Op dinsdag 4 april jl. heeft het bestuur van KHN Edam-Volendam haar bestuursvergadering gehouden. De belangrijkste punten uit dit overleg kun je onderstaand terugvinden.

KHN Edam-Volendam vergadert iedere eerste dinsdag van de maand. In de even maanden schuift de gemeente aan. Heb je punten die we mee kunnen nemen in de bestuursvergadering of in het periodieke overleg met de gemeente? Laat het ons weten via edamvolendam@khn.nl.

Evaluatie TOP
Op 9 mei is het bestuur van KHN Edam Volendam aanwezig bij de bijeenkomst van het Toeristisch en Ondernemersplatform (TOP). Hier wordt een evaluatie besproken en wordt aangegeven welke plannen er zijn.

De voorbije jaren hebben voornamelijk in het teken gestaan van organiseren, vergaderen en plannen maken. Dit voorjaar is een coördinator Toerisme aangesteld, die zich zal voorstellen. Input vanuit de participanten voor ideeën en kansen voor Toerisme, Cultuur en Economie waar tot nu toe nog niet aan gedacht is, zijn van harte welkom.

Overleg Pius X
Directeur van Pius X Jera van Gelder en jongerenwerker Lotte Koning zijn aangeschoven tijdens de bestuursvergadering om vragen die spelen vanuit de horeca te beantwoorden. Jera geeft aan twee soorten contracten te hebben lopen via de gemeente: WMO en jeugd- en jongerenwerk. Voor het jeugd- en jongerenwerk is er vanuit de gemeente geen opdracht voor inzet op alcoholpreventie, alleen op talentenontwikkeling. Dit met de gedachte dat wanneer kinderen hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen, ze daarin verder zullen groeien en zich minder op bijvoorbeeld alcohol zullen richten.

De organisatie van de 12 feesten waar de culturele programmering wordt gedraaid, zijn nodig om de Pius X draaiende te kunnen houden en het te kunnen bekostigen. Daarnaast is er vanuit de gemeente geen financiële inzet op Club Soda om er jongeren naartoe te krijgen.

Ook het LEF-programma is door de gemeente bij de Pius X weggehaald uit het contract sinds eind 2019. De gemeente organiseert nu vanuit LINK jongerenwerk de Weekend Fun Nights. LINK is de organisatie die de straat op gaat om de overlast gevende jongeren van de straat te halen.

Er worden in de Pius X geen bedrijfsfeesten gehouden, maar wel de bedrijvendag in december. De Pius X heeft een Para-commerciële vergunning en vraagt 12 keer per jaar ontheffing aan voor sterke drank. De gemeente heeft aangegeven dit door te geven aan KHN, echter dit gebeurt niet. Jera heeft aangegeven dit zelf ook te kunnen doorgeven.

Vanuit jeugd- en jongerenwerk wordt geprobeerd de groep van 14 t/m 18-jarigen te benaderen, maar dat is lastig. Ze komen gewoonweg niet. Er zijn wel frisfeesten gehouden die steeds beter worden bezocht, dus de hoop is dat de opvolgende generatie meer gewend zal zijn met opgroeien zonder alcohol. Er staan meer frisfeesten op de agenda.

Ook wordt er door de gemeente op 20 april een bijeenkomst georganiseerd voor ouders om ze bewust te maken van het feit dan kinderen onder de 18 geen alcohol mogen drinken en wat de gevolgen hiervan zijn. Dit is een stukje bewustwording en gedragsverandering dat plaats moet vinden en start bij de ouders.

Vanuit een coronafonds is geld beschikbaar gesteld dat gebruikt gaat worden voor het opzetten van een online platform om jongeren te betrekken en te horen wat de jongeren nodig hebben om daarop in te kunnen spelen.

De gezamenlijke wens is om de werkgroep genotsmiddelen weer nieuw leven in te blazen. Daarnaast willen we als KHN en Pius X met elkaar in contact blijven, de communicatie bevorderen en wellicht samenwerken. Pius X zal 1 keer per kwartaal aanschuiven in de bestuursvergadering en we zullen elkaar waar nodig opzoeken. Ook zijn we samen van mening dat een campagne richting de ouders ook zal helpen.
Daarnaast staat Puis X ervoor open om te communiceren over de planning van feesten en evenementen, om alles zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.

Beleidsregels Kermis
Adviseur Veiligheid gemeente Edam Volendam Sander Schaepman was aanwezig tijdens de bestuursvergadering om over de kermis te praten. Er is een opzet gemaakt voor de kermisbeleidsregels. De veiligheidsregio heeft hiervoor input geleverd. Deze worden deze week gedeeld met KHN en de overige horecabedrijven. Er kunnen aanvullingen gegeven worden waarna het naar het college gaat en vastgesteld wordt. Begin mei zullen de beleidsregels definitief zijn.
KHN Edam Volendam geeft aan het spijtig te vinden dat we niet eerder betrokken zijn bij het samenstellen van de beleidsregels. In het rapport van Beerenschot stond duidelijk omschreven dat de gemeente niet consequent communiceert met de belanghebbenden.

Er zijn nog een aantal vragen die open staan:

  • Wat zijn de voorwaarden voor een aanvraag artikel 35
  • Wat zijn de mogelijkheden voor de horeca in de buitenruimte; buitenbar, bar in het raam, terras etc.
  • Welke clusters zijn er.
  • Waar kunnen we de EHBO posten inrichten.

In de Zeestraat wordt het centrale punt ingericht waar de gemeente, politie, ambulance etc. vanuit opereert. Ook zal er vanaf dit punt contact onderhouden worden met de clusters.

Er wordt een aparte afspraak met de clusters ingepland om zaken af te stemmen. Het bestuur van KHN Edam Volendam heeft de wens uitgesproken om ook boa's en politie hier te laten aansluiten. Coördinatie is zeer belangrijk. Laten we goed overleggen en kennismaken voor de kermis, zodat duidelijk is waar je terecht kan bij calamiteiten.

Er is tijdens de kermis extra inzet in de vorm van straatcoaches geregeld bij de botsauto’s, om de veiligheid hier te garanderen. Hier zijn met de kermisexploitanten goede afspraken over gemaakt.
Daarnaast is er veel aandacht voor crowdmanagement en crowdcontrol. De essentie is het voorkomen van grote stroom mensen die zich in één keer verplaatsen waar dat niet past.

Geen extra controles wanneer we ons aan de regels houden
KHN Edam Volendam heeft aan de adviseur veiligheid gevraagd in hoeverre drugshonden weer ingezet worden in de toekomst. Er wordt aangegeven dat dit niet de intentie is, zolang de horecaondernemers zich zichtbaar houden aan de afspraken. Niet alleen rond drugs, maar ook rond de toelating van risicovolle supporters of andere mogelijk overlast gevende zaken.
Zolang we als horeca laten zien dat we ons best doen om ons aan de regels te houden, heeft de gemeente geen reden tot extra controle.

Veiligheidsoverleg
Graag wil de horeca samen met de gemeente weer het veiligheidsoverleg opstarten. Zodra het Collectieve Horeca Ontzeggingenbeleid weer actief kan zijn, kunnen we het hier aan koppelen.

Ook heeft KHN gevraagd om een actievere communicatie vanuit het LEF-programma te ontvangen.
Daarnaast zal KHN samen met de gemeente de horecabedrijven benaderen voor het benoemen van een aanspreekpunt vanuit de werkvloer. Dan kunnen we gezamenlijk overleggen, trainingen verzorgen en punten aankaarten die spelen.

Gebruik plastic bekers
Vanaf 2024 zijn wegwerpbekers, -bestek en -maaltijdverpakkingen niet meer toegestaan in de horeca, op kantoor en op festivals, schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen (Milieu) in een brief aan de Tweede Kamer. Zo komt er een verbod op het gratis verstrekken van eenmalig plastic maaltijdverpakkingen voor ‘on the go’, zoals frietbakjes. Het doel is het verder terugdringen van zwerfafval. Lees hier meer.

Like KHN Edam-Volendam op Facebook of volg ons via www.khn.nl/edam-volendam.


Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens