Langzaam maar zeker komt er meer perspectief voor de horeca, maar de onzekerheid is groot. De horeca heeft het afgelopen jaar veel ingeleverd; ondernemers zijn door hun reserves heen en velen hebben hun medewerkers zien vertrekken naar andere sectoren. Met de heropening in zicht, is de eerste stap richting herstel gezet, maar de branche gaat nog een moeilijke periode tegemoet. Daarom initieerde Koninklijke Horeca Nederland (KHN) een gesprek met minister-president Rutte om dieper in te gaan op de situatie waarin de horeca nu verkeert, de aankomende versoepelingen, het KHN CoronaHerstelplan en wat de branche op dit moment nodig heeft om te overleven.

Versoepelingen van de coronamaatregelen

KHN is blij met de versoepelingen die op 5 juni in gaan, maar voor veel horecaondernemers is een rendabele exploitatie door de restricties nog niet mogelijk. Bovendien is er voor veel sectoren nog steeds weinig- tot geen perspectief. KHN-voorzitter Robèr Willemsen: “Nu het vaccinatieproces in volle gang is en de cijfers dalen, is het zaak om zo spoedig mogelijk door te pakken en verder te versoepelen. KHN pleit er voor om bij de eerstvolgende versoepelingen in ieder geval de restricties buiten en de groepsgrootte los te laten en de ruimte leidend te laten zijn voor het aantal mensen binnen. Bovendien moeten de normale sluitingstijden weer ingevoerd worden en moet er concreet perspectief komen voor de nu nog gesloten sectoren.”

CoronaHerstelplan; wat heeft de sector nodig?

De impact van het coronavirus op de horeca is dus enorm; ondernemers hebben flink in moeten teren op hun eigen vermogen en blijven achter met torenhoge schulden. Er moeten zowel voor de korte- als voor de middellange termijn stappen worden gezet om te voorkomen dat individuele ondernemers het alsnog niet redden. Naast het spoedig loslaten van alle restricties, pleit KHN voor het voortzetten en verbeteren van de steunpakketten en voor een CoronaHerstelplan om de sector toekomstperspectief te bieden. In dit plan zet KHN o.a. in op:

  • Een structurele oplossing voor de enorme schuldenberg waar ondernemers straks mee zitten (zowel de schulden bij de overheid als bij leveranciers). Daar hoort ook een stuk kwijtschelding bij;
  • Een investeringsfonds voor herstel en innovatie om de boel weer op gang te helpen;
  • Lastenverlichting d.m.v. fiscale faciliteiten en het verlagen van werkgeverslasten.

In het kader van lastenverlichting heeft KHN daarom ook specifiek aandacht gevraagd voor arbeidsmarktproblemen voor de horeca. Flexibiliteit is hard nodig. Wettelijke verplichtingen volgens de Wet arbeidsmarkt in balans en een dreigende verhoging van het wettelijk minimum loon zijn een fatale combinatie voor een sector die op z’n gat ligt. Voor zwaar getroffen sectoren, zoals de horeca, moet er op z’n minst tijdelijke lastenverlichting komen om de loonkosten beheersbaar te houden.

Minister van Gastvrijheid en Toerisme

De toerisme- en gastvrijheidssector zijn van groot maatschappelijk en economisch belang. De ondernemers uit deze sectoren zijn verantwoordelijk voor 91,2 miljard aan omzet en ruim 800.000 banen. De coronamaatregelen laten nadrukkelijk zien welke effecten het vrijwel geheel sluiten van de sector heeft op een maatschappij; de omzet is in 2020 vrijwel gehalveerd. Daarom heeft KHN vandaag opnieuw gepleit voor een minister van Gastvrijheid en Toerisme. “Het is hoog tijd voor een eigen minister, die met een duidelijk toeristisch actieprogramma komt om het herstel en de groei van de toerisme- en gastvrijheidssector in goede banen te leiden”, aldus Willemsen.

Het gesprek met minister-president Rutte was constructief. Hij heeft aangegeven begrip te hebben voor de situatie en zei ook dat er actief wordt gekeken naar hoe horecaondernemers geholpen kunnen worden, niet alleen nu, maar ook op de middellange en lange termijn. “We hebben vandaag goed uit kunnen leggen waar de pijn zit en waarom de komende periode aanvullende compensatie en een verlichting van de lasten cruciaal is om de sector er bovenop te helpen”, aldus Willemsen.

Minister-president Rutte nam ook een videoboodschap op voor ondernemers:

Polderakkoord

KHN heeft kennisgenomen van het nieuws dat werkgevers en vakbonden een akkoord sluiten over het inperken van flexwerk. Ten eerste is er geen ‘akkoord’ zoals gesuggereerd wordt, maar is het een ontwerpadvies, welke ook hierna nog uitgebreid besproken zal worden met de achterban van de organisaties. Hoe dan ook, zullen er straks dingen verder moeten worden uitgewerkt. Het is dus nu te vroeg om inhoudelijk op het ontwerpadvies te reageren. Dat de horecabranche geen verzwaringen kan dragen op de korte, middellange en lange termijn mag helder zijn. Horecaondernemers richten zich nu vooral op een nog jarenlang durende herstelfase en moeten daarin worden geholpen in plaats van tegengewerkt. Voor een sector waar door seizoens- en weersinvloeden de vraag naar medewerkers kan fluctueren, is het belangrijk dat je arbeidskrachten flexibel moet kunnen inzetten. Het ontwerpadvies gaat niet alleen om flexarbeid maar is een integraal plan. Dat integrale advies zal KHN eerst uitvoerig intern bestuderen en bespreken, voordat we met een uitgebreide reactie komen.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens