Op 7 april hebben vertegenwoordigers van Gastvrij Nederland, waaronder KHN-voorzitter Robèr Willemsen, gesproken met minister Wiebes over de gevolgen van de coronacrisis voor de gastvrijheidssector. Gastvrij Nederland is de samenwerking binnen VNO en MKB-Nederland van organisaties en branches die werkzaam zijn in de gastvrijheidseconomie (toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd). KHN is een belangrijke partner binnen Gastvrij Nederland, waarbij ook partijen als Hiswa/Recron en de Club van Elf zijn aangesloten. KHN drong in het gesprek met minister Wiebes aan op verbetering van de NOW-regeling en op de noodzaak van een hersteloffensief. Robèr Willemsen: “Minister Wiebes gaf aan veel te willen doen om ondernemers door deze crisis te helpen.”

De gastvrijheidssector ligt door overheidsmaatregelen (grotendeels) gedwongen plat. Dit geldt voor bijna alle horecagelegenheden, maar ook evenementen en podiumkunsten. Ondernemers hebben geen (of nauwelijks) omzet, maar wel vaste lasten. Andere delen van de sector, zoals hotels, recreatieparken en campings, zijn misschien niet volledig gesloten maar kennen een enorme terugval in de omzet en/of hebben te maken met veel annuleringen. De coronacrisis heeft dus enorme impact op de hele gastvrijheidssector.

KHN roept op tot hersteloffensief en reparatie van de NOW-regeling

Namens de gastvrijheidssector zijn verschillende punten naar voren gebracht in het overleg met minister Wiebes. Niet alleen om als sector te kunnen overleven maar ook om als sector weer toekomst te kunnen hebben. Namens KHN heeft Robèr Willemsen twee punten specifiek benadrukt:

1. Er moet een nationaal corona-hersteloffensief komen. De noodzakelijke elementen van dit hersteloffensief:

  • Een plan om van ‘uitstel’ naar afstel/kwijtschelding te komen. De gastvrijheidssector (en ook horeca!) kan de nu gemiste omzet niet of nauwelijks ‘inhalen. Op dit moment worden veel betalingsverplichtingen door overheid, gemeenten en leveranciers uitgesteld. Goed voor de korte termijn maar wanneer alle schuldeisers straks hun geld opeisen valt de sector alsnog om. Afstel, of gedeeltelijke kwijtschelding, is onvermijdelijk. Vrijwillig zal dat niet gebeuren, het kabinet moet met een concreet plan komen.
  • Een goed plan om er voor te zorgen dat we als bestemming Nederland klaar zijn om, zodra het verantwoord is, te werken aan versneld vraagherstel naar toeristische bestedingen vanuit zowel binnen- als buitenland.

2. Reparatie van de NOW regeling:

De NOW-regeling is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die als gevolg van de coronamaatregelen omzetverlies lijden. Meetpunt voor de compensatie is de sv loonsom van de maand januari 2020. Er wordt volstrekt geen rekening gehouden met seizoenbedrijven (die helemaal niet open zijn in januari en ook niet in de alternatieve maand november) en voor bedrijven die ‘jaarrond’ geopend zijn is de maand januari meestal de maand met de laagste loonsom. Misschien nog wel belangrijker is dat de NOW-regeling in het meest gunstige geval leidt tot een vergoeding van 75% van de loonkosten. Dan blijft er nog steeds een flinke kostenpost over die voor rekening van de ondernemer komt.

Reparatie van de NOW is dus dringend noodzakelijk. Maar ook de effecten van de Wab zullen moeten worden gedempt door verschillende van de bepalingen van de Wab op te schorten. KHN heeft op 7 april een persbericht met een concrete lijst van verbeterpunten naar buiten gebracht.

Lobby van KHN werpt vruchten af: TOGS-regeling wordt uitgebreid

Robèr Willemsen: “In het overleg hebben we opnieuw goed onze punten onder de aandacht gebracht en duidelijk kunnen maken dat onze sector tegen gigantische uitdagingen aanloopt. Minister Wiebes bevestigde dat hij de noodzaak erkent en heel veel wil doen om ondernemers door deze crisis heen te helpen. De noodmaatregelen zijn ook niet in beton gegoten gelukkig en suggesties voor verbetering zijn mogelijk. De minister kondigde bijvoorbeeld aan dat de SBI-codes vanaf 8 april flink worden uitgebreid als het gaat om de TOGS-regeling (eenmalig 4K voor getroffen sectoren). Een goede ontwikkeling, die mede door lobby van KHN tot stand is gekomen. Ook heeft de minister aangegeven dat hij wel voelt voor een structureel overleg met Gastvrij Nederland over de toekomst van de sector, maar dan wel een ‘doe-club’ en niet een ‘praatclub’. Dat is helemaal in ons straatje want wij zijn ook aanpakken en niet van ‘praten om het praten.”

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens