Voor horecazaken met een alcoholvergunning gelden vanaf 14 augustus 2021 tijdelijk weer de normen uit het besluit eisen inrichtingen van de DHW. Dat heeft het kabinet besloten, mede naar aanleiding van het OMT-advies en berichtgeving in de media. KHN pleitte eerder al voor het behouden van de DHW-normen en is tevreden met deze tijdelijke regeling. Er komt een overgangsregeling voor horecazaken die tussen 1 juli en 14 augustus een alcoholvergunning hebben gekregen op basis van de soepelere ventilatienormen.

Update 27 september 2022: DHW-normen ventilatie worden definitief opgenomen in Bouwbesluit

Lees hier ons nieuwsbericht van vorige week ‘Hoe houden we de ventilatienormen in de horeca op peil?’

DHW-norm ventilatie in tijdelijke Covid-regeling

Vorige week gaf het demissionaire kabinet aan te overwegen de ventilatie-eisen in de horeca terug te brengen naar de ‘oude’ DHW-norm. Hierover hebben ook gesprekken plaatsgevonden tussen KHN en het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Het kabinet heeft besloten een tijdelijke regeling in te voeren waarin de ventilatie-eisen voor horecazaken met een alcoholvergunning worden teruggedraaid naar de situatie van voor 1 juli 2021.

Wat betekent dit voor jou?

Voor horecazaken met een alcoholvergunning gelden vanaf 14 augustus 2021 tijdelijk weer de normen van artikel 5 in het ‘Besluit Eisen inrichtingen’ van de ‘oude’ Drank-en Horecawet: “Een horecalokaliteit is voorzien van een rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staande goed werkende mechanische ventilatie-inrichting met een luchtverversings-capaciteit van 3,8 x 10-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte.”

Om deze ventilatie-eisen zo snel mogelijk in te kunnen voeren, is de regeling gekoppeld aan de tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (coronawet). De coronawet zou in principe per 1 september 2021 aflopen, maar wordt weer voor drie maanden verlengd. Wanneer de coronawet niet wordt verlengd, vervallen daarmee ook de ventilatie-eisen van de ‘oude’ DHW.

Overgangsregeling voor alcoholvergunningen 1 juli – 14 augustus 2021

Voor ondernemers die tussen 1 juli en 14 augustus 2021 een alcoholvergunning hebben verkregen op basis van de nieuwe Alcoholwet geldt een overgangsregeling voor deze ventilatienormen. In deze zaken gelden de strengere ventilatie-eisen dus niet. Anders zou je als ondernemer worden overvallen met deze voor hem nieuwe eis, terwijl de zaak mogelijk is ingericht met een minder functionele ventilatie-inrichting. Er zijn twee uitzonderingen. Ten eerste, als er in de zaak wel een ventilatie-inrichting aanwezig is die kan voldoen aan de DHW-norm (bv. bij overname of inbouw), dan geldt de nieuwe eis wel. En ten tweede, als er vanaf 14 augustus 2021 een nieuwe ventilatie-inrichting wordt gekocht, dan moet die meteen goed genoeg zijn om aan de eisen van de ‘oude DHW’ te voldoen.

KHN tevreden met draai van het kabinet

KHN is tevreden dat het kabinet heeft ingezien dat het terugdraaien van de ventilatie-eisen op basis van de ‘oude’ DHW voor horeca met een alcoholvergunning tijdens de coronacrisis een verstandige zet is. Ook is KHN er voorstander van dat deze ventilatie-eisen zijn opgenomen in een tijdelijke regeling, zodat deze normen gekoppeld zijn aan de bestrijding van de pandemie en snel ingevoerd kunnen worden. Vanwege de korte termijn verwacht KHN dat de ventilatie in de horeca nauwelijks is verlaagd of dat er ventilatievoorzieningen zijn weggehaald. Daardoor blijft de extra lastendruk voor horecaondernemers beperkt. In principe voldoen alle bestaande horeca al aan de DHW-normen en is de ventilatie daar dus goed op orde. Horecaondernemers zijn zich goed bewust van het belang van goede ventilatie in hun zaak, zeker nu ten tijde van corona.

KHN-voorzitter Robèr Willemsen: “Naar aanleiding van de recente berichtgeving over de ventilatienormen in de horeca hebben we veel contact gehad met het ministerie van VWS. We zijn tevreden dat het kabinet voor deze tijdelijke regeling heeft gekozen, waarbij de ventilatienormen voor horecazaken zijn teruggedraaid naar de situatie van vóór 1 juli. De horeca biedt al jaren een veilige uitgaansomgeving en de meeste ondernemers hebben de afgelopen jaren meer geïnvesteerd dan zelfs nodig was om het aantrekkelijk en veilig te houden binnen.

Het feit dat op papier sinds 1 juli andere regels golden, betekent natuurlijk niet dat ondernemers hun ventilatie hierop hebben aangepast. In principe voldoet de horeca aan de oude DHW normen en is ventilatie in horecagelegenheden goed op orde.”

WHO-advies ventilatie stemt vrijwel overeen met oude DHW-norm

De World Health Organization (WHO) adviseert (zie routekaart ventilatie, maart 2021) met betrekking tot Covid-19 om een ventilatiecapaciteit te hanteren waarbij de lucht 6 x per uur wordt ververst. Dat komt vrijwel overeen met de ‘oude’ DHW-norm.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens