Per 1 juli voert de overheid weer een aantal wetswijzigingen door. De wijzigingen die voor jou als horecaondernemer relevant (kunnen) zijn, hebben we voor je verzameld.

Wettelijk minimumloon omhoog

Het wettelijke minimumloon (WML) wordt per 1 juli 2023 met 3,12% verhoogd. Het minimumloon komt dan uit op € 12,12 per uur. Op 1 januari van dit jaar werd er al een extra verhoging doorgevoerd. Het WML steeg toen met 10,15%. Per 1 januari 2024 wordt het WML opnieuw verhoogd op basis van de reguliere indexering. Daarnaast wordt vanaf die datum het wettelijk minimumuurloon afgeleid van een 36-urige werkweek.

Lees meer:
KHN | Loontabellen per 1 juli 2023
Wettelijk minimumloon +3,12% | KHN
Wettelijk minimum uurloon afgeleid van 36-urige werkweek. | KHN

Plastic wegwerpbekers en -bakjes verboden

Het is je ongetwijfeld niet ontgaan: vanaf 1 juli mag je gasten geen plastic wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen meer aanbieden voor eten en drinken onderweg, afhaal en bezorging. We hebben alles wat je hierover moet weten voor je verzameld: KHN | De Single Use Plastic richtlijn

Nieuw pensioenstelsel

De nieuwe Pensioenwet treedt per 1 juli 2023 in werking. Als gevolg hiervan wijzigen er de komende jaren een aantal zaken. Zo zal de huidige pensioenregeling aangepast worden aan de nieuwe wetgeving. Vanaf 1 juli 2023 bouwen uitzendkrachten eerder pensioenkapitaal op, met ook een werkgeverspremie die door het uitzendbureau aan de inlener wordt doorbelast. Vanaf 1 januari 2024 nemen alle werknemers van 18 jaar en ouder verplicht deel aan de pensioenregeling (nu vanaf 21 jaar).

Lees meer: Pensioenwet: meer individueel en vanaf 18 jaar premie | KHN

Kortere loondoorbetaling zieke AOW-werknemer

Vanaf 1 juli 2023 verandert de periode van loondoorbetaling voor zieke AOW-werknemers. Ouderen met een AOW-uitkering die in loondienst werken, hebben momenteel nog recht op 13 weken loondoorbetaling. Vanaf 1 juli zal deze loondoorbetaling nog maar zes weken zijn voor nieuwe ziektegevallen. Voor zieke AOW'ers die op 1 juli al in loondienst waren, verandert er niets en blijft de eerdere termijn van dertien weken gelden.