Voor horecazaken met een alcoholwetvergunning gelden vanaf medio 2024 weer definitief de normen uit het ‘besluit eisen inrichtingen’ van de DHW. De (oude) DHW-normen worden dan permanent opgenomen in het Bouwbesluit (Bbl). Afgelopen jaar stonden de DHW-normen al in de tijdelijke coronawet. We zijn tevreden met deze wijziging die in praktijk geen verzwaring betekent voor de horeca.

In het kort:

  • De DHW-normen voor ventilatie zijn aanmerkelijk beter dan de huidige ventilatie-eisen in het Bouwbesluit
  • In 2021 werden de ventilatienormen uit het ‘besluit eisen inrichtingen’ van de DHW voor horecazaken met een alcoholwetvergunning tijdelijk opgenomen in de coronawet
  • Het gewijzigde Bouwbesluit zal naar verwachting op 1 juli 2024 in werking treden.
  • Anticipeer vast op de aangekondigde wijziging van de eisen in het Bouwbesluit bij vervanging of aankoop van een ventilatiesysteem

Van inrichtingenbesluit DHW, via coronawet, naar Bouwbesluit

Met de overgang van de Drank-en Horecawet naar de Alcoholwet werd met ingang van 1 juli 2021 het ‘besluit eisen inrichtingen DHW’ ingetrokken. Daarmee vervielen ook meerdere eisen ten aanzien van luchtverversing en werd teruggevallen op de eisen uit het Bouwbesluit. Vanwege de coronacrisis drongen we er destijds bij het kabinet op aan dat de ventilatie in horecabedrijven met een alcoholwetvergunning aanmerkelijk beter is dan de normen uit het Bouwbesluit. Daarna werden de DHW-normen tijdelijk opgenomen in de coronawet, zodat het snel ingevoerd kon worden.

In aanloop naar het vervallen van de tijdelijke coronawet in het voorjaar van 2022, hebben we aangegeven dat we geen bezwaren zien wanneer de DHW-normen een permanente plek krijgen in het Bouwbesluit. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is bezig met het traject om de normen inderdaad op te nemen in het Bouwbesluit. De wijziging zal naar verwachting op 1 juli 2024 inwerkingtreden, daarbij is geen overgangstermijn geplan.

Blijf DHW-normen hanteren en anticipeer op aangekondigde wijziging

In principe voldoen alle bestaande horecabedrijven met een alcoholwetvergunning al aan de DHW-normen en is de ventilatie daar dus goed op orde. Horecaondernemers zijn zich goed bewust van het belang van goede ventilatie in hun zaak en hebben zeker de afgelopen periode meer geïnvesteerd in ventilatie om het binnen aantrekkelijk en veilig te houden. Wij adviseren alle bedrijven met een alcoholwetvergunning om de oude DHW-normen te blijven hanteren. Daarmee weet je zeker dat je ventilatie op orde is én anticipeer je alvast op de aangekondigde wijziging in het Bouwbesluit. Ben je van plan om binnenkort een nieuw ventilatiesysteem te kopen? Zorg er dan voor dat deze goed genoeg is om aan de DHW-normen te voldoen. Of schakel een deskundig adviseur in om het systeem in de juiste stand af te stellen.

Technische specificaties voor horeca met een alcoholwetvergunning

In het ‘besluit eisen inrichtingen DHW’ gold een luchtverversingscapaciteit van 3,8•10-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte met een mechanische inrichting. Deze eis wijkt af van de huidige eisen in het Bouwbesluit die niet gekoppeld zijn aan het m2 vloeroppervlakte, maar aan het aantal personen. Ook maakt het Bouwbesluit onderscheid tussen bestaande bouw en nieuwbouw: respectievelijk 2,12 dm3/s per persoon en 4 dm3/s per persoon. Bij horeca met een grote bezetting is de ventilatie-eis uit het Bouwbesluit daarmee hoger dan de oude DHW-normen. Voor bestaande bouw ligt de grens globaal op 2 personen per m2 en bij nieuwbouw op 1 persoon per m2.

Om het Bouwbesluit in lijn te brengen met de oude DHW-normen wordt een zogenaamde ‘bodemeis’ opgenomen dat de ventilatie ten minste 3,8•10-3 m3/s per m2 moet zijn voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw en dat de afvoer van lucht mechanisch moet zijn. Dit gaat gelden voor de bijeenkomst functie voor alcoholgebruik. In praktijk betekent dit geen verzwaring voor de horeca met een alcoholwetvergunning.

Lees ook: 5 tips voor goed ventileren

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens