Helaas krijgen we steeds vaker te maken met het fenomeen van illegale prostitutie in hotels. Seksafspraken vinden vaak ongemerkt plaats. Enerzijds kennen we de situatie waarbij de gast een escort bestelt en anderzijds als sekswerkers een kamer huren en daar klanten ontvangen waarbij tegen betaling seks wordt bedreven of seksuele handelingen worden verricht. De situatie waarin de gast zelf een escort regelt en meeneemt naar de hotelkamer, is geoorloofd.

Uiteraard moet er altijd aandacht zijn voor eventuele mensenhandel of situaties waarbij de escort wordt uitgebuit of onderdrukt. Zie ook: KHN | Herken jij de signalen van mensenhandel in jouw hotel?

Wanneer is er sprake van illegale prostitutie

Als een sekswerker zelf een kamer huurt en klanten ontvangt, is er sprake van illegale prostitutie. In dergelijke gevallen verwacht de lokale overheid steeds verdergaande maatregelen van de hotelier om dit te voorkomen, aangezien hotels illegale prostitutie niet mogen faciliteren.
Daarnaast zien we steeds vaker dat escortbedrijven voor een klant (persoon die een escort boekt) bemiddelen en reserveringen maken bij luxe hotels en restaurants. Als hotels weten dat de boeking door het escortbedrijf of de sekswerker zelf is gemaakt, mogen ze hier geen medewerking aan verlenen. Voor restaurants gelden echter geen beperkingen. Bovendien vermelden escortbedrijven steeds vaker luxe hotels en restaurants op hun websites waarvoor ze reserveringen kunnen maken voor de klant. Veel hotels en restaurants willen hiermee niet geassocieerd worden. KHN Amsterdam heeft onlangs met succes een aantal escortbedrijven gesommeerd om de namen van hotels te verwijderen. Er is een voorbeeldbrief beschikbaar.

Innovatieve tactieken

De praktijk toont ons dat de prostituees steeds geraffineerder te werk gaan. De prostituees weten de drempels die hoteliers opwerpen te omzeilen. Hotels hebben immers een openbaar karakter. Ze ontvangen vaak een zeer gering aantal klanten, soms maar één per dag, en gebruiken de hotelkamer ook voor webcamseks. Ze selecteren niet uitsluitend de goedkopere hotelkamers en boeken via online travel agencies zoals Booking.com. Bij confrontatie of uitzetting dreigen ze met een slechte recensie. Sekswerkers hadden voorheen sterke voorkeur voor locaties met eigen parkeerplaatsen op afgelegen plaatsen, maar momenteel komt het in vrijwel alle hotels voor, ook in het centrum van Amsterdam.

Strenge aanpak vanuit de gemeente

In Amsterdam worden hotels steeds vaker geconfronteerd met vermeende illegale prostitutie en daardoor strenge en verdergaande bestuursrechtelijke maatregelen. Andere gemeenten volgen dit beleid en ook de aanpak richting hoteliers. De maatregelen die door de gemeente kunnen worden toegepast, zijn onder andere:

 • Waarschuwing: Bij voldoende aantoonbare inspanningen om illegale prostitutie te voorkomen, beperkt de gemeente het aanschrijven tot een officiële waarschuwing.
 • Voorwaardelijke sluiting: Dit houdt in dat een hotel tijdelijk gesloten kan worden onder bepaalde voorwaarden. Deze maatregel kan ernstige financiële en reputatieschade veroorzaken.
 • Last onder dwangsom: Hotels kunnen een dwangsom opgelegd krijgen, wat betekent dat er een boete wordt opgelegd voor elke dag dat de illegale situatie voortduurt.

Tijdens de coronaperiode vermoedde de gemeente onterecht dat het faciliteren van illegale prostitutie een verdienmodel was voor hotels. Hoewel raamprostitutie minder klanten trok en meer sekswerkers hun activiteiten verplaatsten naar hotels, is de gemeente er na een lange periode van aftasten eindelijk van doordrongen dat het faciliteren van illegale prostitutie voor hoteliers niet lucratief of wenselijk is en vaak tot onaangename situaties leidt. KHN ondersteunt hoteliers bij het weren van illegale prostitutie en heeft hiervoor een intensief lobbytraject gestart.

Een aantal initiatieven die zijn ondernomen in Amsterdam

 • Er is een pilot gestart met de gemeente, zie hier meer info over de evaluatie.
 • Er zijn inzichten over en weer actief uitgewisseld tussen KHN, hoteliers, politie, gemeente en het speciale bestuurlijk team prostitutie.
 • KHN heeft samen met partners bruikbare instrumenten ontwikkeld en gestimuleerd om in te zetten om illegale prostitutie te herkennen en te voorkomen.
 • Er is structureel overleg met het team prostitutie om te zorgen dat we de ontwikkelingen kunnen volgen, informatie kunnen delen, zodat hoteliers verdergaande preventieve maatregelen kunnen nemen en zware sancties kunnen voorkomen.
 • KHN informeert hoteliers via nieuwsberichten en bijeenkomsten actief over de risico’s, werkwijze van sekswerkers, aanpak van gemeente en beschikbare tools.
 • Momenteel wordt er gewerkt aan een speciale handhavingsstrategie die ondernemers meer handvaten biedt over welke maatregelen genomen kunnen worden en daarmee dus aan te kunnen tonen dat een hotel er alles aan doet om illegale prostitutie te weren en dus de kans op maatregelen te beperken.

Proactieve stappen en samenwerking

Om illegale prostitutie en sancties te voorkomen, raden wij aan de volgende maatregelen te nemen:

 • Strikte controle van gasten: Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van wie er verblijft en houd een gedetailleerde administratie bij.
 • Training van personeel: Zorg dat uw personeel getraind is om verdachte activiteiten te herkennen en te melden.
 • Samenwerking met autoriteiten: Werk nauw samen met lokale autoriteiten om verdachte situaties snel te kunnen melden en aanpakken (zie onderstaand bij ‘melde van misstanden’ hoe je dat doet. Het team prostitutie in Amsterdam accepteert dat als voldoende aannemelijk is gemaakt dat er alles aan is gedaan om prostitutie te weren, er geen sancties volgen. Zij ontvangen ook graag meldingen van hoteliers als er toch een prostituee wordt betrapt en uitgezet. We hebben eerder ervaren dat er ook angst is bij hoteliers om te melden. Veel hotels hebben op dit moment ervaring met het doen van meldingen en dat wordt gewaardeerd.
 • Gebruik huisregels waarin je aangeeft dat prostitutie verboden is en attendeer op de gevolgen.
 • Verscherp veiligheidsmaatregelen

Wat te doen als je wordt geconfronteerd met illegale prostitutie

Wij raden aan om altijd te reageren en het gesprek aan te gaan met de gemeente om meer duidelijkheid te krijgen. Verdiep je in de bestuurlijke rapportage die z.s.m. zal volgen na de constatering. Stel camerabeelden veilig. Deel ook inzichten over de maatregelen die je neemt om illegale prostitutie te weren en krijg meer inzicht in wat er van je wordt verwacht en welke mogelijkheden je hebt om illegale prostitutie aan te pakken en meldingen te maken. Mocht je geconfronteerd worden met een bestuurlijke maatregel, dan kan het afhankelijk van de impact van deze maatregelen aan te raden zijn om een advocaat in te schakelen. KHN werkt samen met een netwerkkantoor en een gespecialiseerde advocaat op dit dossier. Neem in elk geval contact op met je regiomanager, omdat zij meer duidelijkheid kunnen geven over de actuele situatie en de inzet van specifiek ontwikkelde tools.

Relevante informatie en tools om je als hotelier te weren tegen illegale prostitutie

Standpunt KHN

Het is ons een grote zorg dat sekswerkers massaal zonder vergunning werken, zonder dat de overheid hiertegen optreedt. Illegale prostitutie vindt plaats wanneer er geen vergunning is verleend, en de huidige regelgeving beperkt de mogelijkheden voor de overheid om sekswerkers zelf aan te pakken. Dit leidt tot een gevoel van onaantastbaarheid onder sekswerkers, die hun activiteiten ongestoord voortzetten, wat het voor hoteliers moeilijk maakt hen te weren.

Ondanks inspanningen om dit probleem aan te pakken, maken het open karakter van hotels en de mogelijkheid voor iedereen om kamers te boeken via online reisbureaus het onmogelijk om volledige controle te hebben. Hoewel extra controles mogelijk zijn, kan niet altijd met zekerheid worden vastgesteld dat er illegale prostitutie plaatsvindt.

Wij vinden het onredelijk dat de verantwoordelijkheid voor het aanpakken van illegale prostitutie op de hoteliers wordt afgeschoven. Het is noodzakelijk dat de overheid actie onderneemt om deze activiteiten bij de bron aan te pakken. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en bieden ondersteuning aan hoteliers, maar vragen ook om landelijke aandacht en maatregelen om deze problematiek op te lossen. Zolang sekswerkers niet kunnen worden aangepakt is illegale prostitutie in hotels niet te voorkomen.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens