Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën is met uitleg gekomen over de aanpak van coronaschulden. In een brief beschrijft hij hoe het kabinet omgaat met bedrijven die belastingschulden hebben en kondigt hij een tijdelijke stap aan van de Belastingdienst bij saneringsregelingen. KHN heeft zich daar de laatste maanden sterk voor gemaakt, en met effect.

Wat is de aanpak van het kabinet?

Tot oktober 2021 kon bijzonder uitstel van belasting betalen worden gevraagd. Uitgestelde belastingen moeten vanaf oktober 2022 in vijf jaren worden afgelost. Binnen de horeca staat nog ongeveer 1,1 miljard euro uit aan uitgestelde betalingen. Aanvullend kan onder strikte voorwaarden over Q4 van 2021 alsnog bijzonder uitstel worden gevraagd. De aangifteplicht blijft natuurlijk bestaan. De schuld per 1 oktober wordt ermee verhoogd en het totaal valt onder de terugbetalingsregeling vanaf oktober 2022. De rentepercentages voor het aflossen blijven hetzelfde. Voor terugbetalingen Now, Tvl en Tozo gelden geen nieuwe regels maar ook daar gelden ruime terugbetalingsregelingen. Dat geldt ook voor de verschillende kredietgaranties.

Wat de positie van de Belastingdienst bij het saneren van schulden?

De Belastingdienst sluit zich aan bij het saneren van de schuldenberg als alle schuldeisers tot een akkoord komen. Door de inzet van het kabinet stellen de Belastingdienst en Douane zich tijdelijk soepeler op bij een minnelijk saneringsakkoord en nemen zij genoegen met hetzelfde uitkeringspercentage als aan concurrente schuldeisers ontvangen. Een saneringsakkoord komt in principe pas tot stand als alle schuldeisers bereid zijn een offer te brengen door een deel van hun vordering kwijt te schelden.

Waarom is voor dit beleid gekozen?

Het kabinet verwacht dat het voor private schuldeisers door deze maatregel aantrekkelijker wordt om deel te nemen aan een saneringsakkoord. Bedrijven die hiervoor in aanmerking komen, hebben zo een grotere kans om tot een saneringsakkoord te komen. Dat vergroot de overlevingskansen van in de kern gezonde bedrijven. Deze maatregel ondersteunt ondernemingen om met al hun schuldeisers tot een totaaloplossing voor hun schuldpositie te komen.

Hoe lang geldt dit versoepelde beleid?

De Belastingdienst en Douane passen dit versoepelde beleid toe van 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023.

Wat gebeurt er als schuldeisers niet akkoord gaan?

Als het niet lukt om tot een saneringsakkoord te komen en de onderneming alsnog failliet gaat of in een dwanginvorderingstraject terecht komt, dan heeft en houdt de Belastingdienst een preferente positie. Dat betekent dat de Belastingdienst minstens een twee keer zo groot deel van haar schuld terug moet krijgen als andere schuldeisers. Als het te ontvangen deel van de belastingschuld ten minste het dubbele percentage bedraagt van hetgeen aan concurrente schuldeisers op hun vorderingen wordt uitgekeerd, stemt de Belastingdienst pas in met het saneringsakkoord. Het kabinet volgt deze ontwikkeling vooral bij de kleinere ondernemers om tijdens de rit nog bij te sturen. KHN zal dat zeker strak volgen op signalen van leden. Wat KHN betreft kan gedwongen stoppen niet tot restschulden leiden.

Meer informatie en tools

Meer informatie over de aanpak lees je in de brief van de staatssecretaris. Ook vind je veel informatie op het Ondernemersplein van de KVK. Denk aan tools die je inzicht geven in de financiële positie en helpen bij het maken van de verschillende afwegingen. KHN raadt aan om deze informatie zorgvuldig door te nemen. Om je te helpen, hebben wij alle links voor je op een rij gezet:

  1. Coronasteun terugbetalen | Ondernemersplein - KVK
  2. Stappenplan problemen met terugbetalen coronasteun | Ondernemersplein - KVK
  3. KVK Zwaar weer routewijzer
  4. Doorgaan of stoppen met je bedrijf? (kvk.nl)