Veel wetgeving komt direct of indirect uit ‘Europa’. Het is dus belangrijk dat er ook Europese lobby wordt gevoerd om de belangen van de Nederlandse horeca te behartigen. Dat doen we via HOTREC. Een Europese koepelorganisatie waar 46 horecabrancheorganisaties uit 36 landen bij zijn aangesloten.

Met een relatief klein bureau dat bestaat uit vijf personen wordt er een stevige Europese lobby gevoerd. Veel lobbywerk wordt via online meetings en per mail met de leden voorbereid, waarna HOTREC de lobby in Brussel voert. Twee keer per jaar komen de leden van HOTREC fysiek bij elkaar om de laatste stand van zaken tijdens een general assembly te bespreken. Vorige week vond de general assembly plaats in Boedapest.

Europese regelgeving waar nu actief op gelobbyd wordt

Er is veel Europese regelgeving onderweg die te maken heeft met verduurzaming:

  • Aangepaste regelgeving m.b.t. de ‘Energy performance of buildings’ gaat in de toekomst bepalen aan welk energielabel een gebouw minimaal moet voldoen, maar ook mogelijke verplichtingen met zich meebrengen voor het opwekken van zonne-energie (indien technisch mogelijk en economisch en functioneel uitvoerbaar) en faciliteiten voor het opladen van fietsen etc. Op nationaal niveau kunnen landen dan weer bepaalde uitzonderingen toestaan. Regelgeving die waarschijnlijk aan het einde van dit jaar zal worden vastgesteld.
  • De Packaging and Packaging Waste Regulation gaat verdergaande regels stellen aan eenmalige verpakkingen, en niet altijd alleen maar ten aanzien van plastic. Het lijkt erop dat er een verbod komt voor alle eenmalige verpakkingen voor cosmetica in hotels, zowel van plastic als van ander materiaal, wanneer die producten alleen bedoeld zijn voor een individuele boeking. Op dit moment is de verwachting dat deze regelgeving eind 2025/begin 2026 in werking zal treden.
  • FoodWaste reduction; er komt zeer waarschijnlijk Europese regelgeving die landen verplicht regels in te voeren die leidt tot het terugdringen van voedselverspilling. Voor food wordt dit waarschijnlijk een doelstelling van 30% reductie in 2030. Het is vervolgens aan de landen zelf om te bepalen hoe die doelstellingen moeten worden gerealiseerd

HOTREC doet er alles aan, met onder andere onze input, om de regelgeving uitvoerbaar en ook praktisch werkbaar te houden voor ondernemers. Door lobby om de regels te verzachten, maar ook door betrokken te zijn bij het opstellen van de richtlijnen voor de uitvoering van de verplichtingen.

Geslaagde lobby m.b.t. platforms zoals AirBnB

Een concreet voorbeeld waarbij Hotrec een goede en succesvolle lobby heeft gevoerd gaat om regelgeving ten aanzien van platforms zoals AirBnB. De regelgeving zal naar verwachting in 2026 in werking treden. In Nederland kennen we op dit moment via de Huisvestingswet al de mogelijkheid voor gemeenten om eisen te stellen aan particulieren wanneer zij (een deel van) hun huis ter beschikking willen stellen voor kort verblijf.

De Europese Short Term Rental Regulation gaat hiervoor straks uniforme Europese minimumregels vastleggen. Een belangrijke aanvulling ten opzichte van de regels die we in Nederland nu al kennen, is dat op basis van de Europese regels straks de platforms ook concreet verplicht kunnen worden om gebruiksdata (van accommodaties die van het platform gebruik maken) te delen met overheden. Dat kan natuurlijk zeer relevant zijn als het gaat om inkomsten die een particulier genereert door van een platform zoals AirBnB gebruik te maken. Een heel belangrijke stap als het gaat om het creëren van een eerlijk speelveld ten opzichte van bijvoorbeeld hotels en andere professionele aanbieders van logies.

Delen van best practices; btw-discussies

Tijdens een general assembly gaat het niet alleen over wetgeving waaraan wordt gewerkt, maar ook over het delen van ‘best practices’. Er is deze general assembly bijvoorbeeld apart aandacht besteed aan btw-discussies. Nederland is niet het enige land waar discussie is over het lage btw op ‘logies’. Ook in andere landen (IJsland, Ierland, Duitsland, de Baltische staten) staan de lage btw-tarieven onder druk. Soms als het gaat om zowel logies als restauratieve diensten, soms een van beide. Ieder land heeft daarbij een eigen aanpak van de lobby. Door die aanpak met elkaar te delen kunnen we over en weer van elkaar leren. In dit geval voor de btw-discussie over het lage tarief voor logies in Nederland dat ongetwijfeld binnenkort een vervolg zal krijgen.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens