RTL Nieuws heeft een Wob-verzoek ingediend bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om de hygiënegegevens van restaurants die meerdere malen een boeterapport hebben gehad, openbaar te maken. Horecaondernemers zijn door de NVWA geïnformeerd per brief. RTL Nieuws publiceerde een lijst met 172 restaurants die in 2015 onder verscherpt toezicht stonden bij de NVWA.

KHN is tegen openbaarmaking maar vindt dat notoire overtreders sneller en harder aangepakt moeten worden.

Verouderde gegevens?

Omdat het gaat om gegevens uit 2015, kan het echter zijn dat de restaurants inmiddels weer volledig voldoen aan alle eisen. Ook kan in de tussentijd sprake zijn van een bedrijfsovername door een andere ondernemer of een wisseling in de leiding van het betrokken horecabedrijf.

KHN is tegen generieke openbaarmaking

KHN is geen voorstander van het openbaar maken van alle controlegegevens bij horecabedrijven. Er is kennis en ervaring nodig om inspectierapporten te beoordelen, het is de vraag of je dat van consumenten kan verwachten. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat de NVWA en professionele medewerkers in de horeca hygiënisch werken en dat de voedselveiligheid nooit in het geding is. Een ander argument om tegen het openbaar maken te zijn, is de willekeur die ontstaat omdat de NVWA niet in staat is om alle horecabedrijven op een gelijke manier te inspecteren.

Minister Schippers ook tegen openbaar maken

Binnenkort praat de Tweede Kamer over het openbaar maken van de inspectieresultaten. Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, schreef eerder naar aanleiding van een proef met lunchrooms, dat zij een systeem van openbaar maken met scores geen goed idee vindt. Wel wil ze in de toekomst samenvattingen van inspecties publiceren.

Notoire overtreders harder aanpakken

KHN voorzitter Robèr Willemsen: "Als ondernemers er een potje van maken, dan kunnen niet hard genoeg worden aangepakt. Zij brengen willens en wetens gasten in gevaar, zijn slecht voor het imago van de branche en zetten hun hardwerkende collega’s te kijk." KHN wil met de NVWA in gesprek om de mogelijkheden hiertoe te bespreken.

U kunt bij ons terecht met uw vragen!

Heeft u vragen naar aanleiding van de brief van de NVWA? Ook voor dit soort zaken kunt u terecht bij KHN Juridisch Advies. De juridisch adviseurs van KHN zijn experts in het oplossen van horecagerelateerde juridische problemen. Zij denken met u mee en geven advies. Kijk voor meer informatie op khn.nl/juridischadvies.