In samenwerking met andere partijen hebben we in 2023 een succesvolle lobby gevoerd om de stijging zoveel mogelijk te beperken. Vanaf 1 januari 2024 zijn de alcoholaccijnzen daardoor niet gestegen met 16,2%, maar met ruim 8%.

De voorgestelde maatregel zou ertoe hebben geleid dat de accijnstarieven in Nederland en in onze buurlanden nog verder uiteen zouden gaan lopen. Met name in grensregio’s had dit zeer nadelig kunnen uitpakken voor de lokale detailhandel en horeca. En daarmee dus ook de werkgelegenheid. Bij dergelijke prijsverschillen wordt het voor steeds meer consumenten namelijk aantrekkelijk om de grens over te gaan voor een horecabezoek of de aankoop van alcohol.

Amendementen aangenomen
We hebben ons samen met de landelijke en regionale bierbrouwers hard gemaakt om de forse accijnsverhoging van de baan te krijgen.

Willem Heijboer


Willem Heijboer was als beleidsmedewerker bij KHN nauw betrokken bij de lobby. “We hebben op verschillende manieren aandacht gevraagd voor dit potentiële probleem. Silvio Erkens van de VVD en Chris Stoffer van de SGP hebben onze bezwaren serieus genomen en een amendement ingediend om de geplande accijnsverhoging te halveren. Dit werd tot onze grote vreugde aangenomen door de Tweede Kamer. Heel fijn om te zien dat onze inspanningen effect hebben.”Niet alles door te berekenen aan de gast
De afgelopen jaren hebben we het als branche zwaar gehad. De kosten van inkoop, energie, huur en personeel zijn gigantisch gestegen. Deze halvering is een fijne opsteker. Dat vindt ook Geert ter Velde, regiovoorzitter van KHN Drenthe en eigenaar van Dinercafe Autentieq en Proeflokaal Autentieq in Assen. “Zowel als regiovoorzitter als horecaondernemer ben ik blij met dit succes. De voorgestelde verhoging valt niet zomaar door te berekenen aan de gast. We moeten er namelijk wel voor zorgen dat de horeca betaalbaar blijft en de marges voor de ondernemers zo gezond mogelijk.”

De kracht zit in het collectief
Een krachtige lobby voeren kunnen we alleen omdat we een grote achterban hebben. We vertegenwoordigen zo’n 19.000 horecaondernemingen in het land. Daardoor worden we serieus genomen door belangrijke stakeholders. Ook Geert benadrukt dit. “De kracht van KHN zit in het collectief van de vereniging die zich hard maakt voor de horeca. Dit doen we op regionaal maar, zoals in dit geval, ook op nationaal niveau. Hoe meer leden we hebben hoe sterker we staan als collectief en onze stem gehoord wordt!”