Verschillende media berichtten afgelopen maandag dat de overheid slecht is voorbereid op een mogelijke nieuwe coronagolf in de herfst. De plannen vanuit het kabinet zijn te vrijblijvend en een concrete uitwerking laat nog steeds te wensen over. Dit met als risico dat de echte crisis - de zorgcrisis - opnieuw bij ondernemers wordt neergelegd als er weer een lockdown komt omdat de zorg het niet aan kan. Ondertussen verwacht het kabinet wel dat het bedrijfsleven zelf met coronaplannen komt. De omgekeerde wereld volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Het kabinet moet ervoor zorgen dat de zorg maximaal coronabestendig is en een concrete coronastrategie presenteren die per scenario duidelijk aangeeft wat de parameters zijn waarop gestuurd wordt. Die duidelijkheid is nodig om ook vanuit de sectoren bij te kunnen dragen aan een open maatschappij.

Gebrek aan actie. Kabinet legt bal bij bedrijfsleven
Meerdere experts toonden zich de afgelopen dagen zeer kritisch over het kabinetsbeleid. Er gebeurt volgens hen veel te weinig om te waarborgen dat de zorg daadwerkelijk klaar is als het aantal coronabesmettingen in het najaar weer toeneemt; de druk op de zorg is nog steeds hoog, het personeelstekort in de zorg is groter dan vóór corona, de IC-capaciteit is niet klaar voor een opleving van het virus en er is niet nagedacht over speciale coronaziekenhuizen. Tegelijkertijd verwacht het kabinet wel van sectoren zoals de horeca dat zij nu al vrijwillig met plannen komen die beschrijven wat die sectoren gaan doen bij een opleving van het virus. Een belangrijke winstwaarschuwing heeft het kabinet al afgegeven: het kabinet geeft alleen nog financiële steun bij een langdurige en totale sluiting. In alle fasen die daaraan voorafgaan is corona volgens het kabinet een ondernemersrisico. Het kabinet zadelt het bedrijfsleven daarmee op met een ‘mission impossible’ aldus KHN.

Kabinet moet eerst eigen huis op orde brengen
Kennelijk is er vrijwel niets gedaan om de zorgcapaciteit, zowel in mensen als in IC-bedden, op te schalen. Een cruciale pijler in een coronabestendige maatschappij. Uit het RIVM Bron & Contactonderzoek blijkt dat horecalocaties voor gemiddeld 2,9% verantwoordelijk waren voor het oplopen van een besmetting. De horeca was én is dus een veilige omgeving en dit geldt voor veel andere mkb-sectoren ook. Dan moet je als overheid niet als eerste de bal bij het bedrijfsleven neerleggen.

KHN-voorzitter Robèr Willemsen: “Ik vind het enorm teleurstellend. Na twee heftige jaren zou je toch verwachten dat er inmiddels maatregelen zijn genomen om een herhaling dit najaar te voorkomen. Een coronabestendige zorg moet de komende tijd dé prioriteit van het kabinet zijn. Het kan niet waar zijn dat (horeca)bedrijven straks weer gesloten worden omdat de zorg het niet aankan.”

Samenwerking tussen branches, experts en kabinet cruciaal
Het kabinet heeft verschillende branches gevraagd met een plan te komen voor als het coronavirus weer oplaait. Die snappen dat ondernemers ook zelf kritisch moeten kijken naar hun bedrijfsmodel om beter bestand te zijn tegen omzetfluctuaties van eventuele beperkende maatregelen. Echter kan men niet verwachten dat ondernemers na twee coronajaren zichzelf vrijwillig beperkingen opleggen als daar helemaal niets tegenover staat. Elke beperking heeft namelijk een financiële impact. En als je als kabinet van mening bent dat bijna alles nu ondernemersrisico is, dan moet je wel zorgen voor inzicht, voorspelbaarheid én een wetenschappelijke onderbouwing van scenario’s en bijbehorende maatregelen. Zo kan het kabinet niet aangeven welke maatregelen de afgelopen twee jaar het meest effectief zijn geweest. Dit terwijl het voor ondernemers van cruciaal belang is om te weten of bijvoorbeeld het mondkapje meer effect heeft gehad dan verplicht zitten, of dat verplicht reserveren meer effect had dan een CTB-controle. Alleen met deze informatie kun je als sector met een gedegen voorstel komen.

Robèr Willemsen: “Uiteraard willen we als horecabranche ook meedenken, maar dan wel onder duidelijke voorwaarden. Denk hierbij aan een gedegen zorgcapaciteit en een goede samenwerking bij het opstellen van plannen. Daar hoort ook bij dat wanneer van de horeca wendbaarheid wordt verwacht, er ook steun wordt verleend wanneer maatregelen aantoonbare impact hebben op de verdiencapaciteit. Steun moet maatwerk worden en afhankelijk zijn van de impact van maatregelen op een bedrijf.”

Nederland heeft het mkb keihard nodig om onze economie toekomstbestendig te laten groeien. Laat de overheid er dan ook zorg voor dragen dat ondernemers onder normale omstandigheden kunnen ondernemen door het probleem bij de kern aan te pakken; namelijk door eerst de zorgcrisis op te lossen en samen met het Nederlandse bedrijfsleven plannen te maken

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens