Op 3 november debatteerde de Tweede Kamer over het lopende steunpakket én het aanvullende steunpakket dat vorige week is bekendgemaakt. KHN pleit al weken voor extra steun, zeker met de tweede sluiting van eet- en drinkgelegenheden. Een groot deel van de Tweede Kamer sluit zich hierbij aan en komt op voor de belangen van de horeca. Een versobering van het steunpakket is volgens hen nu niet op zijn plaats en moet van tafel.

KHN heeft alle politieke partijen vooraf van input voorzien. Telefoongesprekken en video-calls hebben plaats gevonden met de Kamerleden Kröger (GroenLinks), Moorlag (PvdA), Aartsen (VVD), De Jong (PVV), Baudet (FvD) en Van Haga.

Versobering steunpakket moet van tafel

Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat de horeca voor een gedwongen sluiting gecompenseerd moet worden. Asscher (PvdA) dringt aan op betere compensatie en gerichtere steun. De Jong (PVV) is tegen een versobering. Kent (SP) geeft aan dat opbouw van de steunmaatregelen nodig is in plaats van afbouw. Van Haga geeft aan dat een gedwongen sluiting 100% vergoeding moet betekenen. De oppositie pleit dan ook voor het terugdraaien van de versoberingen in het derde steunpakket. In het debat is ook door de Kamerleden naar voren gebracht dat de buffers van horecaondernemers, die er tijdens de eerste lockdown nog wel waren, nu echt op raken.

Kabinet houdt vinger aan de pols, maar geen concrete toezeggingen voor extra steun

De ministers Wiebes, Hoekstra en Koolmees hebben namens het kabinet gereageerd. Feitelijk komt de reactie van het kabinet er op neer dat de bestaande steunmaatregelen al mee-ademen (je krijgt meer steun als er meer omzetderving is) en dat er via het vorige week gepubliceerde aanvullende pakket al extra maatregelen zijn getroffen. Het kabinet zegt rekening te zullen houden met het feit dat buffers (nagenoeg) op zijn en ook blijft bezien of de bestaande maatregelen wel voldoende zijn. Daarnaast geeft het kabinet aan in gesprek te zijn en gaan met sectoren, banken, verhuurders, in de gehele keten moet naar oplossingen worden gezocht. Zo staat er op 12 november een gesprek gepland tussen premier Rutte en KHN.

Aandacht voor starters en 'grenswerkers'

De VVD heeft nog aandacht gevraagd voor starters (omdat die voor de meeste regelingen niet aan in aanmerking komen) en 50Plus voor de TOZO voor ‘grenswerkers’ (wonen in het buitenland en een bedrijf in Nederland). De bewindspersonen hebben daarover uitgelegd hoe de regelingen in elkaar zitten en werken. Zicht op aanpassingen is er helaas niet.

Een concrete toezegging om met meer steun te komen of om af te zien van een verdere versoberingen (zoals nu is voorzien in 2021) is er niet gekomen. Wel heeft het kabinet concreet toegezegd om eind november/begin december te bekijken of de afbouw van het steunpakket in Q1 en Q2 van 2021 onverkort moet doorgaan.

OMT-advies restaurants

Meerdere partijen vroegen het kabinet hoe het staat met het OMT-advies ten aanzien van restaurants. Vlak voor het debat werd een vorige week door Kamerlid Krol ingediende motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen om restaurants die coronaproof zijn uit te zonderen van de lockdown. Minister Wiebes gaf aan dat het kabinet werkt met field labs. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken wat de opening van een restaurant doet met de virusverspreiding waarbij verschillende maatregelen in acht worden genomen en waarin wordt gevarieerd.

Wiebes benoemt slimme maatregelenpakket waar KHN hard aan werkt met MKB Nederland en EZK

Minister Wiebes gaf met zoveel woorden aan dat er hard wordt gewerkt aan plannen voor opening van restaurants. Hij refereerde hiermee aan het ‘slimme maatregelenpakket’ waar door KHN aan wordt gewerkt (met input van leden) met MKB Nederland en onder andere het ministerie van EZK. Dat plan gaat overigens uitdrukkelijk niet alleen over restaurants maar heeft als doel dat horecabedrijven met de juiste coronamaatregelen op een verantwoorde manier zo snel mogelijk open kunnen.

Ingediende moties

  • Motie PVV verzoekt de regering de versoberingen en verscherpingen in toegang tot regelingen in het derde NOW, Tozo, TVL steunpakket terug te draaien. Volgens minister Wiebes wekt deze motie onterecht de indruk dat de TVL-regeling is versoberd. De motie is ontraden.
  • Motie Van Haga/Forum voor Democratie verzoekt de regering het advies van het OMT te volgen en te onderzoeken of restaurants (die te onderscheiden zijn van cafés) hun deuren kunnen openen. In zijn reactie laat minister Wiebes weten dat hij de motie ontraadt omdat hij geen verwachtingen wil wekken, maar dat er nu al hard gewerkt wordt aan plannen hiervoor.
  • Motie Van Haga verzoekt de regering op basis van SBI-codes ook event catering, hotelrestaurants en horeca van cultuur, sport en recreatiebedrijven in aanmerking te laten komen voor de aanvullende TVL-subsidie event catering, sport ook aanvullende TVL-subsidies. De motie is door minister Koolmees ontraden, omdat het volgens hem onuitvoerbaar is.
  • Motie 50PLus om de partnertoets in de Tozo3 regeling te laten vervallen werd door minister Koolmees ontraden. Ook de SP motie (mede ondertekend door PvdA, GroenLinks en Van Haga) over hetzelfde punt is ontraden. Deze motie verzoekt de regering de partnertoets bij de Tozo3-regeling tot een inkomen tot 1.5x modaal te laten vervallen.
  • Motie SP verzoekt de regering om voor de volledige looptijd van de NOW3 het vergoedingspercentage van de tegemoetkoming aan bedrijven voor loon doorbetaling vast te stellen op 90% en als voorwaarde op te nemen dat mensen niet ontslagen mogen worden tenzij ze met instemming van werknemersvertegenwoordiging van baan naar baan begeleid worden. Deze motie is door minister Koolmees ontraden.

De Tweede Kamer stemt aanstaande dinsdag 10 november over de ingediende moties.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens