Op donderdag 10 november vond er een notaoverleg plaats in de Tweede Kamer van de commissie Economische Zaken en Klimaat. Het debat ging over het prijsplafond energie en de Tegemoetkoming Energie Kosten (TEK) regeling. We hebben de leden van deze commissie en de ministers Adriaansens, Jetten en Kaag van tevoren van input voorzien en verschillende van onze suggesties zijn gevolgd.

Geen tijd om het hele artikel te lezen? Dit zijn de belangrijkste punten:

  • De TEK-regeling wordt aangepast waardoor meer ondernemers aanspraak kunnen doen op de regeling
  • De kosten versus omzetdrempel gaat van 12,5% naar 7%
  • De verbruiksdrempel verdwijnt helemaal
  • De TEK-regeling per locatie toepassen kan niet. Heb je meerdere zaken, dan geldt het maximum van de vergoeding voor al jouw zaken bij elkaar
  • Het loket om de steun aan te vragen wordt pas opengesteld vanaf het tweede kwartaal van 2023. Minister Adriaansens gaat haar best doen om dit te vervroegen
  • Er is een motie ingediend om te onderzoeken of huurprijsverhogingen voor mkb-ers aan banden kunnen worden gelegd.

Mede dankzij deze KHN-input werd voorafgaand aan het debat al bekend gemaakt dat de energiekosten versus omzetdrempel wordt aangepast. De voorwaarde dat energiekosten minimaal 12,5% van de omzet moeten uitmaken, wordt verlaagd naar 7%. Dit is een goede eerste stap.

Veel steun voor mkb’ers

In het debat kwamen veel partijen op voor de belangen van mkb-ondernemers. Zij vroegen om verdere versoepelingen van de criteria voor de TEK-regeling. Veel partijen pleitten voor een nog verdere verlaging van de 7% energiekosten versus omzetdrempel. Daar voelt het kabinet niets voor. Zij hebben gekozen voor een brede regeling om snel een specifieke groep mkb-ondernemers te helpen. Minister Adriaansens gaf aan dat de kosten, die 1,65 miljard bedragen, al niet gedekt zijn en dus nog ergens vandaan moeten komen.

Verbruiksdrempel wordt geschrapt

Naast het verlagen van het percentage van de energie-intensiteit, pleitten we voor het flink verlagen van het verbruiksminimum van 5000m3 gas óf 50.000 kWh elektriciteit. Dit punt werd in het debat ook nadrukkelijk gemaakt door SGP, CDA, PVV, BBB en DENK. Zij riepen op de verbruiksdrempel te verlagen of zelfs volledig te schrappen. Minister Adriaansens gaf gehoor aan deze oproep door de verbruiksdrempel helemaal te schrappen. Hiermee wordt de TEK-regeling voor een groter deel ondernemers bereikbaar.

TEK-regeling bij groepsgebonden ondernemingen per locatie toepassen kan niet

Net als bij de TVL-regeling in coronatijd, gelden de regels voor de TEK-regeling, en dus ook het subsidieplafond van maximaal 160.000, voor de totale onderneming inclusief partnerondernemingen en verbonden ondernemingen. Als je dus meerdere zaken op verschillende locaties hebt, geldt het subsidieplafond voor al je zaken bij elkaar. Volgens ons is dat is een oneerlijke en onwenselijke situatie, met name voor wat betreft het maximum van de vergoeding. Veel partijen waren het met ons eens dat het veel eerlijker is om de voorwaarden voor de TEK-regeling per locatie toe te passen. De VVD, SGP en Van Haga vroegen de ministers met een oplossing te komen voor deze bedrijven. De minister onderschreef de problematiek, maar gaf aan daar niets aan te kunnen veranderen omdat Nederland daar gebonden is aan de definities in de Europese staatsteunregels.

Hoe sneller de regeling wordt opengesteld hoe beter

Hoewel het kabinet maatregelen ter overbrugging getroffen heeft totdat het ‘loket’ van de TEK - medio 2023 opengaat (ondernemers kunnen een verzoek om uitstel bij de belasting indienen en financiële dienstverleners hebben toegezegd soepeler om te gaan met aanvragen voor liquiditeit), gaat volgens eerdere berichten het loket niet eerder open dan het tweede kwartaal van 2023. Veel ondernemers zitten nu al in acute nood, en dan is april of mei nog erg ver weg. Nagenoeg alle partijen vroegen daar aandacht voor. Minister Adriaansens heeft toegezegd haar uiterste best te doen om ervoor te zorgen dat de regeling eerder kan worden opengesteld.

Geen cumulatie kleinverbruikersregeling en TEK-regeling

In de brief van minister Adriaansens heeft zij aangegeven dat er geen cumulatie mag plaatsvinden tussen de regeling voor huishoudens en zakelijke kleinverbruikers en de TEK-regeling. Het is dus niet de bedoeling dat ondernemers beide regelingen aanvragen en daardoor twee keer steun krijgen. Een punt dat zij in het debat ook nog herhaalde. Ongeveer 60% van de horeca heeft een kleinverbruikersaansluiting maar wel een veel hoger verbruik dan een gemiddeld huishouden. We begrijpen dat het niet wenselijk is dat ondernemers twee keer compensatie krijgen. Daarom hebben we ervoor gepleit dat ondernemers aanspraak moeten kunnen maken op de voor hen meest gunstige regeling. Helaas is dit punt in het debat niet verder naar voren gekomen en moeten we afwachten op de exacte uitwerking in de regelingen. We gaan nu andere wegen bewandelen om dit punt toch onder de aandacht te brengen bij het ministerie van EZK.

Eerdmans dient motie in over huurverhoging

Eigenlijk zijn er geen moties ingediend over de TEK-regeling die voor de horeca relevant zijn en die op steun van de coalitie kunnen rekenen. Maar met de toezeggingen van de ministers tijdens het debat, wordt de TEK-regeling in positieve zin verder aangepast. Wél heeft Joost Eerdmans van JA21 een interessante motie ingediend met de oproep aan het kabinet om te onderzoeken of de huurprijsverhogingen voor mkb-ers aan banden kunnen worden gelegd. Minister Adriaansens heeft toegezegd die motie door te sturen aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Joost Eerdmans heeft daarop de motie aangehouden. We gaan deze motie uiteraard volgen en hebben eerder samen met INretail al aandacht gevraagd voor de huurprijsverhogingen voor bedrijfsruimten. Deze worden volgens de bepalingen die in vrijwel alle huurovereenkomsten voorkomen verhoogd met het CPI-inflatiecijfer (dat in oktober op 14,3% lag). Zo’n verhoging kunnen ondernemers er op dit moment uiteraard niet bij hebben.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens