijn intentie is om vanaf nu een bredere afweging te maken. Desalniettemin ontraadde Kuipers de twee moties die Van Haga hierover aan het einde van het debat indiende. Beide moties kregen te weinig steun bij de stemmingen en zijn verworpen.

Relevante moties

Van Haga diende daarnaast een motie in om de mondkapjesplicht per direct te schrappen. Deze motie stond haaks op de motie van BIJ1 die verplichte mondkapjes in publieke binnenruimtes voorlopig wil behouden. Beide moties zijn bij de stemmingen verworpen. BBB diende nog een motie in om het coronatoegangsbewijs uit de zogenoemde gereedschapskist van het kabinet te halen. Deze motie kreeg ook onvoldoende steun vanuit andere fracties. En Omtzigt kwam met een motie die de Kamer meer grip moet geven op de politieke procedure mocht het coronatoegangsbewijs verlengd moeten worden. Deze motie werd met steun van de gehele Kamer aangenomen.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens