KHN is aangesloten bij HOTREC, de Europese koepel van horecabrancheorganisaties. Bij HOTREC zijn in totaal 47 horecabrancheverenigingen uit 37 landen aangesloten. Ook dit jaar waren we weer aanwezig bij de voorjaarsvergadering van HOTREC.

HOTREC is gevestigd in Brussel. Namens de horeca voeren zij de Europese lobby. Een belangrijke lobby, want er komen veel meer regels uit Europa dan we denken. De Nederlandse regelgeving op het terrein van het arbeidsrecht, arbo en sociale zaken heeft bijvoorbeeld een Europese grondslag. En wat te denken van de regelgeving met betrekking tot de grote online platformen, de Digital Markets Act, die binnenkort in werking gaat treden. Dit is mede tot stand gekomen via de lobby van HOTREC.

Veel van de afstemming tussen de leden van HOTREC en het voorbereidende werk vindt plaats via de mail en online meetings. De medewerkers van HOTREC gaan op basis van die input aan de slag met Europarlementariërs en medewerkers van de Europese Commissie. Twee keer per jaar komen de leden van HOTREC fysiek bij elkaar. Dat is dan in het land dat als eerstvolgende land voorzitter is van de EU. De bijeenkomst van HOTREC eind april vond dan ook plaats in Spanje, dat vanaf 1 juli een half jaar voorzitter is van de Europese Unie.

Belangrijke onderwerpen; verdergaande regels m.b.t. verpakkingen, energielabels voor gebouwen

De leden van HOTREC zijn bij de vergadering in Spanje bijgepraat over de ontwikkelingen op alle belangrijke onderwerpen. Twee voor de horeca relevante onderwerpen waar de EU op dit moment werkt aan regelgeving zijn:

Voorstel van de Europese Commissie voor Packaging and Packaging Waste.
In de kern wil de Europese Commissie eigenlijk alle eenmalige verpakkingen wanneer gasten consumeren in het horecabedrijf (dus niet afhaal/bezorging), los van welk materiaal die verpakkingen zijn gemaakt, verbieden per 2030. Deze concept-regelgeving gaat dus nog veel verder dan alleen het verbod op het gebruik van eenmalig plastic dat binnenkort in Nederland in twee stappen wordt ingevoerd.

De Europese Commissie wil eigenlijk ook een verbod op gebruik van alle eenmalige verpakkingen voor bijvoorbeeld suiker, boter, sausjes, bakjes etc wanneer ter plekke (dus in het horecabedrijf) wordt geconsumeerd. En wat te denken van het voorstel voor een verbod op verpakkingen voor cosmeticaproducten in hotels voor vloeistoffen kleiner dan 50 ml of producten (indien geen vloeistof) van minder dan 100 gram.

Nou zijn er wel uitzonderingsmogelijkheden, bijvoorbeeld voor kleine(re) bedrijven of bepaalde lijsten van producten, en gaat het straks om de uitwerking in de fijne details. Het gaat bovendien in deze fase om een voorstel van de Europese Commissie, waar ook het Europees Parlement en de lidstaten nog mee moeten instemmen.

Hoe dan ook is het een ontwikkeling en een voorstel dat we scherp zullen monitoren en waar we samen met HOTREC de komende jaren vol zullen inzetten op regelgeving die voor een horecabedrijf nog behapbaar en uitvoerbaar is zónder dat dit per se ten koste gaat van het milieu

Energy Performance of Buildings
We weten allemaal dat Europa met de Green Deal vol inzet op verduurzaming. Op zich een goede zaak, mits haalbaar en betaalbaar. De Europese Commissie werkt op dit moment aan een herziening van de richtlijn die gaat over de Energy Performance of Buildings. Een Europese richtlijn geeft kaders die de lidstaten dan in nationale wetgeving (met meer of minder speelruimte vanuit Europa) moeten vertalen

  In het bewuste Europese voorstel voor herziening van de richtlijn gaat het onder andere over:

  • Alle nieuwbouw in principe klimaatneutraal per 1 januari 2030
  • Aanscherping van het minimale energielabel voor bestaande bouw per 2027 (E in plaats van F) en 2030 (D in plaats van E)

  Ook hier geldt dat het gaat om onderhanden wetgeving waar de laatste klap nog niet op is gegeven en zijn uitzonderingen mogelijk op nationaal niveau (voor bijvoorbeeld bepaalde historische gebouwen). Maar ook hier geldt dat we zoveel mogelijk invloed uit willen oefenen op het Europese niveau.

  Meer weten? Klik op de link voor de position papers van HOTREC over onder andere deze onderwerpen.

  Position Papers Archives - HOTREC

  Het belang van onze Europese lobby

  Dit zijn slechts twee voorbeelden van initiatieven van Europese regelgeving die invloed gaan hebben op onze sector. Daarom is het belangrijk dat we niet alleen op gemeenteniveau onze lobby voeren en niet alleen in Den Haag aanwezig zijn, maar ook via HOTREC in Brussel. Natuurlijk houden we jullie van de ontwikkelingen van die lobby op de hoogte.