Op donderdag 9 februari bracht een delegatie van mkb-branches, onder leiding van MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhof, een bezoek aan de commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van de Tweede Kamer. KHN-voorzitter Robèr Willemsen was namens Koninklijke Horeca Nederland aanwezig en heeft de Tweede Kamer toegesproken op twee belangrijke issues: flexibiliteit in arbeidscontracten en de enorme stijging van de huurprijzen.

De meeting met de commissie EZK van de Tweede Kamer was georganiseerd door MKB Nederland. En als prominent lid van MKB Nederland was KHN natuurlijk van de partij. Drie grote onderwerpen zijn de revue gepasseerd: Ondernemerschap in het mkb, Klimaat en energie(transitie), en Arbeidsmarkt en onderwijs

Een aantal voorzitters van brancheverenigingen kreeg de gelegenheid om het woord te richten tot de Tweede Kamerleden. Robèr Willemsen was daar één van. Hij heeft de volgende twee punten specifiek onder de aandacht gebracht.

Flexibiliteit in arbeidscontracten

We weten dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bezig is met de aanpassing van de arbeidswetgeving. Het kabinet zet in op meer baan- en inkomenszekerheid. Dat 0-urencontracten gaan verdwijnen is bekend, maar wat gaat er verder nog gebeuren? Robèr heeft de Tweede Kamerleden op het hart gedrukt ervoor te waken dat inkomenszekerheid niet moet leiden tot het drastisch inperken van flexibiliteit. Horecaondernemers, maar ook ondernemers in andere sectoren, hebben te maken met een wisselende vraag en daardoor een wisselend aanbod in werk. Een bepaalde mate van flexibiliteit, ook in contracten, is voor deze sectoren keihard noodzakelijk. En een zekere mate van flexibiliteit hoeft niet ten koste te gaan van de bestaans- en inkomenszekerheid die het kabinet zoekt.

Enorme stijging van de huurprijzen

In veel huurcontracten is een bepaling opgenomen dat de jaarlijkse aanpassing van de huur wordt bepaald aan de hand van het de Consumentenprijsindex (CPI) van 4 maanden eerder. Met de huidige inflatie hebben veel ondernemers die huren, te maken gehad met een enorme huurprijsverhoging. We ontvangen hier veel signalen over van ondernemers. Huren die per 1 februari volgens zo’n bepaling zijn aangepast kenden een aanpassing op basis van het inflatiecijfer van oktober 2022, dat betekende een verhoging van 14,3%.

De inflatie daalt in 2023 vooralsnog wel iets, maar de verwachting is reëel dat de inflatie ook in 2023 aanzienlijk zal zijn. Samen met INretail heeft KHN dit probleem al in mei vorig jaar aangekaart. Ook Kamerleden zijn toen al gewezen op dit probleem. Er zijn moties in de Tweede Kamer ingediend, maar die roepen verhuurders enkel op om maatwerk toe te passen waar mogelijk. De ervaring binnen de achterban leert dat de meeste verhuurders niet bereid zijn om vrijwillig veel te bewegen.

Daarom heeft Robèr dit punt nogmaals aangekaart en de Tweede Kamer dringend verzocht om meer druk te zetten op het kabinet. Volgens KHN moet het kabinet minstens de juridische mogelijkheden onderzoeken om in te grijpen, als te veel verhuurders niets willen doen.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens