Op het moment dat KHN de eerste geluiden hoorde over een mogelijke tweede lockdown voor de horeca, hebben we alles op alles gezet om -naast versoepelingen en aandringen op verantwoord open blijven- extra financiële steun voor de horeca te krijgen. Immers, als de horeca (zonder goede onderbouwing) opgeofferd lijkt te worden voor de volksgezondheid, dan moet de overheid ook de portemonnee trekken!

Deze gesprekken voeren we met alle partijen die ons kunnen helpen; alle politieke partijen, het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, banken, leveranciers, vakbonden etc. Hierin worden we ondersteund door de VNO-NCW en MKB Nederland. Dit zijn dé twee werkgeversorganisaties in Nederland waar wij bij aangesloten zijn.

Overheid moet schade voor horeca compenseren

Wij zijn van mening dat de overheid een grote zorgplicht heeft. Niet alleen voor alle burgers vanwege de volksgezondheid, maar ook naar de bedrijven als het gaat om het niet onnodig schaden van de economie. De horeca is een van de hardst getroffen sectoren die door de overheid zijn gesloten en die de zwaarste restricties opgelegd hebben gekregen. Dat is op z’n zachts gezegd een enorm paardenmiddel. De consequenties van deze beperkingen zijn géén bedrijfsrisico. Want op zo iets dergelijks kún je je niet voorbereiden. Wij roepen dan ook vanaf het begin de overheid op om de schade (die zij door de verplichte sluitingen en restricties) veroorzaakt, ook te compenseren.

Effectieve lobby KHN: Tweede Kamer wil meer steun voor horeca

Per 1 oktober is NOW3 ingegaan. Bij het vaststellen van dat pakket was nog niet bekend dat we een tweede lockdown zouden krijgen. NOW3 zet in op een afbouw. Daar kan natuurlijk absoluut geen sprake van zijn in deze tijd. KHN heeft dan de afgelopen periode volop ingezet op een financieel steunmaatregelenpakket dat fatsoenlijk en voldoende is. En die lobby had succes; in het Tweede Kamerdebat van 14 oktober riepen vrijwel alle politieke partijen het kabinet op om de horeca meer steun te geven. Voorafgaand aan dat debat is heel veel en intensief contact geweest tussen KHN en de politieke partijen om onze eisenlijst te bespreken.

En hoe nu verder?

Premier Rutte kondigde in datzelfde debat aan uiterlijk 26 oktober met een voorstel aan de Tweede Kamer te komen voor hoe de extra steun voor de horeca eruit moet zien. De afgelopen en komende dagen zetten we alle op alles om onze eisenlijst duidelijk te maken, zowel bij ambtenaren, de politieke partijen als bij VNO-NCW en MKB Nederland.

Eisenlijst KHN om horecaondernemers iets van verlichting te geven

Waar zet KHN op in? Onze eisenlijst:

 1. Stel horecaondernemers vrij van transitievergoedingen (betaling door UWV)
  Ontslagen door omzetverlies corona worden onvermijdelijk. Voorkom dat werkgevers die het al zwaar genoeg hebben ook nog eens verplichte transitievergoedingen moeten betalen. Die transitievergoedingen moeten direct worden vergoed aan de werknemers via het UWV.

 2. Opschorten, vervallen en/of pauze in termijnen huur, aflossing en rente
 3. Ook moet het kabinet zich inzetten om in overleg met de banken de terugbetalingstermijn verder op te rekken. Nu hoeven ondernemers gedurende zes maanden niet af te lossen, die periode zou met nog eens zes maanden moeten worden verlengd. Dat geldt ook voor faciliteiten rond en aansluitend of voorafgaand op de Whoa: zorg dat vaste lasten doorschuiven zodat schulden niet oplopen en dwing dat af met gelijktijdige maatregelen om de pijn te verdelen. Bijvoorbeeld via extra overheidsgaranties voor verhuurders of banken.

 4. De steunmaatregelen moeten voor de horeca worden aangevuld, niet worden afgebouwd
  Met het invoeren van deze nieuwe sluitingsmaatregelen eet en drinkgelegenheden voor een op dit moment zeer kwetsbare horecabranche, kan het niet zo zijn dat in het derde steunpakket de financiële steun voor deze noodlijdende bedrijven wordt afgebouwd. KHN denkt eerder aan een versterking van de maatregelen en dringt er bij het kabinet dan ook op aan snel mogelijk in te zetten op de volgende punten:
  1. Time Out Arrangement kan niet wachten tot november, maar moet per direct/ worden ingevoerd. Denk dan in ieder geval aan het snel betalen van een transitievergoeding via UWV. Minister Wiebes heeft in het debat over het derde steunpakket van 14 oktober 2020 al toegezegd met een voorstel voor het Time Out arrangement te komen. Hier is nu echt haast bij geboden.
  2. In het derde steunpakket kan van afbouw in Q4 geen sprake zijn voor die sectoren die nu direct worden geraakt (dus in ieder geval de horeca):
   1. NOW moet dus niet naar 80%, maar moet verhoogd worden naar 100%
   2. Drempel TVL niet omhoog (nu 30%, zou naar 40% gaan per 1 januari as), houd 30%)
   3. Fors verhogen maximumbedrag TVL (TVL in pakket 2 dekte namelijk de lading niet voor kapitaalintensieve bedrijven)
   4. En dan aanvullend/extra als het gaat om TVL: Per sbi-code is een vastgesteld omzetdeel vaste lasten. Dat wordt 50% vergoed en dat percentage moet worden opgehoogd naar 80-100% (met het nieuwe maximumbedrag voor bijzonder getroffen sbi-codes alle horeca)
   5. Ook voor clubs het omzetdeel vaste lasten gelijktrekken met cultuur en ook daar het te vergoeden percentage daarvan ophogen.
  3. Herzie plannen voor Q1 en Q2 2021 als de aangekondigde maatregelen over 3 weken worden verlengd.

 5. Voor clubs & discotheken
  1. TVL is niet genoeg. Dat komt mede door de sbi-code en het bijbehorende normpercentage. Dat verschilt per sbi-code en vooral het verschil met cultuur is nadelig voor clubs en nightlife. De NOW-regeling is welkom maar geen oplossing.
  2. Geen verschil in steun tussen cultuur (met gesubsidieerde directie) en clubs en nightlife (met DGA die buiten de NOW valt)
  3. Inmiddels personeel grotendeels weg (oproep en afloop contracten). Gemiddeld 70% minder werknemers (bandbreedte 10% tot 100%)
  4. Investeringen in concept en bekendheid: Cultuur-poppodia wordt van subsidie voorzien en Clubs moeten dat zelf doen uit eigen
   vermogen dat al wordt uitgehold door eigen risico en eigen DGA-loon, en hun vaste lasten
  5. Compensatie: Een compensatie voor het niet kunnen exploiteren (zoals de compensatie als een zaak niet bereikbaar is door openbare werkzaamheden).
  6. Een uitkoopregeling of faciliteit bij afwikkelen zoals transitievergoeding door UWV en niet werkgever, fiscale afschrijving of verrekening bij afwikkelen etc.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens