Het coronavirus is nu een jaar in Nederland. De horeca is een van de zwaarst getroffen sectoren en is ook nu bij de nieuwe maatregelen nog niet aan de beurt voor versoepelingen. Het is dus nog steeds een belangrijke vraag hoe ondernemers de overlevingskansen van hun bedrijf inschatten nadat zij gemiddeld 6,7 maanden gesloten zijn geweest. Tijd voor weer een corona-enquête onder onze leden. Aan het onderzoek hebben 3864 leden deelgenomen. De verdeling (over sectoren en regio’s) is representatief voor het ledenbestand van KHN. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 6 t/m 11 maart 2021.

Download hier de infographic met de belangrijkste resulaten van de enquête.

Toekomstverwachting

Hoewel niemand echt kan voorspellen hoe het af zal lopen met de coronacrisis hebben wij ondernemers gevraagd welke verwachtingen zij op dit moment hebben voor de toekomst van hun bedrijf. De onzekerheid over het voortbestaan van het bedrijf is sinds november enigszins is afgenomen. In november gaf 23% aan zeker wel te overleven. Dat is nu gestegen naar 37%. In november gaf 74% aan dat de grootste zorg op financiële zaken lag. Dat is nu iets gedaald naar 67%. 6% van de ondernemers geeft aan de crisis waarschijnlijk of zeker niet te overleven. Ondernemers lijken iets optimistischer naar de toekomst te kijken. Ruim een derde (36%) zegt optimistisch te blijven en het wel te redden. In november gaf slecht een kwart dit aan.

Reserves en privémiddelen

De steunmaatregelen van de overheid worden door vrijwel alle ondernemers (97%) benut. De TOGS- en TVL-regelingen worden het meestgebruikt, gevolgd door de NOW-regelingen. De NOW 2-regeling was ten tijde van de tijdelijke heropening en wordt daardoor minder gebruikt.

Naast de overheidsregelingen spreekt 83% bedrijfsreserves en/of privévermogen aan. Meer dan de helft (51%) benut beide bronnen. 18% gebruikt alleen bedrijfsreserves en 13% spreekt alleen privévermogen aan. Bedrijven tot en met 5 medewerkers hebben in totaal gemiddeld ruim €32.000,- (som van privévermogen en bedrijfsreserves) geïnvesteerd en bedrijven met meer dan 100 medewerkers gemiddeld ruim € 900.000,-

Iets meer dan de helft (52%) maakt ook gebruik van de mogelijkheid om belastingbetalingen uit te stellen en iets minder dan de helft van de ondernemers kan de huurbetaling uitstellen of krijgt korting. Voor een verhoudingsgewijs klein deel (maar nog steeds een grote groep) is ook nog een lening bij familie of bank nodig om de crisis te overleven. 14% van de ondernemers geeft aan geen buffers meer te hebben en 47% geeft aan nog 2-6 maanden vooruit te kunnen.

Omzet, personeel en privé-inkomen sterk gedaald

Als gevolg van de crisis ervaart 86% van de ondernemers een daling van het privé-inkomen. Meer dan een kwart geeft aan dat het inkomen nu beneden het minimum is beland. Vrijwel alle ondernemers rapporteerden in 2020 een lagere omzet dan in 2019. Gemiddeld over alle ondernemers is de omzet in vergelijking met 2019 53% lager. Op dit moment heeft 60% van de ondernemers minder personeel in dienst dan voor de 1e lockdown. Ruim 30% heeft, dankzij de steunmaatregelen, nu nog even veel mensen in dienst. Gemiddeld heeft men nu 42% minder personeel dan voor de 1e lockdown. In het licht van de heropening en vooruitkijkend verwachten veel ondernemers (58%) dat het niet gemakkelijk zal zijn om weer snel voldoende personeel te krijgen.

Maatregelen tijdens heropening

De maatregelen die genomen moesten worden bij de heropening in juni waren voor 49% van de bedrijven goed uitvoerbaar. De 1,5-meter maatregel in combinatie met het aantal personen aan een tafel leverde relatief de meeste problemen op terwijl ook het maximaal aantal personen in een ruimte niet eenvoudig is om te handhaven. De helft van de ondernemers vindt dat de horeca per direct binnen en buiten weer open kan en 14% is iets terughoudender en houdt het bij direct openen van de terrassen.

Vertrouwen in kabinet en herstel na de crisis

We hebben tenslotte de ondernemer ook gevraagd om het vertrouwen in het kabinetsbeleid met betrekking de coronacrisis aan te geven op een schaal van 1 tot 10. Het zal geen verrassing zijn dat het kabinet op dit punt niet hoog scoort. De gemiddelde score is 5,0. De kleine bedrijven hebben relatief het minste vertrouwen in het kabinetsbeleid. Zij geven gemiddeld een 4,6. Bij de vraag ‘waar moet KHN op in zetten?’ kwamen een verlaging van de werkgeverslasten voor de komende 3 jaar, gedeeltelijke kwijtschelding van schulden aan de overheid en een langere aflostermijn voor schulden aan de overheid het meest naar voren.

Download infographic resultaten enquete

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens