KHN zet alles op alles om het kabinet te bewegen zo snel mogelijk de horeca te heropenen. Tijdens de persconferentie van vrijdag 14 januari jl. hebben de minister-president en minister Kuipers gezegd dat onze sector vooraan staat als er ruimte is, maar we moeten niets aan het toeval overlaten.

De Tweede Kamer debatteert donderdag 20 januari over de coronamaatregelen die afgelopen vrijdag bekend zijn gemaakt. Daarom hebben we vol ingezet op de Tweede Kamer om ervoor te zorgen dat de druk rondom het zo snel mogelijk heropenen van de horeca zo hoog mogelijk is én dat het kabinet daar deze week nog terugkoppeling op geeft.

De Tweede Kamer kan hieraan beantwoorden door donderdag een motie in te dienen die het kabinet oproept om de horeca onmiddellijk, maar uiterlijk 26 januari, te heropenen. Als een meerderheid van de Tweede Kamer een dergelijke motie aanneemt, moet het kabinet daar naar kijken. Om dat argument ook verder kracht bij te zetten, zijn we een petitie gestart en gaan we deze aanbieden aan Kamerleden voorafgaand aan het debat aanstaande donderdag.

Zes concrete punten

Hieronder kunnen jullie de zes concrete punten teruglezen die KHN aan de Kamerleden heeft meegegeven:

“KHN is ervan overtuigd dat de horeca, maar ook de cultuur en evenementensector, met onmiddellijke ingang verantwoord open kan. Wij verzoeken u dan ook om tijdens het coronadebat wederom aandacht te vragen voor de horeca en bij het kabinet aan te dringen op onmiddellijke versoepeling van de maatregelen. We geven u hiervoor graag het volgende mee:

  1. Motie voor onmiddellijke heropening horeca, cultuur en evenementen: Het zou fantastisch zijn wanneer er een motie wordt ingediend met de oproep aan het Kabinet om de horeca, cultuur en evenementensector onmiddellijk te openen. Bij voorkeur dan ook met het dringende verzoek om direct aansluitend op het debat over deze motie te stemmen en niet te wachten tot volgende week dinsdag
  2. Versoepelingen eerlijker verdelen: Vorig jaar was de voltallige Kamer het erover eens dat versoepelingen eerlijk verdeeld moeten worden over sectoren en dat het niet wenselijk is dat de ene sector volledig opengaat terwijl de andere dicht moet blijven [motie 952 Dijkhoff c.s.]. Het kabinet lijkt dit verzoek van de hele Kamer naast zich neer te leggen! Wat KHN betreft is het volkomen duidelijk dat er binnen de ruimte die nu wordt geboden voor versoepelingen, ook ruimte moet zijn voor de horeca. We begrijpen dat heropening gefaseerd zal moeten plaatsvinden, maar dan moet de eerste stap wel gezet worden.
  3. KHN horecaroutekaart: Laten we kijken naar wat wél kan en de horeca niet onnodig lang dichthouden. KHN heeft eerder al een horecaroutekaart ontwikkeld waarmee de horeca gefaseerd en op een veilige en verantwoorde wijze gefaseerd open kan. De meest recente update van deze routekaart treft u bijgaand aan. Hierover gaan we graag verder met u in gesprek.
  4. Afwegingen o.b.v. RIVM model: KHN is geïnformeerd dat het kabinet op basis van RIVM modellen besloten heeft welke sectoren open konden en welke gesloten. Naar wat wij begrepen hebben, is dat niet zozeer een medische afweging geweest als eerder een politieke. Wellicht is het een idee om tijdens de technische briefing of tijdens het debat te vragen naar inzicht in dat model en hoe de keuzes op basis daarvan gemaakt zijn.
  5. Uitbreiding steunpakketten voor juist de horecaondernemer zelf: Tijdens de persconferentie gaf premier Rutte aan dat het kabinet nadenkt over extra steunmaatregelen voor sectoren die nog steeds gesloten zijn. Ook minister Adriaansens informeerde ons zodanig tijdens het gesprek dat we met haar hadden. Er is snel meer duidelijkheid nodig over hoe het kabinet deze extra steun voor de ondernemer zelf gaat invullen. De steun gaat nu naar de uitgaven voor derden als huurbazen en werknemers en niet naar het inkomen van de ondernemer zelf die heeft bijgelegd uit eigen vermogen of schulden.
  6. Financiële strategie voor langere termijn: Voor het kerstreces heeft het kabinet bekend gemaakt dat wordt gewerkt aan een strategie voor de langere termijn. Die moet er zo snel mogelijk komen. Volgens KHN zijn belangrijke elementen daarin een schuldsaneringsregeling, een uitkoopregeling voor als horecabedrijven als gevolg van de coronamaatregelen hun bedrijf moeten beëindigen (zodat hun schuld hen niet belemmert bij een nieuwe start), een investeringsfonds (om te kunnen opstarten na corona) en een transitiefonds (voor noodzakelijke aanpassingen om horecabedrijven coronatoekomstbestendig te maken). Steunmaatregelen zijn daar een onlosmakelijk onderdeel van.”

Maar natuurlijk gaat de input naar de Kamer verder dan dat. Inmiddels hebben we de nodige één-op-één contacten met Kamerleden en we die Kameleden natuurlijk ook telefonisch of per app benaderen met wat volgens ons de mogelijkheden zijn en hoe zij ons hierbij kunnen helpen en zich voor ons hard kunnen maken.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens