Vandaag vindt er weer een coronadebat plaats in de Kamer. KHN heeft input gegeven aan de betrokken Kamerleden. Zo delen wij onze reactie op de aangekondigde versoepelingen. Ook hebben we laten weten hoe wij aankijken tegen de vervolgstappen van het openingsplan. Lees onze input!

Terrassen mogen beperkt open vanaf 28 april

Gisteren is er voor het eerst sinds 14 oktober 2020, dus voor het eerst sinds ruim 6 maanden!, een versoepeling aangekondigd voor de horeca. Daar zijn we op zich voor onze leden blij mee. Er kan weer wat, het is een kleine eerste stap. Daarbij moet wel worden beseft dat lang niet alle horecabedrijven een terras hebben en de stap wel erg klein is. Het is op zich goed voor de moraal maar onze inschatting is dat 85/90% van de horeca in economische zin weinig tot geen baat bij deze stap zal hebben.

Sluitingstijd 18.00 uur onbegrijpelijk

Met name de beperking van de openingstijd tot 18.00 uur is bovendien moeilijk te begrijpen. Een week eerder werd nog gesproken over 20.00 uur (gelijk trekken met het alcoholverbod), nu is de sluitingstijd nog verder naar voren gehaald terwijl de avondklok is opgeheven. Ons ontgaat die ratio; nu gaan mensen eerst naar het terras, vervolgens naar de supermarkt en daarna naar het park. Een vrees die door politie- en boa-bonden ook is geuit. Maak nou gebruik van de horeca als een plaats waar mensen op een gecontroleerde manier op afstand van elkaar kunnen worden geplaatst. Dan moet je juist niet het terras eerder sluiten, dan is het verstandiger om het terras tot later open te laten. En dat hoeft niet per se gelijk te lopen met het alcoholverbod van 20.00 uur, want door de regels van de Drank en Horecawet moeten horecaondernemers met een Drank en Horecawetvergunning aan allerlei strenge regels voldoen als het gaat om een verantwoorde verstrekking van alcohol. Die regels gaan echt verder dan in een supermarkt, het toezicht in een horecabedrijf is ook altijd ter plekke zodat je met een alcoholverbod echt een verschil moet maken tussen retail en horeca. Dat was voor corona ook al zo. Horeca is in normale tijden per definitie nog open als winkels gesloten zijn.

Vervolgstappen in het openingsplan

Belangrijk is dat, nu de eerste stap is gezet, de vervolgstappen in het openingsplan zo snel mogelijk worden gezet. Er moeten sneller stappen worden gezet voor de horeca dan nu in het openingsplan staan.

Versoepeling eerlijk verdelen

Nu wordt er absoluut geen recht gedaan aan de op 9 februari met algemene stemmen aangenomen motie Dijkhof waarbij het kabinet werd opgeroepen om versoepelingsruimte eerlijk te verdelen. Er hebben gesprekken plaats gevonden met branches en er is van allerlei kanten input geleverd, maar we kunnen niet anders dan constateren dat er in ieder geval met de input van KHN, en een toezegging dat de KHN-routekaart als vertrekpunt voor gesprek zou worden genomen, zeer weinig is gedaan.

Struikelblokken openingsplan

Wat zijn voor KHN de belangrijkste struikelblokken in het openingsplan:

  • Met de stap van 28 april wordt de detailhandel al weer veel ruimte gegeven. Sport ‘binnen’ en kunst- en cultuurbeoefening kan al weer in stap 2. ‘Horeca voor uit eten’ kan pas in stap 3 en dus waarschijnlijk niet eerder dan 26 mei. Onbegrijpelijk. Er kunnen en moeten eerder stappen worden gezet voor de horeca ‘binnen’.
  • In het openingsplan wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘horeca voor uit eten’ (stap 3) en ‘overige horeca’ (pas stap 4, dus pas 16 juni). Een onderscheid dat onuitvoerbaar is en bovendien onlogisch. Onuitvoerbaar omdat horeca niet in hokjes is in te delen. Meer dan ooit zien we hybride vormen van horeca waar ’s middags kan worden geluncht, later op de middag geborreld en gedineerd en laat op de avond wordt gedanst. Het onderscheid dat nu wordt gemaakt in het openingsplan bestaat in de horeca-werkelijkheid niet en is ook niet in registers van KvK/CBS terug te vinden. Het wordt dus onuitvoerbaar, niet alleen voor ondernemers zelf maar ook voor de (lokale) handhavers. Het onderscheid is bovendien onlogisch omdat de regels vanaf stap 4 vervolgens 100% gelijk zijn. Maar de voorwaarden in stap 4 kunnen in een café (we nemen aan dat die volgens de rijksoverheid bij ‘overige horeca’ horen) net zo goed worden uitgevoerd als in stap 3. Kortom, bezie de horeca als één categorie in het kader van het openingsplan en laat deze categorie zo snel mogelijk ook ‘binnen’ open gaan.
  • In het openingsplan wordt nog steeds vast gehouden aan een maximum aantal personen per ruimte, ongeacht hoe groot de ruimte is. Volgens het kabinet omdat men bewegingen wil beperken. Maar de mensen gaan in beweging komen, zeker als de temperaturen stijgen en het langer licht is, of we dat nu leuk vinden of niet. Laat de grootte van de ruimte bepalend zijn, natuurlijk moet 1,5m tussen tafels kunnen worden gewaarborgd, voor het aantal mensen dat maximaal binnen mag zijn (het hanteren van een maximum aantal ‘buiten’ is helemaal onlogisch en moet zo snel mogelijk worden los gelaten). KHN heeft in haar KHN-routekaart een aantal van 5 gasten per 10m2 genoemd.

Steun naar 100%

En last but not least, als het voor de horeca voorlopig blijft opereren ‘met de rem er op’, en dat gaat gebeuren als dit openingsplan wordt gevolgd, dan zal het voor veel ondernemers niet rendabel zijn. Dan is het na inmiddels ruim 13 maanden (sinds 15 maart 2020) waarvan 8,5 maanden gesloten voor het grootste deel van de horeca, tijd dat de steunmaatregelen worden opgetrokken naar 100%. Dus niet alleen de TVL maar ook de NOW.

Houd onze website en updates in de gaten voor de uitkomsten van het debat van 22 april.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens