De minister van SZW heeft de horeca-cao voor nog een jaar algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat de cao voor leden en niet-leden geldt. De cao kent geen loonronde en de lonen en voorwaarden blijven gelijk.

Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2021 aangepast en in het cao-boekje opgenomen. De horeca-cao en de actuele loontabel vind je hier.

Kijk voor meer informatie over de horeca-cao, loontabellen en referentiefuncties horeca op khn.nl/cao.