De Hoge Raad gaat zich buigen over de vraag of horecaondernemers die huren huurkorting moeten krijgen vanwege de coronapandemie. Wat betekent dit voor jou? Maarten Poerink, advocaat bij Horeca Maatwerk (onderdeel van KHN) geeft antwoord op de belangrijkste vragen.

Vanwege de coronamaatregelen komen steeds meer huurconflicten voor de rechter. Voor wat betreft hurende horecaondernemers is tot nu toe bijna bij elke uitspraak van de rechter geoordeeld dat er een recht op huurkorting bestaat. Over hoe die huurkorting dient te worden berekend, wordt door de rechters tot nu verschillend geoordeeld: zo besloot een rechter - dankzij inzet van Horeca Maatwerk – dat eigenaren van een café in Den Haag recht hebben op 50 procent huurkorting tijdens de lockdown en 25% tijdens de maatregel dat de horeca om 22 uur haar deuren moest sluiten. Bij andere recente vonnissen oordeelde de rechter dat de huurder recht heeft op een huurkorting dat gelijk staat aan de helft van het percentage aan omzetverlies.

Waarom moet de Hoge Raad hier nu iets van vinden?

Maarten Poerink, huurrechtadvocaat bij Horeca Maatwerk: "Dat de Hoge Raad nu met een antwoord moet komen, komt door een uitspraak van een Limburgse kantonrechter vorige week. Die rechter besloot niet zelf een besluit te nemen over een huurgeschil, maar het aan de hoogste rechter voor te leggen."

Waar gaat de Hoge Raad zich over buigen?

De Hoge Raad moet de volgende vragen beantwoorden:

  1. Moet de als gevolg van de coronacrisis van overheidswege opgelegde sluiting van de horeca beschouwd worden als een gebrek in de zin van artikel 7:204 lid 2 BW?
  2. Zo ja, aan de hand van welke criteria moet dan de mate van huurprijsvermindering worden beoordeeld?
  3. (Of) vormt de beperking in het gebruik van het gehuurde een onvoorziene omstandigheid die tot huurprijsvermindering kan leiden?
  4. Zo ja, welke omstandigheden van het geval wegen mee bij het bepalen of verdelen van de schade?

Zodra de Hoge Raad deze vragen heeft beantwoord, informeren wij je daarover. Het is op dit moment nog onduidelijk wanneer dit moment zal zijn.

Wat voor impact heeft de beantwoording van de vragen door de Hoge Raad voor hurende horecaondernemers?

“Dit zal zeker gevolgen hebben voor hurende (horeca)ondernemers. Van belang is om straks eerst te zien hoe de antwoorden van de Hoge Raad exact luiden en om te beoordelen welk effect die beantwoording op de specifieke situatie van verschillende hurende horecaondernemers heeft. Als uit die antwoorden van de Hoge Raad is af te leiden dat in de situatie van een hurende horecaondernemer sprake is van een gebrek en/of onvoorziene omstandigheden en een recht op huurkorting dan kan de horecaondernemer dit tegenover de verhuurder gebruiken. Daarbij is van belang wat de stand van zaken is op het moment dat die antwoorden van de Hoge Raad volgen: ben je op dat moment nog over een huurkorting in onderhandeling, speelt er op dat moment een gerechtelijke procedure over deze kwestie, zijn er met de verhuurder al huurkortingsafspraken gemaakt of heeft een rechter al over jouw huurgeschil met de verhuurder geoordeeld? Wij houden met Horeca Maatwerk de ontwikkelingen op dit vlak goed in de gaten.”

Wat kan Horeca Maatwerk voor mij betekenen?

Benieuwd of jij ook recht hebt op huurkorting? Horeca Maatwerk adviseert je graag. Als lid van KHN kun je met algemene vragen over huren contact opnemen met KHN Advies (de kosteloze eerstelijns advieslijn). Voor juridische bijstand bij gesprekken met jou verhuurder of onderhandelingen en/of gerechtelijke procedures over huren in de horeca kun je contact met Horeca Maatwerk opnemen.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens