De inflatie is inmiddels opgelopen tot een kleine 12%, vooral door de hogere energieprijzen. Het kabinet heeft maatregelen genomen om de koopkracht van burgers te ondersteunen en hun ergste nood op te vangen. Maar twee derde van de ondernemers kan de gestegen kosten van inkoop en energie nauwelijks doorbelasten aan gasten. Daarom vinden we het noodzakelijk dat ook ondernemers gerichte steun ontvangen, vooral op de energiekosten. Dat is dan ook onze inzet in de aanloop naar Prinsjesdag.

Geen tijd om het hele artikel te lezen? Dit zijn de belangrijkste punten:

  • We zetten in op compensatie voor het hogere wettelijke minimumloon, zoals een lage-inkomensvoordeel
  • Ook pleiten we voor de mogelijkheid voor werkgevers om een eenmalige of tijdelijke belastingvrije “energie"-uitkering te kunnen uitkeren
  • Let op: Wil je zelf vast een eenmalige uitkering of tijdelijke toeslag aanbieden? Leg het tijdelijke karakter hiervan dan goed vast!
  • Het is volgens ons noodzakelijk om arbeid flexibel te kunnen blijven inzetten

Inflatie en loonontwikkeling

De horeca-coa loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. Per 1 april van dit jaar was de loonronde 3,4%. Per 1 januari 2023 wordt deze 2% met een 2% periodiek bij voldoen aan de voorwaarden.

De inflatie komt inmiddels op zo'n 12% en dat geldt gemiddeld ook voor horecaprijzen, zo blijkt uit CBS-cijfers. En die inflatie zal zeker doorlopen tot in 2023. Omdat dit voornamelijk wordt veroorzaakt door de hoge energiekosten, heeft het kabinet lagere energiebelastingen en accijnzen vastgesteld. Die maatregelen lopen tot in 2023. Voor 2023 wordt de heffingskorting op arbeid hoger en de inkomstenbelasting wat lager.

Het wettelijke minimumloon (en daardoor ook de uitkeringen) wordt met zo’n 10% verhoogd. Er komen nog geen compensaties voor dat hogere wettelijke minimumloon. Wij zetten daar wel op in, bijvoorbeeld door het weer invoeren van een generiek lage-inkomensvoordeel (LIV). Iets wat het kabinet nog niet wil. Daarnaast pleiten we voor een eenmalige of tijdelijke belastingvrije “energie"-uitkering die werkgevers kunnen uitkeren.

Leg afspraken goed vast

Het is op dit moment te vroeg om binnen de context van de horeca-cao extra collectieve afspraken te maken. Wil je een eenmalige uitkering of tijdelijke toeslag aanbieden? Leg het eenmalige of tijdelijke karakter (bijvoorbeeld 6 maanden) dan schriftelijk vast en benoem dit ook op de loonstrook. Bij een loonsverhoging die niet uit de cao voortkomt, is het verstandig om vast te leggen dat dit wordt verrekend met een eventuele latere cao-verhoging. We geven deze adviezen omdat nu nog niet duidelijk is hoe met name de energieprijzen zich ontwikkelen.

Tegelijk andere knelpunten aanpakken

Het coalitieakkoord gaat uit van minder flexibiliteit in arbeidscontracten, eerder en meer vaste uren en tijden, minder inzet van zzp’ers en een hoger wettelijk minimumloon. Daarnaast moet het arbeidspatroon meer voorspelbaar zijn en vooraf vastliggen. Ook komt er meer zeggenschap van werknemers over de werkplek. Tegelijk wordt nu zichtbaar dat het stelsel van belastingen, tarieven, toeslagen, inhoudingen en werkgeverslasten nu zorgen voor file en opstopping; het loopt vast.

We wijzen bij de uitwerking telkens op de noodzaak om arbeid ook flexibel te kunnen inzetten. Automatisme in vastprikken van uren kan niet zomaar altijd. Natuurlijk hebben we wel begrip voor de vraag naar zekerheid, maar die medaille heeft meer kanten. De inzet op reguleren van de uitzendsector leidt bijvoorbeeld tot een monopolie op flex bij uitzenden en 'te’ vast elders. Die balans moet beter.

We zullen die uitwerking via de Prinsjesdagbegroting van het Rijk volgen en daarover terugkoppelen.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens