Tweede Kamerlid Hawre Rahimi (VVD) bracht op vrijdag 18 november, tijdens de Dag van de Ondernemer, een bezoek aan de Rotterdamse Horeca. Op deze bijzondere dag worden ondernemers in het zonnetje gezet en wordt het belang van ondernemers voor Nederland nog eens extra benadrukt. Samen met horecaondernemers gingen we met hem in gesprek over energie, flexibele arbeidscontracten en huurprijsverhogingen.

Hawre Rahimi werd ontvangen door KHN-voorzitter Robèr Willemsen, Iris Wulffraat (voorzitter KHN Rotterdam) en de Rotterdamse horecaondernemers André Nielsen en Frans van Breemen. Tijdens het werkbezoek is er volop gesproken over energie, flexibele arbeidscontracten en huurverhogingen. Zij brachten met hun eigen praktijkvoorbeelden heel duidelijk over dat het de opeenstapeling is van duurdere energie, inkoop, arbeid en huur, wat ervoor zorgt dat horecaondernemers het op dit moment heel zwaar hebben. Zeker omdat het perspectief voor de langere termijn heel onduidelijk is.

Werkbezoek dag van de ondernemer

KHN-voorzitter Robèr Willemsen: “Het was voor ons een goede bijeenkomst, omdat we concreet konden overbrengen wat er bij ondernemers speelt en waar zij tegenaan lopen. Hawre Rahimi kan niet alles in zijn eentje oplossen, maar ik heb zeker het gevoel dat hij een aantal punten mee zal nemen, om te beginnen in de eigen VVD-fractie. En natuurlijk eindigt het niet met een werkbezoek, we zullen Hawre in de toekomst natuurlijk als mkb-woordvoerder blijven voeden.”

Hawre Rahimi: "Het was een hele goede en prettige bijeenkomst. Ik neem de input van deze gepassioneerde ondernemers zeker mee naar Den Haag, en niet alleen vandaag maar zolang ik in Den Haag zit."

Wij hebben Hawre Rahimi de volgende input meegegeven.

Energiecrisis: ondernemers moeten aanspraak kunnen maken op meest gunstige regeling

De verschillende ondernemers die aanwezig waren bij het werkbezoek hebben allemaal te maken met een hogere energierekening. Helaas is het niet mogelijk om deze hogere kosten in zijn geheel door te berekenen aan de gast. Uit de energie-enquête die KHN recent onder haar leden uitvoerde, blijkt dat 54% aangeeft de kosten niet door te kunnen berekenen en 43% slechts gedeeltelijk.

Een belangrijk punt waar we nadrukkelijk aandacht voor hebben gevraagd bij Hawre Rahimi is dat minister Adriaansens in haar brief aan de Tweede Kamer over de energiecompensatie aangeeft dat er geen cumulatie mag plaatsvinden tussen de regeling voor huishoudens/zakelijke kleinverbruikers en de TEK-regeling, een punt dat zij in het debat ook nog herhaalde. Ongeveer 60% van de horeca heeft een kleinverbruikersaansluiting, maar wel een veel hoger verbruik dan een gemiddeld huishouden. We begrijpen dat het niet de bedoeling is dat ondernemers twee keer compensatie krijgen. Daarom pleiten we ervoor dat ondernemers aanspraak moeten kunnen maken op de voor hen meest gunstige regeling.

Mogelijkheid voor flexibele werkafspraken is een must in de horeca

De trend in de regelgeving voor de arbeidsmarkt is al jarenlang duidelijk. Meer vast en minder mogelijkheden voor flexibele maar faire afspraken in arbeidscontracten. De huidige regering is bezig om opnieuw nieuwe plannen uit te werken. We wisten dat de beweging is om flex nog minder aantrekkelijk te maken en dat nul-urencontracten zouden verdwijnen. Maar wel is altijd nadrukkelijk toegezegd, op aandringen van o.a. KHN, dat er werkbare uitzonderingen zouden blijven voor seizoenwerk en ook voor contracten, zoals bijvoorbeeld van scholieren en studenten, waarbij het werken echt een bijbaan is. Bij niet-scholieren en studenten kan dit worden afgebakend op gemiddeld 12 uren per week bijbaan. Maar zo’n uitzondering is nog niet in beeld. Voor seizoenswerk wordt een veel te ingewikkelde procedure voorgesteld om centrale bonden een finale zeggenschap te geven over wat nu seizoen in bijvoorbeeld horeca inhoudt. Dat overruled branches en huidige regels en is onacceptabel.

De eerste plannen die we nu van het ministerie van SZW zien, gaan wat ons betreft de verkeerde kant op. De uitzonderingen worden te moeilijk en te strak ingeregeld en het basiscontract dat ze nu in gedachten hebben in plaats van de oproepovereenkomst is echt onwerkbaar voor de horeca waar sprake is van pieken en dalen in de vraag , maar ook in de roosterwensen en beschikbaarheid van medewerkers. Voor de horeca is het belangrijk om flexibiliteit in arbeidscontracten te behouden. Het werkaanbod is ook wisselend. En vastklikgaranties hebben pas zin als je die ook kunt nakomen.

Gematigde indexering huurtarieven

Door de extreme inflatie stijgen de huren van winkel- en horecazaken vanaf medio 2022 gigantisch. In de meeste huurovereenkomsten is de jaarlijkse huurprijsaanpassing gekoppeld aan het CPI-inflatiecijfer. De afgelopen tien jaar was de huurindexering gemiddeld 1,66% per jaar, waar die nu op zo’n 14% (CBS inflatie oktober) afkoerst. Dit moet anders. Wij pleitten al eerder samen met INretail en MKB-Nederland voor een veel gematigder indexering van de huurtarieven, waarbij de energieprijzen buiten beschouwing blijven. In mei van dit jaar hebben we een klemmend beroep gedaan op pandeigenaren om de kerninflatie te gebruiken bij de automatische huurindexering die in huurcontracten is vastgelegd. Een oproep die nauwelijks is opgevolgd. KHN doet nu een beroep op de politiek om in te grijpen ter bescherming voor mkb-ondernemers, iets wat het kabinet al eerder deed op de particuliere huurmarkt.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens