Terwijl de horeca nog volop te maken heeft met de gevolgen van het coronavirus, zijn veel horecaondernemers in Zuid-Limburg gisteren getroffen door ongekend natuurgeweld. Door heftige regenval staan straten, winkels en horecazaken blank en ondernemers ondervinden enorme schade. Het is ongelooflijk hoe natuurgeweld binnen 24 uren kapot kan maken waar mensenhanden generaties over hebben gedaan om op te bouwen en het is nog niet voorbij. KHN is dankbaar voor het snelle en adequate optreden van de hulpdiensten onder leiding van de burgemeesters en veiligheidsregio. Daarmee is erger voorkomen. Nu is het cruciaal dat er snel meer duidelijkheid komt over het herstel.

Schade is enorm

Zuid-Limburg kampt nog altijd met zware wateroverlast door hevige regenval. En naar verwachting zal het probleem zich de komende dagen nog verder verplaatsen als het waterpeil van de Maas in de provincie noordwaarts gaat stijgen. Zowel de materiele schade als immateriële schade is enorm. Voor burgers, overheden én ondernemers. Ook de horeca in deze belangrijke toeristische regio is enorm hard geraakt. Voor veel horecaondernemers komt dit nog eens boven op de ellende die al door de coronacrisis is veroorzaakt.

Duidelijkheid over (financiële) steun

In Zuid-Limburg staan ondernemers, burgers en hulpdiensten nu zij aan zij om schoon te maken en puin te ruimen. Daarna zal het herstel moeten volgen. Panden en inventaris zijn op veel plaatsen beschadigd, voorraden verloren gegaan. Bedrijven zullen in veel gevallen niet direct de deuren weer kunnen openen. Ondernemers en burgers hebben nu zo snel mogelijk duidelijkheid nodig; zij willen weten dat zij er op kunnen vertrouwen dat de financiële schade voor een groot deel zal worden vergoed. De verzekering zal dat in geval van een natuurramp vrijwel zeker niet doen.

KHN vraagt de overheid daarom om:

  • Om deze enorme wateroverlast tot nationale ramp uit te roepen en daarmee duidelijkheid te geven aan ondernemers, gemeenten, provincie en burgers dat de ‘wet tegemoetkoming schade bij rampen’ van toepassing is, of van toepassing wordt verklaard.
  • Gederfde omzet in dit geval onder de NOW én TVL te laten vallen. De wet dekt namelijk niet alle schade, bijvoorbeeld geen gederfde omzet. Het UWV Limburg heeft in overweging om die schade in dit geval onder de NOW te laten vallen. Een mooi gebaar, de Rijksoverheid kan helpen door zich duidelijk uit te spreken dat in dit geval de omzetderving mee kan worden genomen in de NOW én TVL voor Q3 van 2021.
  • Echt een gebaar maken door in dit geval, een ramp boven op een coronacrisis, de omzetderving aan te vullen naar 100% OF een extra lumpsum schadebedrag ter beschikking te stellen aan getroffen ondernemers.

Alleen het kabinet ontbreekt nog in de sámen

Het is hartverwarmend om te zien hoe burgers, reddingsdiensten, gemeenten en ondernemers samenwerken en elkaar op alle mogelijke manieren helpen. Voor wat betreft échte financiële steun voor ondernemers en burgers heeft het kabinet de sleutel in handen. Daarom roept KHN het kabinet op de getroffenen, waaronder horecaondernemers in Limburg, niet aan hun lot over te laten. Het is belangrijk dat er snel financiële zekerheid wordt geboden, zodat de getroffenen zich kunnen focussen op wat nu belangrijk is: opruimen en herstellen zodat (horeca)zaken zo snel mogelijk weer open kunnen.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens