Naar aanleiding van het gesprek met demissionair minister Grapperhaus en staatssecretaris Keijzer dat vanmiddag plaatsvond, roept KHN het demissionaire kabinet op tot heropening van de horeca. Nu het draagvlak voor de maatregelen afneemt en het aantal besmettingen stabiliseert, kan de horeca - met een gedegen heropeningsplan en protocollen - onderdeel zijn van de oplossing. ‘KHN pleit hier al maanden voor en ondernemers hebben laten zien dat dit verantwoord kan’, aldus KHN-voorzitter Robèr Willemsen. Door horeca breed versoepelingen door te voeren voor zowel eet- en drinkgelegenheden (binnen én buiten), hotels en door op korte termijn ook te kijken naar mogelijkheden voor Clubs & Nightlife, kan de horeca een alternatief bieden voor de toenemende druk op de openbare ruimte én de basis leggen voor het herstel van de branche.

Draagvlak neemt af

Er lijkt alleen vanuit gezondheidsoogpunt naar de coronacrisis te worden gekeken en KHN ziet dat het draagvlak voor de coronamaatregelen enorm afneemt; mensen willen samenkomen. In de horeca kan dit veilig en gereguleerd. Door het loslaten van de restricties kun je zorgen voor de meest optimale en natuurlijke spreiding van mensen en kunnen ondernemers een veilige uitgaansomgeving creëren. Het uitblijven van concreet perspectief op heropening zonder restricties én de versoepelingen die voor andere branches wel aangekondigd worden, zorgt voor veel onrust bij ondernemers. Uit de naar buiten gekomen besluiten en gesprekken met KHN is gebleken dat het kabinet wederom de gemaakte afspraken niet na gaat komen. Opnieuw wordt de KHN-horecaroutekaart niet als basis genomen en de ruimte tussen de branches niet eerlijk verdeeld. Dat een wetenschappelijke onderbouwing opnieuw uitblijft, zorgt ervoor dat men het vertrouwen in het kabinetsbeleid verliest. KHN vreest daarom dat ondernemers hun eigen afwegingen maken en koers bepalen.

Terrassen open zonder restricties

“Bij de aangekondigde versoepelingen per 28 april, wil KHN dat ondernemers zonder restricties kunnen opereren op het terras en dat ook de binnenruimten verantwoord worden opengesteld. De heropening van terrassen alleen is voor KHN onvoldoende”, aldus Willemsen. Ingrediënten voor het heropeningsplan voor terrassen zijn volgens KHN ondernemen zonder restricties: geen eindtijd, geen maximumaantal personen per terras/per tafel, zoals ook beschreven in de KHN-horecaroutekaart. Om rendabel te kunnen exploiteren moeten ondernemers weer voluit kunnen ondernemen – zonder restricties - om zo te kunnen toewerken naar het herstel van de branche. KHN pleit er daarom voor alle restricties op de terrassen – inclusief de geopperde sluitingstijd van 18:00 los te laten. Dit zorgt voor extra druk op handhaving na sluitingstijd, met alle gevolgen van dien. Bovendien is voor ondernemers juist de avond de grootste bron van inkomsten. Het is niet meer uit te leggen als gasten zich vervolgens na 18:00 verplaatsen naar parken, pleinen en straten met drank en eten uit de supermarkt, terwijl de horeca haar deuren weer moet sluiten.

Horeca wil voor 1 juni volledig open

Volgens KHN is het cruciaal dat er voor de komende weken een aangepast stappenplan komt, waarin duidelijk staat hoe de hele horeca nog voor 1 juni haar deuren weer kan openen. Hierbij moet voorop staan dat alle branches gelijkwaardig worden behandeld. KHN roept daarom op tot horeca brede versoepelingen, waarbij ook de eet- en drinkgelegenheden binnen hun deuren weer mogen openen en waarbij hotels ook weer zonder restricties kunnen exploiteren. Het OMT heeft de restaurants al eerder veilig bevonden en ook de eerste signalen van de fieldlabs zijn positief, dus de mogelijkheden zijn er. KHN roept daarom op te kijken naar het aantal personen per m2 voor horeca binnen. Dit is bij grootwinkelbedrijven nu de norm, dus dit zou ook voor de binnenruimte in de horeca moeten gelden. Het kabinet heeft beloofd de ruimte voor versoepeling eerlijk te verdelen onder de branches, dus KHN verwacht dat de input vanuit KHN morgen wordt meegenomen in het openingsplan.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens