Op 1 april stuurde het kabinet een brief aan de Tweede Kamer met de langetermijnvisie over coronasteun, met daarin concreet hoe het kabinet om wil gaan met steunmaatregelen in de toekomst. Zoals al eerder door minister Kuipers in een kamerbrief uitgelegd, gaat het kabinet bij het coronabeleid nu uit van twee belangrijke principes: sociaal-maatschappelijke en economische continuïteit & vitaliteit en toegankelijkheid van de gehele zorgketen voor iedereen. In een andere, aparte kamerbrief wordt de langetermijnaanpak van corona verder uitgewerkt.

Vier scenario’s

Als het gaat om de voorbereiding op het mogelijke oplaaien van het virus, werkt het kabinet in de uitwerking van de lange termijn met vier scenario’s:

  1. Verkoudheidscenario
  2. Griep+ scenario
  3. Continue-strijdscenario
  4. Worstcasescenario

In de coronasteunbrief gaat het kabinet in op hoe zij om denkt te gaan met steun in die scenario’s. Het komt er nu op neer dat er alleen in scenario 4, en dan nog alleen wanneer er sprake is van langdurige en volledige sluiting, wordt overwogen om specifieke/sectorale steun te verlenen. Het kabinet is van mening dat in alle andere situaties bedrijven moeten kunnen anticiperen en dat de impact van maatregelen dan dus horen tot een ‘normaal bedrijfsrisico’. Van steun is volgens de plannen van het kabinet dan geen sprake.

Alleen bij langdurige en volledige sluiting nog steun. Onredelijk en onacceptabel

Wij vinden deze uitkomst absoluut onredelijk en niet acceptabel. De afgelopen twee jaren hebben ons geleerd dat de horeca een van die sectoren is waar het eerst én het zwaarst wordt ingegrepen bij een actief virus. Maatregelen die veel minder ver gaan dan een langdurige en volledige sluiting, bijvoorbeeld 1,5 meter regels, verplichte placering en allerlei capaciteitsbeperkingen hebben al een enorme impact op heel veel horecabedrijven waar zij niet of nauwelijks op zullen kunnen anticiperen. Het is dan ook onbegrijpelijk dat het kabinet nu al zegt dat er alleen in het meeste zware scenario sprake zal zijn van steun.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens