Het is belangrijk om goede contacten te onderhouden met de voor de horeca belangrijke Kamerleden in Den Haag. Hier waren we natuurlijk al mee bezig, maar door de coronatijd is dit contact geïntensiveerd. En dat verloopt op allerlei manieren. Via werkbezoeken, per mail en soms per WhatsApp. Maar ook door regelmatig een-op-een te spreken met Tweede Kamerleden. Op donderdag 8 september heeft KHN-directeur Dirk Beljaarts een gesprek gehad met VVD Tweede Kamerlid Hawre Rahimi.

Hawre zit nu ruim zeven maanden in de Tweede Kamer en heeft onder andere veel aandacht voor mkb en ondernemerschap. Hij heeft die portefeuille overgenomen van Thierry Aartsen, die nu andere taken vervult binnen de VVD-fractie. Gelukkig heeft Hawre gevoel bij ondernemerschap, omdat hij zelf ook tien jaar lang mkb-ondernemer is geweest.

Wat is er besproken?

Dirk heeft zijn zorgen en suggesties gedeeld over de volgende onderwerpen:

  • De sterk gestegen energieprijzen en de stijgende prijzen van veel horecaleveranciers (die voor een belangrijk deel ook weer veroorzaakt worden door de stijgende energieprijzen). Iedereen kent wel voorbeelden van maandlasten die verdubbeld of verdrievoudigd zijn, of heeft er zelf mee te maken. En je kunt als ondernemer niet alle kostenstijgingen een-op-een doorberekenen naar de gasten. Het is dus belangrijk dat er een vorm van compensatie komt voor (mkb-)ondernemers. Hawre begrijpt de problematiek en heeft er vorige week ook al Kamervragen over gesteld aan minister Adriaansens van Economische Zaken.
  • Er zijn recent de nodige kabinetsplannen uitgelekt die tot doel hebben om de koopkracht van particulieren te verstevigen. Dat is op zich niet verkeerd, omdat een betere koopkracht indirect bij kan dragen aan bestedingsruimte en consumentenvertrouwen, wat goed is voor het horecabezoek. Het kabinet wil die versterking van koopkracht onder andere realiseren door het wettelijk minimumloon versneld te verhogen. De financiering wordt deels gezocht in de vennootschapsbelastingsfeer: maatregelen die kostenverhogend werken of de lasten voor ondernemers vergroten. Het is belangrijk dat het kabinet niet alleen kijkt naar koopkracht van particulieren, maar óók naar hoe werkgeverslasten verlicht kunnen worden. Iets wat de SER eerder al nadrukkelijk heeft geadviseerd.
  • We hebben al eerder samen met INretail aandacht gevraagd voor de gigantische huurprijsverhogingen. In veel huurcontracten is de huurprijsaanpassing gekoppeld aan het inflatiecijfer dat op dit moment ruim boven de 10% zit. Een sluipmoordenaar waar je als ondernemer vervolgens tot in lengte van jaren aan vast zit. Een moeilijke en taaie kwestie, want het gaat om rechtsgeldige contracten en ingrijpen in zakelijke contracten kan de overheid zeker niet zomaar. Maar toch is dit een punt dat we ook op tafel leggen, de politiek kan op z’n minst helpen om verhuurders in beweging te krijgen.
  • Er zijn genoeg ondernemers die echt wel iets extra’s willen doen voor hun personeel om de inflatie en stijgende energierekeningen op te kunnen vangen. Maar dan moet dat fiscaal wel aantrekkelijk zijn en op zo’n manier dat het ook écht terechtkomt bij die werknemers. De fiscale mogelijkheden zijn daarvoor op dit moment echt te beperkt. Binnen no-time ga je als werkgever over de grenzen van de werkkostenregeling heen. Daar moeten (tijdelijk) betere oplossingen voor gevonden worden.
  • Vanaf 1 oktober moeten ondernemers hun uitgestelde belasting in vijf of zeven jaar terug gaan betalen. En dat terwijl een volgende (economische) crisis zich aandient. Waarom niet het startmoment van terugbetalen uitstellen?

Dirk Beljaarts: “Ik heb een goed gesprek gehad met Hawre. Hij spreekt de taal van ondernemers en daar hebben we er eerlijk gezegd te weinig van in Den Haag. Hawre begrijpt de problemen en is met een aantal daarvan ook al concreet bezig. Natuurlijk weten we ook wel dat niet alles op korte termijn geregeld kan worden, maar ik ben er wel van overtuigd dat Hawre zijn stinkende best zal doen voor de horeca en de rest van het mkb. “

Hawre Rahimi; “99 procent van de bedrijven in Nederland zijn mkb-bedrijven. Zij zorgen voor 71 procent van de banen. Het is belangrijk dat er meer aandacht voor deze bedrijven komt. Ik zal als oud-ondernemer alles op alles zetten om het geluid van de mkb-ondernemers te laten horen in de Kamer.”

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens