KHN pleit er bij het kabinet voor om de horeca langer en gerichter financieel te steunen en presenteert daarom een Horeca Herstelplan. Nu de meeste beperkingen zijn opgeheven, moet de komende tijd uitwijzen hoe de horeca zich herstelt. De meeste horecaondernemers kampen met grote cashflowproblemen en er is weinig geld om te investeren en onvoldoende omzet om betalingsachterstanden in te lopen. Veel sectoren binnen de branche gaan daarom nog een moeilijke tijd tegemoet en daarvoor is perspectief cruciaal. In het Horeca Herstelplan gaat we dieper in op hoe duurzaam herstel eruit moet zien en wat hier concreet voor nodig is. De huidige situatie vraagt om een gerichte aanpak middels maatwerk en hierover gaan we graag met het kabinet in gesprek.

Duurzaam economisch herstel

De coronacrisis heeft van maart 2020 tot maart 2022 geleid tot ingrijpende maatregelen voor de horeca, waaronder sluitingen, een zeer beperkte openstelling of andere beperkingen. Dit resulteerde in een directe uitval van omzet, met alle gevolgen van dien. Voor de horeca gelden geen beperkingen meer behalve de 1G-regel voor locaties zonder zitplaatsen en meer dan 500 mensen in een ruimte. We blijven er nog steeds op in zetten dat ook die laatste regel zo snel mogelijk verdwijnt.

Concrete suggesties voor economisch herstel

Ondernemers kunnen weliswaar weer normaal hun gasten ontvangen en in veel gevallen ook weer een normale omzet draaien. Maar het financiële leed is nog niet geleden. Sterker nog: de schuldenberg is groot, het eigen vermogen is enorm geslonken en het inkomend toerisme uit andere continenten en het zakelijk verkeer is nog lang niet op het oude peil. Hier moet het kabinet oog voor hebben; oplossingen zijn hard nodig. We hebben daarom een Horeca Herstelplan opgesteld met concrete suggesties om de branche te helpen richting duurzaam economisch herstel.

Maatwerk

Aangezien de financiële compensatie per 1 april aanstaande stopt, is maatwerk hard nodig om ervoor te zorgen dat ondernemers niet alleen deze acute fase, maar ook de komende jaren overleven. KHN presenteert daarom concrete ideeën om een solide financieel vangnet voor de komende jaren te creëren. Dat hebben we al eerder gedaan, nu hebben we onze plannen aangepast aan de actualiteit.

Wat is er volgens KHN in 2022 nodig is voor duurzaam herstel:

  • Een schuldenfonds (bundelen, saneren belastingschuld, NOW-schuld en TVL-schuld en uitsmeren afbetaling met staatsgarantie). De uitvoering moet deels decentraal plaatsvinden om deals voor schuld saneren of stoppen tot stand te brengen en de afwikkeling van betalingen kan centraal vanuit dat fonds. KHN wil hierbij betrokken worden, om zo ook maatwerk en alternatieven te kunnen bieden.
  • Het uitgangspunt is continuïteit. Het moet voor de kleinere onderneming ook mogelijk zijn om te stoppen zonder opgelopen coronaschuld. Hiermee kunnen persoonlijke faillissementen worden voorkomen.
  • Een investering en herstelfonds met onder andere een gerichte staatsgegarandeerde lening tot maximaal € 100.000 of subsidies (kan uit verschillende EU-steunkaders en programma’s). KHN wil hierbij betrokken worden, om zo ook maatwerk en alternatieven te kunnen bieden.
  • Het beschikbaar maken van arbeidsmarktsubsidies voor individuele ondernemingen, ook zonder cao-fonds, waardoor werkgeverslasten lager uitvallen en arbeid minder duur wordt.
  • Het tijdelijk opschorten van de hoge WW-premie voor de horecasector in het algemeen.
  • Een tijdelijke btw-verlaging van het lage tarief van 9 procent naar 6 procent en regulier van 21 procent naar 18 procent. Bijkomend voordeel is dat zo ook de inflatie wordt gedempt.
  • Schrijnende gevallen zonder TVL moeten alsnog TVL ontvangen of automatisch belastingkwijtschelding krijgen.
  • Een tijdelijke energiesubsidie, bijvoorbeeld door vrijstelling van energieheffingen.

Investering in levendige stads- en dorpskernen

Het voortzetten van de financiële compensatie middels maatwerk is een investering. Een investering in het behoud van de hoogwaardige Nederlandse infrastructuur als het gaat om levendige stadskernen, een goed vestigingsklimaat, maar ook die van beurzen, congressen, evenementen, etc. Het zijn zaken waarmee we aan de slag moeten om een toekomstbestendige horecabranche te kunnen garanderen. KHN gaat hierover in gesprek met bewindspersonen, Tweede Kamerleden en ambtenaren.

Download het Horeca Herstelplan

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens