De blijvende toename in het aantal besmettingen was de aanleiding voor een extra persconferentie van premier Rutte. Naast een update van de huidige stand van zaken, werden er voor nog eens 8 veiligheidsregio’s extra maatregelen aangekondigd, waaronder maatregelen die daar vanaf zondagavond 27 september om 18.00 uur ingaan. Dit geldt nu voor 14 van de 25 veiligheidsregio's. Het kabinet wil het stijgende aantal coronabesmettingen tegengaan door het late horecabezoek te ontmoedigen door een avondklok in te stellen voor de eet- en drinkgelegenheden. Daar komt bovenop dat het maximum aantal gasten voor samenkomsten zonder meldplicht wordt teruggebracht naar vijftig. Bovendien wordt een verbod ingesteld op gezelschappen die zich vormen van 50 personen of meer. Deze regionale maatregelen zijn ingrijpend en opnieuw een extra strop om de nek van horecaondernemers in die regio’s. De maatregelen kunnen eventueel naar andere regio’s worden uitgebreid. Ook is het OMT advies gevraagd voor extra maatregelen in grote steden.

Voor alle informatie over de aangekondigde lokale maatregelen verwijzen wij je naar de website van Rijksoverheid.nl.

Formele aanwijzing

Het document met de formele aanwijzing vind je hier.

Uitleg bij aanwijzing

KHN geeft bij die aanwijzing een toelichting voor o.a. afhalen, en de regels rond samenkomsten en gezelschappen. Bekijk hier de extra uitleg.

Nieuwe maatregelen

Afgelopen zondag 20 september en voor de nieuwe regio's a.s. 27 september om 18.00 uur zullen onderstaande maatregelen in werking treden:

 1. Om het coronavirus onder controle te krijgen, heeft het kabinet besloten dat eet- en drinkgelegenheden in 14 regio's - Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden (Den Haag), Utrecht, Kennemerland (Haarlem), Hollands Midden (Leiden), Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost, Gelderland-Zuid, Groningen, Zuid-Holland-Zuid, Gooi-en Vechtstreek, Zaanstreek-Waterland en Flevoland om 01.00 uur de deuren moeten sluiten. Om middernacht mogen ondernemers geen bezoekers meer binnen laten, moet de muziek uit en om 01:00 uur moet de zaak leeg zijn.
 2. Daar komt bovenop dat het maximum aantal gasten voor samenkomsten zonder meldplicht wordt teruggebracht naar vijftig. Samenkomsten van 50 personen of meer zijn nog steeds toegestaan, maar kennen een meldplicht. Volgens de site van de rijksoverheid geldt voor die meldplicht wel een aantal uitzonderingen, onder andere voor gelegenheden met een horecavergunning. Kijk voor meer informatie over de lokale maatregelen op khn.nl/corona.
 3. Een ‘gezelschap’ (de groep personen waar je mee samen bent en een ‘zekere relatie’ mee hebt) mag niet groter zijn dan 50 personen in de publieke ruimte en in besloten plaatsen, met uitzondering van woningen. Kijk voor meer informatie over de lokale maatregelen op khn.nl/corona.

Opnieuw worden horecabedrijven in het nachtleven, met name cafés en clubs, maar ook evenementenlocaties zoals congres-/ zalencentra en hotels met vergaderlocatie zwaar getroffen, terwijl deze sectoren het op dit moment al ongelofelijk zwaar hebben. Op dit moment hebben juist deze sectoren het meest te lijden onder de 1,5 meter afstandregels en draaien zij op dit moment al geen tot nauwelijks omzet door een daling in internationaal toerisme en minder tot geen zakelijke bestedingen. Daar komt bij dat het aanwijzen van regio’s in Nederland als code oranje of rood door andere landen nu al leidt tot massale annuleringen.

  Ingrijpende maatregelen

  Het beperken van de sluitingstijden is volstrekt disproportioneel. Horecaondernemers en hun medewerkers volgen strenge protocollen en doen er dagelijks alles aan om hun gasten een veilige en gastvrije ervaring te bieden. Cijfers van het RIVM tonen aan dat slechts 5,5 procent van alle besmette personen te herleiden is naar de horeca. Het overgrote deel van de besmettingen vindt plaats in de privésfeer: 55,4 procent thuis, 10,3 procent overige familie, 9,5 procent werksituatie, 9 procent verpleegtehuizen en 5,9 procent kennissen en vrienden. Als je als overheid hierin niet kunt reguleren, dan is dat geen reden om extra maatregelen voor de horeca in te voeren. Volgens nota bene het RIVM zelf, zit het grootste probleem in het gedrag van mensen en het draagvlak in de samenleving; mensen gaan nog steeds de straat op met klachten. Dat los je niet op door de horeca eerder te sluiten of door het maximum aantal gasten nog verder terug te dringen. Het probleem zal zich hierdoor verplaatsen en de kans op illegale feesten, gezelschappen of samenkomsten na middernacht juist versterken.

  Minder begrip nieuwe overheidsmaatregelen

  KHN begrijpt dat als het aantal besmettingen toeneemt, het de taak van de overheid taak is om mensen te wijzen op de risico’s, alert te zijn, de maatregelen in acht te nemen en aanvullende maatregelen te treffen. Maar dan wel daar waar de waarschuwingen en maatregelen nodig én effectief zijn. KHN heeft de afgelopen dagen daarom actief gelobbyd op zowel landelijk als lokaal niveau om te voorkomen dat er strengere maatregelen voor de horeca zouden worden ingevoerd. Hier ligt immers niet het probleem. Helaas heeft het kabinet de adviezen van verschillende partijen in de wind geslagen. De huidige maatregelen worden dan ook niet gesteund door VNO-NCW en MKB-Nederland. Zij hebben aangegeven dat de beperking van sluitingstijden voor de horeca disproportioneel is. Ook de politievakbonden en de Nederlandse BOA bond steunen KHN. Zij voorzien grote problemen – ook qua handhaving -, doordat het probleem zich zal verplaatsen naar buiten, waar het snel uit de hand kan lopen. KHN voorziet ook extra overlast op straat en in de illegaliteit, wat grote consequenties zal hebben voor de handhaving van de coronamaatregelen en daarmee voor de veiligheid en de volksgezondheid. Bovendien wordt het probleem op deze manier opnieuw verplaatst naar de grootste besmettingshaard – de privésfeer -, mensen houden tenslotte de behoefte om elkaar te zien.

  Wél extra maatregelen, géén extra steun. Het samen optrekken blijft uit

  Het invoeren van deze maatregelen voor een op dit moment zeer kwetsbare horecabranche betekent een directe noodzaak voor specifieke extra steunmaatregelen voor sectoren die niets meer kunnen. KHN dringt er daarom bij het kabinet op aan om zo snel mogelijk met verbeteringen op het derde steunpakket te komen. De volgende vier aanpassingen staan bovenaan de lijst van KHN:

  1. Maak een transitievergoeding via het UWV mogelijk, zodat de transitievergoeding voor mkb-bedrijven, die aanspraak hebben op NOW of TVL, via het UWV aan de werknemer wordt vergoed.
  2. Zorg dat voor bepaalde vormen van bedrijvigheid het mogelijk wordt dat, bij de eindafrekening van de steunmaatregelen, de jaaromzet en kosten over 2020 mogen worden vergeleken met 2019.
  3. Maak het voor het gewone mkb gemakkelijk om zonder voorwaarden subsidie aan te vragen.
  4. Presenteer een uitkoopregeling of extra bijdrage voor bedrijven die echt niet KUNNEN exploiteren, zoals evenementen, clubs & nightlife bedrijven), door afwikkelingskosten en aflossingen af te kopen.

  Een dergelijk besluit voor een sector die dit jaar keihard is geraakt, betekent opnieuw een extra financiële strop voor een branche welke nu al de afgrond in kijkt. KHN roept het kabinet op om het huidige steunpakket onverkort voort te zetten en verder aan te vullen.

  Direct advies nodig?

  We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

  Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

  Contactgegevens