Vandaag maakte het kabinet bekend hoe ze om zullen gaan met starters die eerder nog niet in aanmerking kwamen voor TVL. Met deze aankondiging wordt onder andere invulling gegeven aan de motie van VVD Tweede Kamerlid Thierry Aartsen, waarin hij opriep om met een oplossing te komen voor de TVL voor ondernemers die gestart zijn tussen 30 juni 2020 en 30 september 2021. KHN is blij dat er nu een oplossing ligt voor Q4 en Q1 voor de TVL voor starters die in die periode zijn gestart. Echter hadden we wel gehoopt op een iets ruimhartiger benadering die eer aan doet aan de situatie waarin veel ondernemers verkeren.

Starters kunnen niet in alle gevallen op steun rekenen

Sinds de uitbraak van de coronacrisis kunnen ondernemers een beroep doen op verschillende steunregelingen die de schade die zij buiten hun schuld ondervinden (deels) compenseren. Door strakke regels konden starters niet altijd toegang krijgen tot de NOW en TVL. KHN heeft de afgelopen twee jaar stelselmatig aandacht gevraagd voor de bijzonder positie van starters en die hebben al eerder geleid voor (deel)oplossingen voor starters. Eind vorig jaar is er - mede dankzij de lobby van KHN - nog een motie met algemene stemmen aangenomen die de minister van Economische Zaken en Klimaat dringend opriep opnieuw te kijken naar een TVL-oplossing voor starters die in de periode 30 juni 2020 en 30 september 2021 zijn gestart

Minister Adriaansens komt met een extra regeling voor starters

Op voorstel van minister Adriaansens (EZK) komt er nu een TVL-startersregeling voor ondernemers die zijn gestart tussen 30 juni 2020 en 30 september 2021. Het gaat om starters die in het vierde kwartaal van 2021 en/of het eerste kwartaal van 2022 door de coronamaatregelen zijn beperkt in hun bedrijfsactiviteiten. Het kabinet stelt voor hen 35 miljoen euro aan coronasteun beschikbaar. De TVL-startersregeling is voor wat betreft de omzetdervingsdrempel, het subsidiepercentage en het minimum-subsidiebedrag gelijk aan de reguliere TVL in datzelfde kwartaal (Q4 2021 en/of Q1 2022). Dit geldt ook voor de wijze van bevoorschotting en definitieve vaststelling van de subsidie. Het maximum-subsidiebedrag is vastgesteld op 100.000 euro per kwartaal.

Extra startersregeling een goede stap. Er zijn wel wat aandachtspunten

KHN is blij dat er alsnog een TVL-regeling komt voor deze groep starters. Dat was én is hard nodig. Hoewel de regeling nog in detail moet worden uitgewerkt zijn er nu al wel wat aandachtspunten. Het maximum subsidiebedrag is wel aanzienlijk lager dan die geldt in de ‘normale’ TVL. En voor groepsverbonden bedrijven geldt dat deze regeling alleen geldt wanneer alle bedrijven van de hele groep in de bewuste periode zijn gestart en dat zal niet snel het geval zijn. Deze verbeterpunten zullen we aan de Tweede Kamer meegeven als die over deze regeling gaan debatteren.

Inzet KHN in de komende periode

Naast de verbeterpunten voor deze extra startersregeling, zal KHN ook aandacht blijven vragen voor andere schrijnende gevallen waar vooralsnog geen structurele oplossingen voor zijn gepresenteerd. Verder zal KHN zich de komende maanden hard maken voor de Horeca Herstelnota. In deze nota komen we met concrete ideeën en oplossingen die de sector structureel financieel moeten steunen om ervoor te zorgen dat ondernemers niet alleen deze acute fase, maar ook de komende jaren overleven.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens