Eind april vond de 84e General Assembly van HOTREC plaats in Praag. Uiteraard was KHN ook aanwezig bij de voorjaarsvergadering van HOTREC om de ‘hot topics’ in de Europese gastvrijheidsbranche te bespreken. Op deze manier oefenen wij invloed uit richting de Europese Unie.

De belangrijkste uitkomsten van de General Assembly van HOTREC
Twee keer per jaar, in het voorjaar en najaar, komen de leden van HOTREC fysiek bij elkaar tijdens een General Assembly. Om ervaringen en best practices te delen, maar natuurlijk ook om bijgepraat te worden over de meest recente ontwikkelingen op de Europese thema’s. Eind april vond de voorjaarsvergadering van HOTREC plaats in Praag. Ronduit indrukwekkend was de online meeting met onze collega’s uit Oekraïne. Vanwege de oorlog waren zij niet fysiek aanwezig, maar belden zij in uit Kiev en Lviv. Een indrukwekkend en emotioneel moment waarbij eens te meer duidelijk werd hoe standvastig, onverzettelijk en tegelijkertijd toekomstgericht ook de horeca in Oekraïne is.

De belangrijkste regelgevende ontwikkelingen werden gedeeld op het digitale domein. Denk aan:

  • De overeenstemming over de Digital Markets Act waarover wij eerder berichtten. Deze doorbraak zal concreet betekenen dat Booking.com in de toekomst hoogstwaarschijnlijk helemaal geen pariteitsclausules meer mag gebruiken richting hotels. https://www.khn.nl/nieuws/eu-akkoord-over-nieuwe-regels-platformeconomie
  • Een voorlopig politiek compromis over de Digital Services Act die verregaande verplichtingen met zich mee zal brengen voor platformen om illegale content (bijvoorbeeld particulieren die zonder vergunning of registratie woonruimte online aanbieden) te verwijderen.
  • Europa gaat aan de slag met uniforme Europese regels met betrekking tot deelplatformen zoals Airbnb. In Nederland wordt dit op dit moment geregeld via de Huisvestingswet maar een duidelijk Europees kader is zeer welkom.

De speerpunten van HOTREC voor de komende jaren
De komende periode is coronaherstel ook een van de topprioriteiten van HOTREC. Daarnaast richt HOTREC zich komende tijd op de volgende belangrijke speerpunten:

  • Personeel en banen
  • Digitale transformatie
  • Toerisme binnen de Europese vrije markt
  • Duurzaamheid en slimme groei
  • Creëren van een innovatie-vriendelijke omgeving
  • Inspelen op veranderende consumentenbehoefte

KHN knokt ook op Europees niveau via HOTREC voor belangen horeca
Een deel van de wet- en regelgeving voor de horeca komt tot stand in Europa. Soms via regels die rechtstreeks gelden, soms via regels die door de Nederlandse wetgever moeten worden doorvertaald. Een voorbeeld is de allergenenwetgeving die uit Europa afkomstig is. Maar ook als het gaat om het sociale domein komen er veel kaders en/of regels uit Europa. Denk hierbij aan regels over arbeidstijden, recht op gelijk loon tussen mannen en vrouwen of het recht op een minimumloon. De Nederlandse regering moet in dat geval zorgen voor de borging daarvan in Nederlandse wetten. En op het digitale domein, bijvoorbeeld als het gaat om de macht van Big Tech-bedrijven, is juist directe regelgeving uit Europa belangrijk. De grote, wereldwijd opererende internetbedrijven zijn immers allang niet meer op nationaal niveau te reguleren. Daarvoor hebben we echt Europa nodig.

En ook tijdens corona was Europa onontbeerlijk. Bijvoorbeeld voor een uniform Europees systeem voor coronatoegangsbewijzen, voor zoveel mogelijk uniforme (in)reisregels en wat te denken van het Europese Coronaherstelfonds dat is opgericht en waarvoor ook Nederland binnenkort een aanvraag zal indienen. Dit betekent dat KHN ook op Europees niveau actief is om wet- en regelgeving te beïnvloeden.

Over HOTREC
HOTREC, de Europese belangenorganisatie voor hotels, restaurants en cafés, houdt wetgeving en beleidsvorming in de gaten en lobbyt bij het Europees Parlement en de Europese Commissie om hier invloed op uit te oefenen. Uitgangspunt hierbij is een goede concurrentiepositie voor horecaondernemers en het stimuleren van banen in gastvrijheid. De Europese belangenorganisatie voor de horeca vertegenwoordigt 43 Europese brancheorganisaties uit 36 landen. KHN is een van die brancheorganisaties en lobbyt via HOTREC dus ook op Europees niveau. KHN-directeur Dirk Beljaarts zit in het hoofdbestuur van HOTREC.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens