Gisteren maakte het kabinet bekend dat het eerstvolgende ‘weegmoment’ naar voren wordt getrokken en nu op 2 november plaatsvindt. Aanleiding zijn de stijgende besmettingscijfers en het aantal ziekenhuisopnames, gecombineerd met de geluiden vanuit de zorg dat ze deze keer niet kunnen opschalen in IC-capaciteit. Om de verschillende opties m.b.t. het aanscherpen van de coronamaatregelen te inventariseren, is het OMT gevraagd om eerder een advies te geven.

KHN pleit voor invoeren van toegangsstop om 00.00 uur maar dan wel vrijlaten sluitingstijd

Het kabinet zal naar verwachting de maatregelen niet versoepelen; wel kunnen ze slimmer worden ingezet. De sluitingstijd van 00.00 uur is bijvoorbeeld vastgesteld om ‘kroeghoppen’ na middernacht te voorkomen want dit leidt volgens het OMT tot meer contacten en daarmee meer risico. De vraag is natuurlijk of een toegangsstop de contactmomenten beperkt. Veel gasten zetten hun avond mogelijk ook voort bij vrienden of thuis, zonder dat daar op een toegangsbewijs wordt gecontroleerd. KHN pleit daarom voor het invoeren van een toegangsstop om 00.00 uur waarbij de ‘gewone’ sluitingstijd weer wordt gehanteerd. Dit biedt dan wel ruimte voor de gasten die om middernacht al binnen zijn; zij zouden dan tot de reguliere sluitingstijd mogen blijven. Het voordeel is dat op deze manier de uitloop gespreid wordt, waarmee grote drukte en groepen op straat wordt voorkomen, met alle handhavingsvoordelen van dien. Bovendien voorkom je het zogenaamde 'kroeghoppen' waar het kabinet zo bang voor is en geef je horecaondernemers wel weer meer ruimte om tot de oorspronkelijke sluitingstijd te ondernemen.

Aantal besmettingen in de horeca zeer gering

Bijkomend argument is dat uit de RIVM-cijfers blijkt dat het aantal besmettingen dat is te herleiden tot de horeca zeer gering is. Uit vandaag gepresenteerde cijfers blijkt dat het aantal tot de horeca te herleiden besmettingen wel licht stijgt maar nog steeds maar 4,3% is. De thuissituatie is met 54% nog steeds de allergrootste haard van besmetting. Op afstand gevolgd door ‘bezoek thuis/elders’ 15,8%, school/kinderopvang (9,7%), werk (9%), feest (verjaardag, borrel, bruiloft) 5,6%. Het is dus verantwoord om een pragmatischer benadering te kiezen dan de rigide sluitingstijd van 00.00 uur.

Corona is niet voorbij. Betere steunoplossingen zijn gewenst

Het kabinet heeft enige tijd geleden aangekondigd de generieke steunmaatregelen per 1 oktober jl. stop te zetten. Met veel pijn en moeite is er nog een afgeknepen TVL voor Q4 van 2021 uit komen rollen. Maar als het aan het kabinet ligt, stopt ook de TVL daarna. Er wordt nu nog wel gekeken naar een oplossing voor wellicht schuldsanering en een voorziening die het voor ondernemers mogelijk moet maken om zonder schulden te stoppen. Maar de sociale en economische impact van het coronavirus is nog steeds enorm. Op dit moment wordt er versneld gekeken naar extra coronamaatregelen. Maar ook de effecten van de coronamaatregelen die gelden voor de horeca, waaronder de coronatoegangsbewijzen en de sluitingstijd, worden steeds zichtbaarder. In de laatste corona-enquête (vorige week door KHN uitgezet onder haar leden) geeft ruim 40% aan dat de omzet is gedaald ten opzichte van de periode voor 25 september jl. Voor veel horecaondernemers zijn de maatregelen die gelden vanaf 25 september dus geen verbetering. KHN is dan ook van mening dat de generieke maatregelen niet stopgezet mogen worden; deze moeten doorlopen zolang er nog coronamaatregelen zijn die een negatief effect hebben op de bedrijfsvoering. De uitkomsten van de laatste KHN-enquête worden nu geanalyseerd. Later deze week deelt KHN die analyse delen met haar leden, maar ook met het kabinet en de Tweede kamer, met de oproep om steunmaatregelen door te trekken zolang er coronabeperkingen zijn.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens