Onlangs heeft KHN Amsterdam aangekondigd dat de gemeente Amsterdam mystery guests inzet om vermeende discriminatie aan de deur van horecabedrijven met een portier aan te pakken.

Wethouder Groot Wassink vermoedt dat het probleem groter is dan dat het aantal meldingen laat zien bij het Meldpunt Discriminatie regio Amsterdam, omdat veel personen niet de moeite nemen om melding te maken.

KHN ervaart de maatregel als symboolpolitiek en heeft tevergeefs aangedrongen om de beproefde methode van mystery visits niet in te zetten. KHN streeft naar een aanpak waarbij bedrijven worden aangesproken op misstanden waarbij gasten op basis van 'real time' ervaringen meldingen maken.

In ons recent gepubliceerde artikel 'Gemeente Amsterdam scherpt handhaving van deurbeleid horecadiscriminatie aan' staan ook de sancties bij geconstateerde overtreding(en).

Veel leden vragen zich nu af hoe de gemeente te werk gaat en hun portiers kunnen instrueren te voorkomen dat ze 'in de val' worden gelokt.

  1. De gemeente zet twee koppels in een relatief korte periode. 1 'blank' koppel en 1 'gekleurd' koppel van twee mannen. De samestelling van koppels wisselt op basis van herkomst van land.
  2. Worden beide koppels geweerd of niet geweerd dan is er niets aan de hand en krijgt de ondernemer ook een bericht van de gemeente dat mystery guests zijn ingezet en geen overtreding is geconstateerd.
  3. Wordt uitsluitend het 'gekleurde' koppel geweerd, dan wordt door het koppel gevraagd naar de reden van weigering; wordt dan verwezen naar een van de bepalingen van de huisregels (die in het zicht hangen bij de deur) dan is er ook niets aan de hand. De mystery guests gaan nooit in verweer, nadat ze de reden hebben vernomen. In de praktijk bij reguliere gasten die worden geweerd is dit vaak anders en wordt er mogelijk een discussie uitgelokt.
  4. Bij een constatering van 'vermeende' discriminatie, krijgt de ondernemer binnen twee weken na constatering een schrijven van de gemeente dat er is vastgesteld dat het deurbeleid niet correct is toegepast. Er wordt niet ingegaan wat er exact is geconstateerd. Alleen datum en tijdstip wordt weergegeven.
  5. Vervolgens krijgen de bedrijven waar een overtreding is geconstateerd binnen een redelijke termijn, maar in elk geval z.s.m. (aldus de gemeente) een officieel besluit met een nadere onderbouwing en een rapport. De praktijk laat zien dat in een aantal recente gevallen enkele maanden na de controle nog steeds geen besluit is genomen en verzonden.

Gelet op bovenstaande adviseert KHN ondernemers om portiers goed te instrueren en de nodige maatregelen te treffen om overtredingen te voorkomen.

  1. Zorg voor uitgebreide actuele huisregels bij de deur, goed zichtbaar voor de gast alvorens hij of zij het horecabedrijf betreedt. Je kunt je op maat gemaakte huisregelbordje bestellen.
  2. Instrueer de portiers dat ze bij elke weigering verwijzen naar een van de geldende huisregels en dat ze zo min mogelijk in discussie treden met de geweigerde gast(en). Een mogelijk optie is dat ze de geweerde gast attenderen op de mogelijkheid per e-mail een klacht in te dienen.
  3. Het is wenselijk om camera's te hebben, gericht op de toegangsdeur, van dusdanige kwaliteit dat beeldmateriaal minimaal twee weken beschikbaar blijft en de situatie goed wordt getoond en gehoord. Stel de beelden veilig nadat er een schrijven van de gemeente is ontvangen dat het deurbeleid niet correct is toegepast en mogelijk sprake is van discriminatie.
  4. Confronteer de dienstdoende portier zo spoedig mogelijk met het incident en vraag om zijn/haar reactie en leg dit vast.
  5. Vraag KHN om advies hoe het best verweer gevoerd kan worden. KHN overweegt een proefprocedure en is van mening dat die succesvol kan zijn, omdat de methode beproeft is en de gemeente tot op heden nalaat om de ondernemers binnen een redelijke termijn te confronteren met de constateringen.