Het was tot vanmorgen vroeg nog erg spannend. We hebben de afgelopen dagen alles in de strijd gegooid, en met succes! De Tweede Kamer heeft de voorgestelde btw-verhoging voor logies verworpen.

Wat ging hieraan vooraf?

Twee amendementen, ingediend door Pieter Omtzigt (NSC) en medeondertekend door Kamerleden Pieter Grinwis (ChristenUnie), Mahir Alkaya (SP), en Chris Stoffer (SGP), stelden voor het verlaagde tarief in de omzetbelasting per 1 juli 2024 te laten vervallen, waardoor het tarief zou stijgen van 9% naar 21%. Dit met het voornaamste doel om het belastingtarief op energie te kunnen verlagen. Uiteraard zijn wij direct in actie gekomen om dit plan van tafel te krijgen.

Directe actie KHN

We hebben woensdag via een persbericht duidelijk gemaakt dat de kwetsbare hotelsector deze verhoging niet kan dragen. Deze abrupte btw-verhoging zou leiden tot prijsstijgingen van 12% voor hotelovernachtingen. De vraag zou hierdoor sterk afnemen en mogelijk leiden tot faillissementen en verminderde werkgelegenheid. Bovendien zou het de concurrentiepositie van Nederland als toeristische bestemming schaden en vastgoedinvesteerders treffen.

Lobby KHN

Vanzelfsprekend hebben we direct contact gezocht met de Tweede Kamerleden. En natuurlijk hebben we de financiële woordvoerders van alle andere politieke fracties ook per mail benaderd en geïnformeerd. Andere stakeholders zoals Gastvrij Nederland, de Club van Elf en Destinatie Nederland hebben ons gesteund in deze lobby en ook brancheorganisatie HISWA/RECRON heeft van zich laten horen.

Btw-verhoging van tafel!

In de ochtend van 27 oktober om 03:00 heeft de Tweede Kamer gestemd over de amendementen op het Belastingplan. Gelukkig heeft een meerderheid in de Tweede Kamer naar onze oproep geluisterd. De plannen voor btw-verhoging zijn van tafel.

We zijn trots op dit resultaat en willen iedereen bedanken die ons in deze lobby heeft gesteund.