Nu de horeca weer volledig open is, gaan de gesprekken met bewindspersonen en Kamerleden over coronaherstel en de ontwikkelingen die voor de horeca belangrijk zijn volop door. Deze week stonden er verschillende onderwerpen centraal, waaronder de aanpak van regeldruk, coronaherstel van de sector en de impact van de oorlog in Oekraïne. KHN praat je bij.

Kamer en ondernemers willen snelle aanpak regeldruk

Woensdagmiddag vond in de Tweede Kamer een debat plaats over de aanpak van regeldruk. Alle partijen vinden dat de regeldruk voor ondernemers snel omlaag moet. Ook minister Adriaansens van Economische Zaken wil de regeldruk aanpakken. Voor de zomer komt zij met een brief waarin ze de aanpak van het kabinet presenteert. KHN juicht deze afspraak uit het regeerakkoord toe, waarbij ingezet wordt op een meetbare aanpak van de regeldruk voor het mkb.

Een belangrijke leidraad voor deze aanpak zal het voorstel van MKB-Nederland zijn. MKB stelt voor vijf indicatiebedrijven te selecteren waar de regeldruk in kaart wordt gebracht. Die druk moet met 20% verlaagd worden. Deze aanpak geldt vervolgens als voorbeeld voor de sectoren waar deze bedrijven deel van uitmaken. KHN ondersteunt dit voorstel van MKB-Nederland en levert hen hiervoor de horeca specifieke input, ook in samenwerking met Gastvrij Nederland. Eerder presenteerde MKB-Nederland al een zwartboek regeldruk met voorstellen om bijna 100 knelpunten van regelgeving aan te pakken.

Kennismaking met EZK-minister Adriaansens

Afgelopen donderdag maakte minister Adriaansens officieel kennis met het toeristisch-recreatief bedrijfsleven. Gastvrij Nederland, het platform waarin het gehele toeristisch-recreatief bedrijfsleven is vertegenwoordigd, presenteerde zichzelf in dit gesprek.

Natuurlijk werd aandacht gevraag voor de enorme impact van corona op de gehele gastvrijheidssector. De sector vraagt om een goed herstelpakket, met een schuldsanerings- en stoppersregeling en een herstel- en innovatiefonds. Nu herstel door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne mogelijk langer gaat duren, is dat extra belangrijk. Onderdeel van de herstelmaatregelen zou wat ons betreft ook moeten zijn dat er extra via het NBTC wordt ingezet op de marketing van Nederland als toeristische bestemming, zoals ook in landen om ons heen gebeurt.

Toerisme heeft raakvlakken met een groot aantal andere departementen, bijvoorbeeld op ruimtelijke ordening, arbeidsmarkt, en cultuur. Het is van belang dat die departementen in hun beleid ook de belangen van de ondernemer meewegen. EZK kan hierin een verbindende rol vervullen.

Kennismaking VVD-Kamerlid Rahimi

Ook vond deze week een kennismakingsgesprek plaats met het Kamerlid Hawre Rahimi. Rahimi is sinds afgelopen januari lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD en is woordvoerder MKB en ondernemerschap. In die hoedanigheid nam hij destijds al de KHN horecaroutekaart en petitie in ontvangst. Deze week sprak KHN-directeur Dirk Beljaarts met het VVD-Kamerlid over met name het herstel van de horecabranche na de coronacrisis en deelde hij het Horeca Herstelplan met hem.

Duurzaam herstel

Nu de coronamaatregelen zijn opgeheven, moet de komende tijd uitwijzen hoe de sector zich herstelt. Ook gezien de ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne die een grote impact op onze economie hebben. Veel ondernemers binnen de branche gaan dus nog een moeilijke tijd tegemoet en daarvoor is perspectief cruciaal. In het Horeca Herstelplan gaat we dieper in op hoe duurzaam herstel eruit moet zien en wat hier concreet voor nodig is, juist vanuit de overheid. Op de korte termijn zal in de Tweede Kamer ook weer een debat plaatsvinden over de coronasteunpakketten. De voorstellen uit het Horeca Herstelplan dienen daarvoor ook als input voor de Kamerleden.

Gerelateerde standpunten

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens