Op 16 september vond in de Tweede Kamer een coronadebat plaats. Het demissionaire kabinet presenteerde op 14 september de plannen voor de coronamaatregelen vanaf 25 september. Die vormden de hoofdmoot van het debat. Klein lichtpuntje: De Kamer ging uiteindelijk akkoord met de coronapas en de motie om buitenterrassen van de horeca uit te zonderen werd aangenomen. Extra steun blijft noodzakelijk vindt KHN.

Wel coronatoegangsbewijs, buitenterrassen uitgezonderd

Eigenlijk draaide het debat om de vraag of de verplichting van een coronatoegangsbewijs in de sectoren horeca, evenementen, kunst&cultuur en de professionele sport er moet komen.

Een lastig thema omdat er in eerdere debatten meerdere moties zijn aangenomen in de Tweede Kamer met de oproep dat er geen ‘dwang of drang’ mag komen als het gaat om vaccinatie.

De PVV, FvD, de Groep Van Haga, de Partij voor de Dieren, JA21, BBB en de SGP hebben heel expliciet duidelijk gemaakt tegenstander te zijn van een verplichting, direct of indirect, om je te laten vaccineren en zijn daarom ook tegen de invoering van een coronapas. Ook de ChristenUnie, GroenLinks en het Kamerlid Omtzigt stemden uiteindelijk tegen de invoering van het coronatoegangsbewijs.

VVD, D66, CDA zijn voorstander omdat in hun ogen de coronapas meer mogelijkheden biedt om Nederland van het slot te halen én omdat mensen die niet kiezen voor vaccinatie een alternatief hebben in de vorm van een negatief testbewijs. Meerdere partijen vroegen het kabinet nadrukkelijk te kijken naar mogelijke uitzonderingen van de coronapasverplichting. En dan gingen die uitzonderingen met name over terrassen en sportkantines waar vrijwilligers werken.

De PvdA heeft (samen met VVD, CDA en fractie Den Haan) een motie ingediend om buitenterrassen van de horeca van de coronapasverplichting uit te zonderen. Die motie is met steun van de hele Kamer aangenomen.

Mobiele testlocaties

Punt van aandacht dat nadrukkelijk aan de orde is gesteld is de landelijke dekking van testlocaties. Dat is nu niet op orde. De CDA vroeg specifiek ook te voorzien in mobiele testlocaties.

Minister De Jonge gaf aan te onderkennen dat er een stap voorwaarts moet worden gemaakt. Hij is bezig met een ‘open house’ aanbesteding om snel op te schalen. Hierin worden expliciet mogelijkheden meegenomen voor mobiele testbussen. Hij heeft de concrete toezegging gedaan met praktische oplossingen te komen mocht er niet snel opgeschaald kunnen worden.

Extra financiële steun: motie voor bredere steun aangenomen

Meerdere partijen hebben duidelijk aangegeven dat het kabinet snel moet kijken naar extra financiële steun voor sectoren waar nog beperkingen blijven gelden waarbij (nacht)horeca en evenementen vaak expliciet werden genoemd. Minister-president Rutte gaf aan dat het kabinet ook wil voorzien in extra steun voor die bedrijven. Dat is ook bij de persconferentie aangekondigd. Hij voegde daar nu aan toe dat men denkt aan ‘iets TVL-achtigs voor Q4’ voor de nachthoreca en een oplossing voor de evenementensector die binnen bij niet-geplaceerde evenementen 75% van de maximale capaciteit mag gebruiken. Het kabinet heeft uiteindelijk toegezegd met een brief te komen met meer informatie over de concrete invulling voor 29 september, want dan is er een apart coronadebat over steun.

De fractie Den Haan besloot niet op dat debat te wachten en diende een motie in dat het kabinet moet onderzoeken of er ook extra steun kan komen voor de horeca, anders dan de nachthoreca, die straks problemen ondervinden door de strenge sluitingstijden. Die motie werd mede ondertekend door VVD, D66, PVV CDA, PvdA en DENK. En uiteindelijk met steun van de hele Kamer aangenomen.

Sluitingstijden niet echt een issue

De sluitingstijd van 00.00u in de horeca was eigenlijk niet echt een issue in het debat. D66 opperde nog het idee om het ‘nachtleven’ te openen mits daar dan wordt gewerkt met OF een vaccinatiebewijs OF een herstelbewijs. Dus zonder optie van een negatief testbewijs. Daar was geen animo voor in de Kamer. De fractie Den Haan heeft, met steun van DENK, een motie ingediend om de sluitingstijd van 00.00u in de horeca af te schaffen, maar die motie heeft geen meerderheid behaald.

Uitzondering terrassen is lichtpuntje, steun blijft noodzakelijk

Voorafgaand aan het coronadebat heeft KHN alle fracties in de Tweede Kamer van input voorzien, met onze bezwaren over de invoering van de coronapas, de strenge sluitingstijd en met een specifiek pleidooi voor een aanvullend steunpakket voor de horeca. Dat de hele Kamer het kabinet nu heeft opgeroepen terrassen uit te zonderen van de verplichte coronapas is wat ons betreft een belangrijk lichtpuntje. En met de strenge sluitingstijd om middernacht blijven we strijden voor een ruimhartig financieel steunpakket. Voor het debat hierover op 29 september gaan we hier, aan de hand van onze eigen steunbegroting, wederom met Kamerleden over in gesprek.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens