Op 22 februari 2018 behandelde Raadscommissie Algemene Zaken de voorgestelde handhavingsstrategie voor muziekgeluid in de horeca. KHN (Eveline Doornhegge), het Overleg Amsterdamse Clubs (Rob de Jong) en Biz Rembrandt District (John Schraven) spraken hiertegen in. 

De voorgestelde nieuwe handhavingsstrategie voor muziekgeluid sluit aan bij de handhavingsstrategie Horeca die sinds 2013 van kracht is. Kern van de nieuwe strategie is deze overtredingen- en maatregelenmatrix:

Overtredingen- en maatregelenmatrix

KHN lobbyt al langere tijd tegen dit nieuwe beleid. Vorig jaar heeft KHN al twee zienswijzen tegen dit voorgestelde beleid ingediend (zienswijze 26 april 2017 en zienswijze 28 juni 2017).

Extra regelgeving is onbegrijpelijk

KHN vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente nieuwe regelgeving optuigt voor een probleem dat reeds via landelijke wetgeving, namelijk wet Milieubeheer en eventueel Wet Economische Delicten, kan worden aangepakt. Het is KHN niet bekendgemaakt dat het probleem van overlast door muziekgeluid dusdanig groot is dat landelijke wetgeving niet voldoet.

De gemeente ziet in ieder geval noodzaak om lokaal extra regelgeving op te tuigen. De uiterste strafmaatregel in deze nieuwe regelgeving is intrekking van de exploitatievergunning van de onderneming die op het gebied van geluid te vaak over de schreef gaat.

Inspraak

Tijdens de Raadscommissie legde Rob de Jong, voorzitter Overleg Amsterdamse Clubs (OAC), aan de aanwezigen uit hoe gemakkelijk een onderneming met goede bedoelingen toch overtredingen begaat op de strenge regels. Lees hier de inspraaknotitie. John Schraven (straatmanager biz Rembrandt District) hamerde nog eens op het belang van een omgevingsgeluidcorrectie op de uitgaanspleinen. Lees hier de inspraaknotitie. De ondernemingen in de zogenaamde horecaconcentratiegebieden hadden tot voor kort recht op een correctie van 5dB(A). Bij een wijziging van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) hebben de pleinen hun status als horecaconcentratiegebied 'onbedoeld' verloren. De gemeente ziet geen wettelijke grond om de gebieden opnieuw de status van horecaconcentratiegebied toe te kennen. De juristen en geluidsdeskundige van KHN verschillen daarover met de gemeente van mening. KHN wil dat een onafhankelijke derde, zoals het ministerie, hier een beslissing over neemt.

14 maart Raadsvergadering

De handhavingsstrategie muziekgeluid wordt op 14 maart in de Raad behandeld. Johnas van Lammeren (PvdD) pleitte ervoor de bezwaren van de insprekers dan ook nader te bespreken. Van Lammeren kreeg hiervoor steun van de rest van de vergadering. De verwachting is dat het beleid desondanks wordt aangenomen. Lees ook de samenvatting handhavingstrategie muziekgeluid.